Trimopan®

Speciallæge, dr.med. Peter Hansen og farmaceut, cand.pharm. Birgitte Andersen

Sidst opdateret af redaktionen den 23. januar 2023

Trimopan® er et receptpligtigt lægemiddel, der anvendes mod blærebetændelse. Midlet er særligt velegnet til patienter med tilbagevendende eller kroniske blærebetændelser.

 

Fås Trimopan® i håndkøb?

Nej, Trimopan® er receptpligtigt og kan derfor kun købes på apoteket med en recept fra lægen.

 

Hvad er forskellen på Trimopan® og Trimethoprim®?

Den eneste forskel på de to midler er styrken; Trimethoprim® indeholder 200 mg af det virksomme stof (trimethoprim), hvor Trimopan® kun indeholder 100 mg. Der er dog taget højde for denne forskel i instruktionerne for dosering, så begge midler virker på nøjagtigt samme måde, så længe man følger vejledningen i indlægssedlen.

 

Hvad er alternativerne?

Der findes adskillige lægemidler til behandling af urinvejsinfektioner såsom Lucosil®, Nitrofurantoin m.fl. Tal med din læge om disse midler.

Herudover findes der midlet Tranebær Stærk, som er det eneste naturlægemiddel, der er godkendt af Lægemiddelstyrelsen til forebyggelse og behandling af lettere, tilbagevendende urinvejsinfektioner. Vær dog opmærksom på, at Tranebær Stærk og Trimopan® er to vidt forskellige midler, der ikke virker på samme måde. Tranebær Stærk er derfor ikke en erstatning af Trimopan®, men helt anden behandlingsmulighed. Du kan købe Tranebær Stærk her:

 

Anvendelse

Trimopan® anvendes mod urinvejsinfektioner (blærebetændelse), når bakterierne der forårsager betændelsen (infektionen) er følsomme over for medicinens indholdsstof. Midlet er særligt velegnede til langtidsbehandling af patienter med tilbagevendende eller kroniske blærebetændelser.

 

Virkning

Trimopan® indeholder det virksomme stof trimethoprim og er et antibiotikum. Midlet er kun virksomt over for bakterier, der er følsomme over for trimethoprim (trimethoprimfølsomme bakterier).

Trimopan® virker ved at hæmme bakteriernes omdannelse af folsyre til folininsyre, hvilket er livsnødvendigt for dem. Derved dræbes bakterierne.

 

Forebyggende virkning

Ved langtidsbehandling har Trimopan® en forebyggende virkning på urinvejsinfektioner.

 

Bivirkninger

Ved normale dosis er de mest almindelige bivirkninger kløe og hududslæt (forekommer hos 3% og 7% af patienterne) og milde gener i mave/tarm-kanalen såsom kvalme, opkastning og tungebetændelse.

Her er en komplet oversigt over de bivirkninger, som man ved kan forekomme ved behandling med Trimopan®:

 • Almindelige (1 – 10%): hudkløe, hududslæt, tungebetændelse (glossitis), kvalme, opkastning.
 • Ikke almindelige (0,1 – 1%): blodforstyrrelser (eosinofili, leukocytopeni), nældefeber (uticaria).
 • Sjældne (0,01 – 0,1%): diarré, tyktarmsbetændelse (pseudomembranøs colitis), blodforstyrrelser (agranulocytosis, megaloblastisk anæmi, trombocytopeni), 
  hjernehindebetændelse (aseptisk meningitis), lysfølsomhed, alvorligt hududslæt (eksfoliativ dermatitis), alvorlige reaktioner i huden (erythema multiforme, Stevens-Johnson syndrom, toksisk epidermal nekrolyse), medicinfremkaldt feber
 • Meget sjældne (under 0,01%): for højt indhold af kalium i blodet (hyperkaliæmi), årehindebetændelse i øjet (uveitis).

Advarsel

Trimopan® må ikke anvendes ved:

 • ved mangel på folsyre
 • ved visse blodsygdomme (nuværende såvel som tidligere tilfælde)
 • ved kraftigt nedsat funktion i lever eller nyrer
 • Porfyri (en arvelig sygdom)

Midlet må til anvendes til børn under 3 måneder.

Husk at oplyse lægen om de lægemidler du tager, inden behandlingen med Trimopan® startes.

Se evt. også forholdsreglerne i indlægsseddel.

 

Graviditet

Trimopan® må ikke anvendes af gravide.

 

Amning

Trimopan® bør ikke anvendes i ammeperioden, da det virksomme stof (trimethoprim) udskilles i modermælken. Tal med din læge herom.

 

Dosis

Trimopan® findes som tabletter á 100 mg.

 

Urinvejsinfektioner

 • Voksne og børn over 12 år: 200 mg 2 gange dagligt.
 • Børn 6-12 år. 100 mg 2 gange dagligt.
 • Børn 3 måneder-6 år. 6-8 mg pr. kg legemsvægt dagligt fordelt på 2-3 doser.

 

Langtidsbehandling

 • Voksne og børn over 12 år: 200 mg 2 gange dagligt, ved langtidsbehandling 100 mg dagligt.
 • Børn 3 måneder-12 år: 1-2 mg pr. kg legemsvægt i døgnet

Ved langtidsbehandling skal dosis tages ved sengetid.

Ved nedsat lever- eller nyrefunktion nedsættes dosis.

 

Pakninger og priser

Trimopan® findes som tabletter á 100 mg i pakninger med 30 og 100 stk. samt som mikstur (oral suspension) 10 mg/ml i en flaske med 100 ml.

Priser kan ses på medicinpriser.dk.

Producent: Orion Pharma

 

Hyppigt stillede spørgsmål

Trimopan® og alkohol

Spørgsmål: Må man indtage alkohol, når man er i behandling med Trimopan®?

Svar: Ja, man må gerne indtage alkohol, når man er i behandling med Trimopan®. Det er en myte, at man ikke må indtage alkohol, når man er i behandling med antibiotika.

 

Trimopan® og penicillin

Spørgsmål: Er Trimopan® penicillin?

Svar: Nej, Trimopan® indeholder et virksomt stof kaldet trimethoprim, som er et antibiotikum, der anvendes som alternativ til penicillin. Trimethoprim dræber bakterier ved at påvirke bakteriernes stofskifte (læs mere herom i afsnittet “Virkning” ovenfor), hvor penicillin dræber bakterier ved at ødelægge deres cellevægge.

 

Naturlægemiddel mod urinvejsinfektioner

Tranebær Stærk er det eneste naturlægemiddel, der er godkendt af Lægemiddelstyrelsen til forebyggelse og behandling af lettere, tilbagevendende urinvejsinfektioner. Du kan købe Tranebær Stærk her:

 

Relevante links

Ansvarsfraskrivelse: Alle informationer om medicin på NetPatient.dk stilles til gratis rådighed for vores brugere, men erstatter ikke lægekonsultation eller vejledning fra behandlere, apoteker o.lign. Hvis du er i tvivl om, hvordan et lægemiddel skal anvendes, bør du altid konsultere din praktiserende læge eller spørge på apoteket.