Saturationsmålere og saturationsmåling

Speciallæge, dr.med. Peter Hansen

Sidst opdateret af redaktionen den 18. april 2023

En saturationsmåler bruges til at måle iltmætningen i blodet samt pulsen. I denne artikel gennemgår vi de målinger, man kan foretage med en saturationsmåler samt betydningen af disse for patienten.

 

Hvor kan man købe saturationsmålere?

Vi anbefaler disse saturationsmålere:

Du kan se flere anbefalede saturationsmålere her.

 

Hvad er en saturationsmåler?

En saturationsmåler kaldes også et pulsoximeter og er et lille apparat, der bruges til måle mængden af ilt i kroppen (blodets iltmætning).

Der findes både invasive og ikke-invasive saturationsmålere. De invasive bruges på sygehuse i akutte situationer, hvor et kateter føres ind i en arterie. De ikke-invasive (som resten af denne artikel omhandler) måler iltmætningen – eller saturationen – via en finger, tå eller øreflip. I nogle tilfælde kan man også anvende en speciel saturationsmåler, der kan tapes på bestemte dele af kroppen – f.eks. på panden.

 

Hvordan virker en saturationsmåler?

Saturationsmåleren fastsættes på fingerspidsen, hvor den helt smertefrit sender to lysbølger igennem fingeren for at måle pulsraten samt mængden af ilt i blodet. Når saturationsmåleren er færdig med at måle, kan man aflæse resultatet på dens skærm. Resultatet består af to værdier: 1) mængden af ilt i blodet, der kommer fra dit hjerte og 2) den nuværende puls.

 

Hvad sker der under en saturationsmåling?

En saturationsmåling via fingeren tager få sekunder og er helt smertefri. Inde i en saturationsmåler sidder der en sensor, der måler absorptionen af lyset i hæmoglobinen, hvilket udtrykkes i SpO2. Dette kan lade sig gøre, fordi iltet og afiltet hæmoglobin absorberer lys forskelligt. Sensoren måler den relative mængde af lys absorberet af iltet og afiltet hæmoglobin, og sammenligner mængden af lys der afgives med mængden af lys der absorberes. Denne sammenligning konverteres efterfølgende til en bestemt rate og udtrykkes som en procentdel af SpO2 (1). 

 

Saturationsmålere til fingeren

I 1995 kom de første saturationsmålere til fingrene på markedet, hvilket har gjort det meget nemmere for patienter at måle iltmætningen på egen hånd. Denne type saturationsmålere er i dag de mest populære til hjemmebrug.

Saturationsmålerne bruges især af patienter, der har problemer med hjertet eller åndedrættet. Astmatikere kan f.eks. bruge saturationsmålerne til at vurdere sværhedsgraden af astmaanfald. De er også ekstremt nyttige for fysisk aktive patienter samt patienter der har regelmæssige fald i blodets iltniveauer.

For patienter med KOL, astma eller andre lungesygdomme som ønsker at forblive fysisk aktive, er kvaliteten af deres saturationsmåler ekstremt vigtig. Hurtige, pålidelige resultater spiller en vigtig rolle i forhold til at hjælpe patienten med at styre sit iltindtag under sport, fysisk arbejde o.lign., men også i mindre fysisk krævende situationer. Saturationsmålere af høj kvalitet kan også hjælpe læger med at overvåge effektiviteten af behandlingen og dermed til at reagere hurtigt, hvis patientens tilstand forværres.

 

Iltmætning (SpO2)

Blodets iltmætning (SpO2) er et estimat af mængden af ilt i blodet. En iltmætning på 95% eller derover anses generelt for at være en normal iltmætning. En iltmætning på 92% eller derunder antyder (ved havets overflade), at blodet har en lav iltmætning. En lav iltmætning kan forårsage en række helbredsproblemer – såsom brystsmerter, stakåndethed eller øget hjertefrekvens.

Puls

Pulsen (eller pulsfrekvensen) er et estimat af antallet af sammentrækninger i hjertet per minut. Hos voksne er den normale pulsfrekvens på mellem 60 og 100 hjertesammentrækninger per minut. 

Generelt kan man sige, at en lav puls indikerer en mere effektiv hjertefunktion og en bedre kardiovaskulær tilstand end en høj puls. Er pulsen lavere end 60, karakteriseres den som langsom, hvilket på fagsprog kaldes bradykardi. En langsom puls kan medføre flere problematiske symptomer, inklusive træthed, brystsmerter, besvimelse og hukommelsesproblemer.

En saturationsmåler giver en meget præcis indsigt i blodets iltmætning og pulsen på meget kort tid. Dette gør dig i stand til hurtigt at måle og reagere på unormale værdier. Dette er årsagen til at mange mennesker køber saturationsmålere til hjemmebrug.

OBS: Bemærk at målinger der viser værdier uden for de normale grænser ikke altid er tegn på helbredsproblemer. Pulsen kan f.eks. være øget pga. fysisk arbejde såsom sport, hvor iltmætningen også kan falde let (den bør dog fortsat være på minimum 90%). Højdeforskelle kan også påvirke blodets iltmætning; den vil generelt være lavere, jo højere oppe man befinder sig i forhold til havets overflade.

 

Blodtryk

Et amerikansk studie fra 2018 har vist, at man vha. af nogle mindre justeringer af saturationsmålerne også kan anvende dem til at måle blodtrykket. Helt konkret kan en modificeret saturationsmåler bruges til at måle normalt- eller forhøjet blodtryk med op til 95% nøjagtighed (2).

Der forskes derfor i dag i mulighederne for at bruge saturationsmålerne til flere formål, herunder måling af blodtrykket. Hvornår de første saturationsmålere med blodstryksmåling kommer på markedet, er dog endnu usikkert.

 

Anbefalede produkter

Du kan se flere anbefalede saturationsmålere her.

 

Relevante links

 

Kilder og yderligere information