Mellemørebetændelse hos voksne, børn og babyer

Speciallæge, dr.med. Peter Hansen

Sidst opdateret af redaktionen den 18. april 2023

Ved tendens til mellemørebetændelse anbefales det, at man regelmæssigt renser næsehulerne med saltvandsopløsninger. Dette forebygger effektivt mellemørebetændelse.

Alle produkterne kan købes her:

Herudover kan produktet Flo Sinus Care også anvendes af børn over 4 år samt voksne:

Ved væske i øret (mellemørekatar) anbefales produktet Otovent, som kan købes her:

 

Hvad er mellemørebetændelse?

Mellemørebetændelse (otitis media) er en ganske hyppigt forekommende sygdom hos børn i alderen fra 6 måneder til 3 år.

Sygdommen forekommer ofte som en komplikation til en almindelig forkølelse eller influenza.

Slimhinderne i næsen og svælget hæver, og lukker kanalen (det eustatiske rør) ud til mellemøret, og herved opstår muligheden for mellemørebetændelse.

Hvem får mellemørebetændelse?

Alle kan få mellemørebetændelse, men sygdommen rammer især børn i deres første 3 leveår. Herunder gennemgår vi sygdommens forekomst hos hhv. voksne samt børn og babyer:

 

Voksne

Selvom mellemørebetændelse primært rammer børn, kan voksne også få infektionen. Hos voksne er mellemørebetændelse oftest en komplikation til forkølelse eller influenza. Der kan dog også være andre årsager til sygdommen såsom arvelige forhold, polypper i næsen m.fl.

Hvis man som voksen har ondt i øret, er der i mange tilfælde tale om betændelse eller eksem i øret. Ørepinen kan også skyldes andre årsager såsom ophobet ørevoks, smerter fra kæbeleddet m.fl.

Hvis du som voksen har ondt i ørerne, bør du gå til lægen for at blive undersøgt.

 

 

Børn og babyer

Mellemørebetændelse er en af de hyppigst forekommende infektioner hos små børn. Risikoen for mellemørebetændelse er størst fra barnet er 6 måneder til det fylder 3 år.

Børn får typisk mellemørebetændelse når de passes i instutioner, fordi risikoen for smitte med luftvejsinfektioner her er markant højere end i hjemmet. Mellemørebetændelsen kan smitte børn via lejetøj, dørhåndtag, kontakt med smittede børn osv.

En anden årsag til at små børn oftere får mellemørebetændelse end større børn og voksne, er, at de har en mere snæver øretrompet. Når øretrompeten lukkes, vil dette forhindre dræning af væsken i fra mellemørets slimhinde, hvilket skaber gode forhold for bakterievækst.

Herudover gælder følgende: jo yngre barnet er, når det får sin første mellemørebetændelse, jo større er risikoen for at barnet får fremtidige ørebetændelser. Betændelsen forekommer også hyppigere, hvis der er tendens til ørebetændelse i hos forældre og søskende.

Der kan dog også være andre årsager til at børn smittes inklusive arvelige faktorer, passiv rygning, visse børnesygdomme, store mandler (tonsiller), store polypper (adenoider) m.fl.

Til hos babyer og nyfødte anbefales Klaricare næsedråber. Til børn over 6 måneder og voksne anbefales Klaricare næsespray. Produkterne kan købes her:

Ved væske i øret (mellemørekatar) anbefales produktet Otovent, som kan købes her:

 

Symptomer

Ofte giver mellemørebetændelse “klapfornemmelse” og lette smerter i øret, men i sværere tilfælde kan der være ulidelige smerter. Herudover kan der forekomme forbigående nedsat hørelse. Alle disse symptomer kan optræde hos børn såvel som voksne.

Børn med ørepine vil ofte være pylrede og have tendens til at græde eller pive uden umiddelbar årsag. Feber kan også forekomme. Ved de sværeste tilfælde af mellemørebetændelse kan barnet have høj feber, og da oftest om natten når barnet ligger ned.

Herudover kan dårlig søvn, mavesmerter samt opkastning og diarrré forekomme.

