Renografi (undersøgelse af nyrernes funktion)

Speciallæge, dr.med. Peter Hansen

Sidst opdateret af redaktionen den 18. april 2023

Hvad er en renografi?

Denne undersøgelse foregår normalt på sygehus, på afdelingen for klinisk fysiologi og nuklearmedicin.

Undersøgelsen anvendes til at undersøge nyrernes funktion, og om der er fri passage i urinvejene.

 

Forberedelse til renografien

Ingen. Hvis man er gravid eller ammer, skal man huske at meddele dette til personalet ved ankomst til afdelingen.

 

Hvordan foregår undersøgelsen?

Forud for undersøgelsen skal patienten drikke 1 liter vand, saft eller lignende i løbet af en time før undersøgelsen. Man må gerne lade vandet indenfor denne time, og desuden skal man gerne lade vandet umiddelbart før undersøgelsen. Herefter bliver patienten lagt på et leje oven over et kamera.

Samtidig med optagelsen starter, får patienten en indsprøjtning med et radioaktivt sporstof i armen. Herefter fotograferes sporstoffets passage gennem nyrerne. Selve fotograferingen varer ca. ½ time.

 

Hvor længe tager undersøgelsen?

I alt ca. 2 timer.

Ubehag?

Ubehaget svarer til at få taget en almindelig blodprøve. Man skal kunne ligge stille på lejet under fotograferingen.

 

Hvornår får man svar?

For indlagte patienter vil der være svar efter 1-2 dage, mens ambulante undersøgelsessvar foreligger efter ca. 3 dage.

 

Er det radioaktive sporstof farligt?

Nej, der anvendes en ganske lille mængde radioaktivt sporstof, som forsvinder ud af kroppen i løbet af kort tid.

 

Ultralydsundersøgelse af nyrerne

Denne undersøgelse foregår normalt på sygehus, på røntgenafdelingen. Undersøgelsen anvendes til at undersøge nyrernes form, størrelse og struktur.

 

Forberedelse til ultralydsundersøgelsen

Ingen.

 

Hvordan foregår undersøgelsen?

Der smøre creme på huden på maven, og et ultralydshoved føres med et let tryk hen over maveskindet og mavens sider.

 

Hvor længe tager undersøgelsen?

Undersøgelsen varer ca. ½ time.

 

Ubehag?

Nej.

 

Hvornår får man svar?

For indlagte patienter vil der være svar efter 1-2 dage, mens ambulante undersøgelsessvar foreligger efter ca. 3 dage.

 

Relevante Links