Lungefunktionsundersøgelse (lungefunktionstest)

Speciallæge, dr.med. Peter Hansen

Sidst opdateret af redaktionen den 18. april 2023

Der findes forskellige metoder til vurdering af lungefunktionen. Spirometri måler lungernes funktion, herunder lungevolumen (mængden af luft i lungevævet) og luftens strømningshastighed gennem luftvejene.

Undersøgelsen bruges blandt andet til at stille diagnoserne astma og kronisk bronkitis, samt vurdere den generelle lungefunktion hos disse og andre patienter med vejrtrækningsbesvær.  

 

Forberedelser

For at få det mest pålidelige resultat er det vigtigt, at man forud for undersøgelsen ikke har indtaget luftvejsudvidende medicin (astma- eller bronkitismedicin) med kort virkningstid eller røget indenfor de seneste 6 timer. Langtidsvirkende lungemedicin må ikke være anvendt de seneste 24 timer inden undersøgelsen.

Får man i forvejen medicin, der indeholder binyrebarkhormon skal man ikke pausere. Ved diagnosticering af eksempelvis astma  kan det være nødvendigt at foretage to lungefunktionsundersøgelser med to til fire ugers mellemrum; den første uden medicin, og den anden efter en periode med binyrebarkhormon (kaldet steroid-reversibilitetstest).

Hvordan foregår undersøgelsen?

Personen får et mundstykke i munden tilsluttet et måleapparat (se billede), og en næseklemme for at sikre at vejrtrækningen sker gennem munden.

Personen indånder så dybt som muligt og puster ud igen så kraftigt og hurtigt som overhovedet muligt indtil lungerne er tømt for luft (cirka 6 sekunder). Dette gøres i alt tre gange.

Afhængigt af resultaterne gentages dette 20 til 30 minutter efter inhalation af korttidsvirkende lungemedicin (f.eks. Ventoline® eller Bricanyl®) (kaldet Beta2-reversibilitetstest).

I specielle tilfælde (ved mistanke om eksempelvis lungefibrose og lungesarcoidose) foretages analyser af udåndingsluften med henblik på bedømmelse af ilt-transporten fra  lungevævet til lungeblodkarrene (diffusionskapacitet).

 

Hvor længe tager undersøgelsen?

Hele undersøgelsen tager 1-2 timer.

 

Ubehag?

Nej, medmindre de får ubehag af fysisk arbejde.

 

Hvornår får man svar?

Indlagte patienter får svar samme eller næste dag. Ambulante får svar efter ca. 3 dage.

Man interesserer sig især for den mængde luft, der kan pustes ud på ét sekund (kaldet FEV1) og i alt (kaldet FVC). Nedsat passage i luftvejene, som ved  astma og kronisk bronkitis, gør at man kun er i stand til at puste en mindre del af luften ud i løbet af det første sekund (nedsat lungefunktion).

 

Relevante Links