Hos nogle børn sprænger trommehinden og betændelsesmateriale flyder fra øregangen. I sjældne tilfælde kan der være lidt blod iblandet betændelsesmaterialet, hvilket er ufarligt. Hullet i trommehinden er kroppens egen behandling af mellemørebetændelsen, og hullet lukker sig hurtigt igen, uden at hørelsen tager skade.

 

Smitte

Om mellemørebetændelsen smitter, afhænger af dens årsag. Hvis betændelsen skyldes virus, vil den kunne smitte via luften (mere end 50% af alle tilfælde skyldes virus). Hvis den skyldes bakterier, vil den fortsat kunne smitte, men i mindre grad. Pus der løber fra ørerne ved mellemørebetændelse, er fyldt med bakterier, som kan smitte.

Som nævnt ovenfor kan børn blive smittede i daginstutioner, da risikoen for luftvejsinfektioner her generelt er højere, hvilket bl.a. kan skyldes børnenes tætte kontakt, virus i luften, bakterier på lejetøj osv.

Faresignaler

Børn som har ørepine og feber på samme tid, bør som udgangspunkt altid tilses af en læge.

Hvis dit barn har mellemørebetændelse, bør du være opmærksom på følgende faresignaler:

  • Høj feber i mere end 2 dage
  • Svimmelhed
  • Smerter og rødme bag øret (især hvis øret stritter)

I alle ovenstående tilfælde bør du søge læge.

Hvis dit barn har mellemørebetændelse gentagende gange (tilbagevende mellemørebetændelse), bør du også opsøge læge.

 

Behandling

I de fleste tilfælde behøver mellemørebetændelse ingen behandling, da den går over af sig selv (i 80% af alle tilfælde forsvinder ørebetændelsen i løbet af ca. 3 dage).

Du kan evt. give dit barn nogle næsedråber (anbefalede næsedråber kan ses her), hæve hovedgæret på sengen med et par telefonbøger og evt. give lidt smertestillende medicin som f.eks. panodil.

Hvis barnet trods din egen behandling fortsat har øresmerter, skal du kontakte læge med henblik på en undersøgelse af øret og evt. yderligere behandling, idet en bakteriel mellemørebetændelse skal behandles med penicillin.

I særlige tilfælde kan punktur af mellemørehinden komme på tale. Dette kan f.eks. være hvis man vil undersøge bakterierne i mellemøresekretet eler hvis der er komplikationer.

Hos børn som har hyppigt tilbagevende mellemørebetændelser, kan man i samråd en øre-næse-halslæge overveje at lægge dræn i trommehinden. Et alternativ hertil kan være at behandle barnet med penicillin, hver gang det er forkølet. Formålet med disse tiltag er at mindske mellemørebetændelsernes hyppighed.

 

Produkter

Følgende produkter anbefales ved mellemørebetændelse:

Herudover kan produktet Flo Sinus Care også anvendes af børn over 4 år samt voksne:

Ved væske i øret (mellemørekatar) anbefales produktet Otovent, som kan købes her:

 

Undgå mellemørebetændelse

Der findes flere ting man selv kan gøre for at undgå mellemørebetændelse:

  • Amning: Amning kan mindske risikoen for mellemørebetændelse i de første levemåneder, fordi amningen styrker babyens immunforsvar.
  • Rygning: Undgå tobaksrygning i hjemmet og barnets miljø, da rygning øger risikoen for luftvejsinfektioner såsom mellemørebetændelse.
  • Sut: Begræns eller stop brugen af sut.
  • Hygiejne: God hygiejne (dvs. rengøring af legetøj, dørhåndtag og andre ting som barnet ofte kommer i kontakt med – dette gælder især i daginstitutioner og andre steder, hvor andre børn er til stede).
  • Vaccine: En vaccination mod pneumokokker – der i dag er en del af den almindelige børnevaccination – beskytter i en vis grad mod mellemørebetændelse, da pneumokokker i nogle tilfælde kan være årsagen til mellemørebetændelsen.

Hvis dit barn har tilbagevendende mellemørebetændelser, tilrådes det at passe barnet hjemme i perioder. Herved begrænses barnets eksponering for virus og bakterier fra andre børn, hvilket mindsker antallet af infektioner (som f.eks. forkølelse) og dermed mellemørebetændelser. Hvis ikke det er muligt at passe barnet i hjemmet, er dagpleje også en mulighed.