Alprazolam

Speciallæge, dr.med. Peter Hansen og farmaceut, cand.pharm. Birgitte Andersen

Sidst opdateret af redaktionen den 18. april 2023

Naturlægemidler mod angst kan købes her.

 

Alprazolam er et benzodiazepin, der bruges ved angst, uro og abstinenser efter alkoholmisbrug. Herudover kan det bruges som supplement til anden psykiatrisk behandling.

Følgende lægemidler indeholder alprazolam:

 • Alprazolam “Krka d.d.”
 • Alprazolam “Krka”
 • Alprazolam “Upjohn”
 • Alprox®
 • Tafil®

 

Anvendelse

Alprazolam er et beroligende lægemiddel, der anvendes ved angst, panikangst, urotilstande og alkoholabstinenssymptomer. Det kan også anvendes ved andre ikke-psykotiske tilstande præget af angst og uro.

Behandlingsvarighed bør være kort og bør ikke overstige 8 – 12 uger totalt (dette inkluderer nedtrapningsperioden).

 

Advarsel

Alprazolam bør ikke anvendes til patienter med:

 • svær psykisk sygdom
 • meget dårligt fungerende lever
 • akut alkoholforgiftning
 • akut sovemiddelforgiftning
 • muskelsygdommen myasthenia gravis
 • akut vejtrækningsbevær og søvnapnø

Alprazolam bør anvendes med yderste forsigtighed til patienter, der tidligere har haft et stof- eller alkoholmisbrug. 

Alprazolam bør anvendes med forsigtighed til patienter med:

 • nedsat nyrefuntion (dosis bør nedsættes)
 • nedsat leverfunktion (dosis bør nedsættes)
 • vejtrækningsbesvær (dosis bør nedsættes)
 • depression (bør ikke anvendes som monoterapi pga. øget risiko for selvmord)

Hos ældre patienter kan Alprazolam medføre en øget risiko for faldulykker, da det har en sløvende og muskelsvækkende virkning. Bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år.

Alprazolams sløvende virkning forstærkes af alkohol. Trafikfarlig efter individuel bedømmelse.

Alprazolam bør kun anvendes kortvarigt pga. risiko for afhængighed. Nedtrapning bør ske gradvist for at undgå abstinenser.

 

Bivirkninger

Den hyppigste bivirkning er ved anvendelse af Alprazolam er døsighed, som forekommer hos mere end 10% af de behandlede. Døsigheden mindskes typisk efter nogle dage eller hvis dosis reduceres.

 

Meget almindelige (over 10%)

 • Psykiske: Irritabilitet, depression, søvnforstyrrelser  
 • Nervesystemet: døsighed, talebesvær (dysartri), hovedpine, svækket hukommelse, svimmelhed, usikre bevægelser (ataksi).
 • Diverse: fysisk og psykisk afhængighed, træthed, forstoppelse (obstipation), mundtørhed.

 

Almindelige (1 – 10%)

 • Psykiske: øget eller nedsat sexlyst, ændret bevidsthedstilstand med fremmedfølelse over for egen person/krop (depersonalisation), ændret opfattelse af omverdenen (derealisation), frygt, konfusion, desorientering, angst, nedtrykt sindstilstand.
 • Huden: inflammation i huden (dermatitis), kløe i huden, øget svedtendens. 
 • Nervesystemet: ændring i hudens følesans (paræstesi), bevægeforstyrrelser (dyskinesi), koordinationsbesvær, rystelser (tremor), balanceforstyrrelser, koncentrationsbesvær, øget søvntrang, søvnlignende sløvhedstilstand (letargi).
 • Mave/tarme: øget spytdannelse, diarré, kvalme, mavesmerter, ubehag i maven, opkastning.
 • Muskler/led: muskeltrækninger, muskelspasmer, muskelsmerter (myalgi), ledsmerter (artralgi), rygsmerter.
 • Diverse: infektioner i de øvre luftveje, sløret syn, øresusen (tinnitus), hjertebanken (palpitationer), hedeture,  tilstoppet næse, hyperventilation, manglende sexlyst (seksuel dysfunktion), øget eller nedsat appetit, vægttab eller vægtøgning.

 

Ikke almindelige (0,1 – 1%)

 • Psykiske: mareridt, påvirkning af drømme, oprevethed (agitation), aggressivitet, vrede, snakkesaglighed, impulsivitet, hallucinationer, rastløshed, langsom opfattelsesevne (bradyfreni), lykkefølelse (eufori), glædesløshed (anhedoni), manglende følelsesmæssige reaktioner (affektive forstyrrelser), panikangst, manier.
 • Nervesystemet: pludseligt bevidsthedstab (synkobe), hukommelsestab (amnesi), kramper, klodsethed, smagsforstyrrelser, krampeanfald, sløvhedstilstand (stupor).
 • Muskler/led: muskelsvaghed, smerter i ekstremiteter (f.eks. arme og ben), muskuloskeletal stivhed.
 • Urinveje: Ufrivillig vandladning og vandladningsproblemer (enuresis og inkontinens), hyppig vandladning (pollakisuri).
 • Diverse: øget tendens til blå mærker, dobbeltsyn, synsforstyrrelser, udslæt, rejsningsbesvær, manglende orgasme, menstruationsforstyrrelser.

 

Ukendt hyppighed

 • Psykiske: fjendtlig opførsel, hypomani, abnorm tankegang, overdreven årvågenhed
 • Nervesystemet: rastløshed og manglende evne til at sidde stille (akatisi), kognitive forstyrrelser, vasomotoriske forstyrrelser, ufrivillige spasmer (dystoni), anfald, hyperaktivitet.
 • Diverse: mangel på hvide blodlegemer (agranulocytose), øget indhold af prolaktin i blodet (hyperprolaktinæmi), hurtig hjerterytme (takykardi), lavt blodtryk (hypotension), blokering af luftvejene (luftvejsobstruktion), nedsat spytdannelse, gulsot, leverbetændelse (hepatitis), øget lysfølsomhed, allergiske reaktioner i huden, allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet (angioødem), manglende vandladning (urinretention), vandladningsbesvær, varmefølelse, væskeophobning i fødder og ben (perifere ødemer), forhøjet tryk i øjet (forhøjet intraokulært tryk).

 

Graviditet

Alprazolam bør kun anvendes på tvingende indikation under graviditet. Midlet mistænkes for at forårsage svære fosterskader, hvis det anvendes i første trimester.

 

Amning

Fordi alprazolam udskilles i små mængder i modermælken, bør det ikke anvendes under amning.

 

Interaktioner

Uhensigtsmæssige interaktioner kan opstå ved anvendelse af et eller flere følgende lægemidler sammen med alprazolam:

Husk altid at oplyse lægen om alle de lægemidler, du tager.

 

Dosis

Se indlægssedlen i det enkelte præparat.

 

Naturlægemidler mod angst kan købes her.

 

Kilder og yderligere information

Ansvarsfraskrivelse: Alle informationer om medicin på NetPatient.dk stilles til gratis rådighed for vores brugere, men erstatter ikke lægekonsultation eller vejledning fra behandlere, apoteker o.lign. Hvis du er i tvivl om, hvordan et lægemiddel skal anvendes, bør du altid konsultere din praktiserende læge eller spørge på apoteket.