Nyrebiopsi (vævsprøve fra nyren)

Speciallæge, dr.med. Peter Hansen

Sidst opdateret af redaktionen den 09. december 2022

Hvad er en biopsi?

En biopsi er en vævsprøve taget fra et hvilket som helst organ i organismen. En biopsi betyder at en samlet mængde af det organ man vil undersøge hentes ud, farves og undersøges under et mikroskop således at vævets samlede struktur kan bedømmes.

 

Formålet med en nyrebiopsi

Nyrebiopsi foretages med henblik på at udhente en vævsprøve fra den ene af patientens to nyrer, eller hvis man er nyretransplanteret, fra den transplanterede nyre. Nyrebiopsien vil så, efter farvning, kunne undersøges og give informationer om hvilken evt. nyresygdom der kan være tale om, samt at bestemme den evt. fremtidige behandling af nyresygdommen. Mængden af nyrevæv der udtages ved en biopsi er lille, ca. 20-40 mg.

 

Forberedelse til undersøgelsen

Undersøgelsen foregår under indlæggelse.

Forud for biopsien skal man være fastende fra kl. 24.00

Hos voksne foregår undersøgelsen under lokalbedøvelse, børn får foretaget undersøgelsen i fuld bedøvelse.

Blodfortyndende medicin skal være pauseret nogle dage før undersøgelsen (aftales individuelt med den sygehusafdeling der foretager undersøgelsen).

Undersøgelsen foretages så vidt muligt om morgenen, pga. fasten.

Hvordan udføres nyrebiopsien på voksne?

Faste og tørste fra midnat.

1 time før undersøgelsen foretages vandladning, efterfølgende gives

beroligende medicin og smertestillende medicin som tabletter.

Der anlægges en adgang til en blodåre i den ene håndryg med en venflon (tynd plastik slange der forbliver liggende i blodåren).

Patienten køres derefter til røntgenafdelingen/rummet hvor undersøgelsen foretages.

I røntgenrummet flyttes patienten til et røntgen leje.

Patienten placeres på maven (medfødte nyrer) eller på ryggen (transplanteret nyre).

Huden over indstiksstedet renses, og der foretages lokalbedøvelse af huden.

Ultralydsvejledt foretages så indstik af en tynd kanyle i nyren, og automatisk udhentes vævsprøver.

 

Hvor lang tid tager undersøgelsen?

Undersøgelsestiden er ca. 30 minutter.

 

Hvordan udføres nyrerbiopsien på børn?

Børn får foretaget undersøgelsen i fuld bedøvelse. Barnet skal derfor faste 8 timer forud for bedøvelse.

én time forud for undersøgelsen gives beroligende medicin

Barnet køres umiddelbart før biopsien til operationsafdelignen, hvor bedøvelsen gives, og barnet vækkes først efter at vævsprøven ved biopsi er udtaget.

 

Gør det ondt?

Lokalbedøvelsen svarer til en blodprøvetagning, der kan være lidt spænding under huden der fortager sig i løbet af få minutter. Selve biopsien kan give fornemmelse af et skub til nyren der kan opleves lidt ubehageligt.

Fuldbedøvelse medfører smertefrihed ved undersøgelsen.

 

Forholdsregler efter undersøgelsen

Efter undersøgelsen i lokalbedøvelse skal man forblive sengeliggende fladt på ryggen, med fladt hovedgærde. For at sikre gennemskyldning af nyrerne opsættes et væskedrop, hvor der tilføres væske gennem kanylen i håndryggen. Efter 2 timer ophæves forholdsreglerne, og man må atter spise og drikke. Den første time efter biopsi foretages blodtrykskontrol og pulskontrol.

Om morgenen dagen efter nyrebiopsi foretages kontrol af blodprocent. Hvis ikke der er blod i urinen, og patienten har det godt kan man udskrives.

I 2 uger efter nyrebiopsi må man ikke løfte over 10 kg, eller dyrke hård fysisk træning.

Ved blod i urinen skal man omgående henvende sig til sygehusafdelingen hvor biopsien er foretaget.

 

Hvornår foreligger der svar på undersøgelsen?

Der går fra 2 til 5 dage før svar på vævsprøven foreligger.

 

Komplikationer til nyrebiopsi?

Den hyppigste komplikation er ømhed i muskulaturen over nyren. Dette fortager sig oftest i løbet af få dage.

Der kan komme blod i urinen men det sker hos ganske få. Hos halvdelen fortager det af sig selv i løbet af få timer, men i ganske sjældne tilfælde kan der blive behov for at give en blodtransfusion pga. blodtabet.

I meget, meget sjældne tilfælde kan blødningen ikke standses og en operation er nødvendig. Det sker hos under 1 ud af 1000 undersøgte patienter.

 

Relevante links