Hjernerystelse og hovedtraumer hos børn

Speciallæge, dr.med. Peter Hansen

Sidst opdateret af redaktionen den 09. december 2022

Langt de fleste hovedtraumer hos børn er så lette at der sjældent er behov for lægehjælp.

Hos babyer og småbørn skyldes det ofte fald fra f.eks. en stol, seng, eller barnevogn. Hos de større børn er det oftere voldsom leg, sport eller trafikulykker der er årsagen til hovedtraumer.

Om et barn skal på hospitalet eller kan observeres derhjemme bør vurderes af en læge, hvis man er i tvivl.

Det er vigtigt at huske på at det ikke er faldets højde der er afgørende men hvordan barnet har slået hovedet i forbindelse med faldet.

Symptomer

Hvis et hovedtraume ikke medfører bevidstløshed vil småbørn reagere med voldsom gråd, skrigen og være motorisk urolige. Herefter bliver barnet ofte stille, mat og døsig (falder evt. i søvn), med en bleg kulør og evt. efterfølgende opkastninger.

Ved en ukompliceret hjernerystelse (commotio cerebri) vil barnet være ved bevidsthed efter et par minutter og inden for et døgn være sig selv igen. Hvis man oplever at barnets tilstand afviger fra dette mønster kan det være tegn på en alvorlig hjernelæsion eller en blødning i hjernen som følge af traumet.

Det er derfor vigtigt at ethvert barn der har været bevidsthedspåvirket efter traumet observeres omhyggeligt de første 24 – 48 timer.

Observationen af barnet kan foregå derhjemme blot man er opmærksom på følgende ændringer i barnets tilstand:

  • Tiltagende hovedpine
  • Vedvarende opkastninger
  • Tiltagende sløvhed
  • Kramper
  • Meget langsom eller meget hurtig vejrtrækning og puls

Selv når barnet tilsyneladende sover normalt bør det vækkes med 1-2 timers mellemrum det første døgn for ikke at overse en bevidsthedssvækkelse som følge af hovedtraumet.

Hvis man observerer en forværring i tilstanden, bør barnet hurtigt ses af en læge.

Ved en ukompliceret hjernerystelse kan man lade barnet komme op når det igen vil sidde op i sengen og vil spise og lege.

 

Komplikationer

Der ses som godt som aldrig senfølger til en ukompliceret hjernerystelse.