Blodprop i hjertet (AMI)

Speciallæge, dr.med. Peter Hansen

Sidst opdateret af redaktionen den 11. oktober 2021

Hvad er en blodprop i hjertet?

En blodprop i hjertet, er en aflukning af en af de blodårer, der forsyner selve hjertet med blod. Hjertet er én stor muskelpumpe der forsynes med ilt via kranspulsårerne. Hjertet har to kranspulsårer: én fortil og én bagtil. Kranspulsårerne har mindre sidegrene eller deler sig i undergrene og forsyner derved hele hjertemusklen med ilt.

Hvis hjertet mangler ilt opstår brystsmerter som, ved en blodprop i hjertet, kan være meget stærke. Smerterne sidder bag brystbenet og trækker ofte ud i venstre arm.

 

Hvad er årsagen til en blodproppen?

Årsagen til en blodprop i hjertet er næsten altid tilstedeværelse af åreforkalkning, og i ca. 4 ud af 5 tilfælde er den umiddelbare årsag til blodproppen en aflukning af en større kranspulsåregren. Åreforkalkning er til stede hos de fleste voksne mennesker, den starter i 20 års alderen, og bevirker at kroppens blodårer langsomt bliver mere stive og ueftergivelige i årene frem.

Fra omkring 50 års alderen ser man at 1 ud af 20 mænd og 3 ud af 200 kvinder har så meget åreforkalkning i deres kranspulsårer, at de får hjertesymptomer i form af hjertekrampe (angina pectoris)

Når en blodåre bliver kalket til, bliver den mere stiv og ueftergivelig. Blodåren kan ikke så nemt udvides, så mere blod og dermed ilt kan nå frem til hjertemusklen, når det er nødvendigt, hvorved hjertekrampen kan opstå. Hvis det forkalkede område af en kranspulsåre eller kranspulsåregren “går i stykker”, vil blodets blodplader søge at dække defekten. I nogle tilfælde vil dette medføre at blodet ikke kan passere: der er opstået en blodprop.

Hvad er symptomerne på en blodprop i hjertet?

De fleste med en blodprop i hjertet vil som det første føle en knugende smerte bag ved brystbenet. Smerterne stråler ofte ud til venstre arm. Smerterne kan også stråle op i halsen, til kæben, ryggen eller maven. Smerterne svarer til smerterne ved hjertekrampe men smerten er oftest mere intens og vare længere.

Andre symptomer kan være pludselig svær åndenød samtidig med brystsmerterne, men åndenøden kan også være til stede uden samtidige brystsmerter. I nogle tilfælde af blodprop i hjertet ses svimmelhed, besvimelse eller bevidstløshed.

Hvis man pludseligt får kraftige smerter bag brystbenet, eller nogle af de andre ovenfor nævnte symptomer, er det tegn på at man kan have en blodprop i hjertet. En blodprop i hjertet er en alvorlig tilstand og man skal omgående lægeundersøges.

Er der mistanke om en blodprop i hjertet – kald 112 

Bevar roen og – oplys hvem du er – hvor du bor – og hvad der er sket.

I ventetiden til ambulancen kommer – læg dig ned – forsøg at hvile.

 

Hvordan stilles diagnosen blodprop i hjertet?

Lægen vil først tage et hjertekardiogram (EKG), i de fleste tilfælde kan dette sammen med symptomerne afklare om det drejer sig om en blodprop i hjertet. Efterfølgende tages blodprøver, der bekræfter, eller evt. afkræfter blodproppen. Blodprøverne kan samtidig give information om hvor alvorlig blodproppen er.

 

Behandling af blodproppen i hjertet

Straks efter ankomst til lægen gives let blodfortyndende medicin i form af 150 mg acetylsalisylsyre som tablet (2 tabletter Hjertemagnyl®) – den første tablet tygges for at opnå hurtig effekt.

Efterfølgende vil lægerne tage stilling til om man kan tilbyde behandling med blodpropopløsende medicin.

I visse tilfælde kan behandlingen med blodpropsopløsende medicin ikke gives.

Behandlingen af en blodprop i hjertet kræver hurtig lægebehandling for at opnå det bedste behandlingsresultat.

 

Undersøgelser og behandlingsmuligheder før udskrivelse fra hospital

Mange patienter, specielt yngre, vil før udskrivelse få foretaget arbejds-EKG og evt. ekkokardiografi før udskrivelsen.

Hvis arbejds-EKG- undersøgelsen viser god arbejdskapacitet for hjertet, er det ensbetydende med en god hjerteprognose.

Hvis undersøgelsen viser at hjertet mangler ilt under arbejde (ses på hjertekardiogrammet), eller hvis patienten får hjertekrampe, er der en øget risiko for hjertekrampe i fremtiden og ligeledes en øget risiko for fornyet blodprop i hjertet.

Patienter, der under arbejds-EKG har fået påvist nedsat ilttilførsel til hjertet, eller har haft hjertekramper, får evt. tilbudt undersøgelse af blodgennemstrømningen i hjertet (koronararteriografi), hvis denne undersøgelse viser forsnævring af en eller flere kranspulsåre kan man på nogle hospitaler foretage ballonudvidelse af kranspulsårerne eller evt. foretage by-pass operaration.