Skovflåter og tæger (skovflåtbid)

Speciallæge, dr.med. Peter Hansen

Sidst opdateret af redaktionen den 26. december 2020

Skovflåter er små mider, der lever af at suge blod fra mennesker og dyr. Via deres bid kan de smitte mennesker med sygdommen borreliose, der kan medføre forskellige komplikationer.

OBS: Tæger er ikke det samme som skovflåter; tæger bider ikke mennesker og kan heller ikke smitte os med sygdomme – det kan skovflåter derimod! 


 

Produkter mod flåter

Følgende produkter anbefales til at undgå samt fjerne skovflåter:

Undgå skovflåter

Fjern skovflåter

 

Hvad er skovflåter?

Skovflåter ligner små edderkopper når de bevæger sig henover huden men er ikke så harmløse på trods af størrelsen. Faktisk er de skovens farligste dyr! Skovflåten findes – som navnet antyder –  i skoven, men kan også findes andre steder hvor der kan forventes at være varmblodede dyr som den benytter som vært.

Man skal derfor også være opmærksom på undersøge kroppen for skovflåter når man har været i haven, ude at spille golf eller har været steder med tæt eller høj vegetation. Det er vigtigt at undersøge hele kroppen selv om kun f.eks. benene har været eksponeret da flåterne typisk sætter sig i lyskeregionen, armhuler, knæhaser og hårbund – dvs. steder med tynd varm og fugtigt hud.

Risikoen for at blive bidt er størst i sommerhalvåret; man bør faktisk være opmærksom på flåter så snart det er frostfrit. Flåten sidder i vegetationen et lille stykke over jorden og når dyr eller mennesker går forbi hager den sig fast og kravler omkring til den finder et sted med tynd hud. Her bider den sig fast og begynder herefter at suge blod. Det er i denne forbindelse at der kan overføres bakterier.

Da biddet er smertefrit og da flåten er så lille kan det i første omgang være svært at opdage at man er blevet bidt. Det er ofte i forbindelse med kløe at flåten opdages. Skovflåter reagerer især på lugt, hvilket kan forklare hvorfor nogle mennesker får massevis af flåter, mens andre aldrig oplever at blive bidt.

 

Hvorfor er skovflåter farlige?

Skovflåter kan overføre forskellige sygdomme til mennesker og dyr når den suger blod. Den hyppigste er Borreliose. I sjældnere tilfælde kan også overføres sygdommene Ehrlichia og TBE.  

Borreliose er en infektionssygdom der kan opstå som følge af et bid fra skovflåten. Sygdommen kaldes også ”Lymes” sygdom efter den by i USA hvor sygdommen først blev beskrevet. Borreliose skyldes en såkaldt spirokæt, der tager ophold i små pattedyr, blandt andet små gnavere. Infektionen spredes så via skovflåten til mennesker.

Hvad er symptomerne på et flåtbid?

Det første symptom er selve skovflåtbiddet, som mærkes af nogle – men fordi man er blevet bidt, er man ikke nødvendigvis blevet smittet.

Biddet er meget småt og medfører ikke nødvendigvis nogle gener. Ofte vil skovflåten sidde i biddet og kan ses som en lille mørk plet. Hvis ikke den fjernes, vil den vokse med tiden.

Når man fjerner flåten, skal man sørge for fjerne hele flåten – også dens mundstykker. Det ses ofte, at disse fortsat sidder i bidsteddet, når man fjerner flåter med negle, pincetter o.lign. Derfor anbefales det altid, at man fjerner dem med specielle flåtfjernere. 

Anbefalede flåtfjernere kan købes her.

Flåten begynder at overføre bakterier efter et 24 timer. Det er vigtigt at fjerne skovflåten så hurtigt som muligt, uden at der afgives bakterier til blodet. 

Kort tid efter biddet har fundet sted, opstår en rød plet omkring bidstedet. Denne plet vil typisk vokse i størrelse over 1 – 4 uger. På samme tid blegner midten af biddet.

På fagsprog kaldes dette udslæt erythema migrans. Det kan også opstå på andre dele af kroppen end ved skovflåtens bidested. Udslættet forekommer desuden ikke hos alle smittede individer. Hos andre kan nogle af borreliosens øvrige symptomer vise sig. Disse minder ofte om symptomerne på almindelig influenza – dvs. træthed, let feber, hovedpine, muskel- og/eller ledsmerter samt hævede lymfeknuder.

Sygdommen kan medføre komplikationer i f.eks. centralnervesystemet (neuroborreliose), leddene (ledbetændelse) eller hjertet (forskellige hjertegener).

Hunde og katte angribes ofte af skovflåter, og kan derfor også smittes. Symptomerne adskiller sig fra menneskers på flere måder, men kan også udvikle sig alvorligt. Hunden/katten vil typisk have feber, nedsat appetit, hævede kirtler og eventuelt halten. I de værste tilfælde kan nyre- og hjertesvigt opstå.

 


Disse produkter anbefales til at undgå og fjerne flåter:

Undgå skovflåter

Fjern skovflåter


 

Kan skovflåter smitte med andet end borreliose?

Ehrlichia: Skovflåter kan også overføre smitte med bakterien Ehrlichia. Formentlig har denne smitte en langt større udbredelse i Danmark end hidtil antaget. Af de hjorte der nedlægges har 70% bakterien i blodet hvilket samtidig betyder at risikoen for at mennesker også kan smittes er til stede. Bakterien medfører influenzalignende symptomer og kan være farlig for mennesker med svækket immunforsvar.

TBE: Skovflåten kan også være bærer at Tick Borne Encephalitis (TBE) også kaldet østeuropæisk hjernebetændelse. Hidtil er sygdommen kun fundet på Bornholm, men på det seneste er der fundet spor af antistoffer mod TBE hos rådyr i 22 af  Danmarks 25 statsskove, hvilket betyder at rådyrene er blevet inficeret af TBE efter flåtbid. Skønsmæssigt er det kun én procent af skovflåterne som indeholder TBE.

I modsætning til Borreliose og Ehrlichia  – der først overføres efter et døgn – så smitter TBE i det øjeblik flåten bider.

 

Forløbet af TBE

TBE har en inkubationstid på 7-10 dage (op til en måned). En tredjedel af de smittede vil ikke opleve symptomer. En tredjedel vil  opleve influenzasymptomer med feber, hovedpine og ledsmerter med bedring efter 4-5 dage. Den sidste tredjedel af de inficerede får efter ca. 8 dages velbefindende symptomer fra centralnervesystemet form af hjernehindeinflammation eller hjerneinflammation. I cirka 10 % af tilfældene kan der forekomme lammelser. Sygdomsforløbet kan være langvarigt og kan give kroniske mén (post-encefalitis syndrom). I sjældne tilfælde kan hjernebetændelsen  medføre døden (0- 1,4%).

TBE kan påvises ved en blodprøve, hvor man måler om der er antistoffer mod virus i blodet. Der findes ikke nogen behandling af TBE.  Man kan vaccinere mod TBE  og i lande som Tyskland, Østrig og Sverige vaccineres hvert år millioner af mennesker.