Brentacort®

Speciallæge, dr.med. Peter Hansen og farmaceut, cand.pharm. Birgitte Andersen

Sidst opdateret af redaktionen den 24. april 2023

Brentacort® bruges på huden, når eksem og svamp forekommer på samme tid. Brentacort® indeholder et svampedræbende middel (miconazol) og et svagtvirkende binyrebarkhormon (hydrocortison), og er dermed et kombinationspræparat.

 

Hvor kan man købe Brentacort®?

Brentacort® er et receptpligtigt lægemiddel og kan derfor kun købes på apoteket med en recept fra lægen.

 

Anvendelse

Brentacort® anvendes på hud, hvor der både er eksem og svampeinfektion. Midlet er kun virksomt over for svampe, der følsomme over miconazol. Det kan bruges ved psoriasis, som er inficeret med disse svampe.

Bemærk at Brentacort® både findes som creme og salve, hvor cremen bør anvendes til tørre eller væskende hudområder og salven til tørre, skorpede og skællende hudområder (kilde: min.medicin.dk).

 

Virkning

Aktivstoffet hydrocortison er et binyrebarkhormon, der hæmmer nogle af symptomerne på eksem, udslæt og rødme. Aktivstoffet miconazol dræber hudsvampe, som er følsomme over for miconazol.

 

Advarsel

Brug ikke Brentacort® hvis du har:

 • rosacea (en hudlidelse – tal med din læge hvis du har andre hudlidelser)
 • eksem eller udslæt omkring munden
 • meget uren hud (bumser/akne)
 • hudinfektioner forårsaget af virus eller bakterier

Du bør heller ikke bruge Brentacort®, hvis du er allergisk over for nogle af indholdstofferne i midlet.

Brentacort® må ikke:

 • komme i kontakt med øjnene
 • bruges i ansigtet
 • anvendes på store hudområder
 • bruges under forbindinger, bleer o.lign.
 • komme i kontakt med latexprodukter (f.eks. kondomer eller pessarer) og visse syntetiske materialer

Hos børn og ældre må Brentacort® ikke anvendes i længere tid (højst få uger).

Hvis du tager anden medicin, skal du altid huske at oplyse din læge eller personalet på apoteket herom.

Husk at vaske hænder efter påsmøring af Brentacort® (medmindre hensigten er at behandle hænderne).

 

Bivirkninger

Ved anvendelse af Brentacort® kan 0,1 – 1% af alle behandlede patienter opleve følgende reaktioner og symptomer på administrationstedet (dvs. de områder af huden, hvor man anvender midlet): hudirritation, brændende fornemmelse i huden, kløe og nældefeber (uticaria).

Herudover kan følgende bivirkninger forekomme:

 • Almindelige (1-10%): hudirritation (dette er baseret på studier af midlets effekt på spædbørn og børn).
 • Ikke almindelige (0,1 – 1%): hudirritation (dette kan antages at gælde alle andre patienter end spædbørn og børn).
 • Ukendt hyppighed: overfølsomhed, anafylaktisk reaktion (en alvorlig allergisk reaktion), angioødem (en allergisk reaktion i ansigt, mundhule og strube), udslæt, kontakteksem (kontaktdermatitis), udvidelse af hudens blodkar (erytem), hvide eller lyse hudpletter (hypopigmentering) og hudinflammation.

Graviditet

Brentacort® bør anvendes med forsigtighed under graviditeten.

 

Amning

Brentacort® bør anvendes med forsigtighed i ammeperioden.

 

Dosis

Brentacort® er receptligtigt og findes som creme og salve i følgende pakninger:

 • Creme 20+10 mg/g – 15 g
 • Creme 20+10 mg/g – 30 g

Cremen bør anvendes til tørre eller væskende hudområder, mens salven bruges på tørre, skorpede og skællende hudområder.

 • Voksne: Smør et tyndt lag af cremen eller salven på det angrebne hudområde 2 gange dagligt. Fortsæt behandlingen i 1 – 2 uger efter, at symptomerne er forsvundet. Behandlingen bør højst vare i 6 uger og kun i få uger hos ældre.
 • Børn: Brentacort® må kun anvendes til børn efter lægens anvisning.

Husk altid at følge lægens eller apotekpersonalet instruktioner nøjagtigt og i øvrigt læse indlægssedlen, inden du anvender lægemidlet.

Ved langvarig og/eller overdreven brug hudirritation forekomme, som dog normalt forsvinder ved behandlingsophør.

Opbevares i køleskab ved 2-8 ºC.

 

Indhold

Brentacort® creme:

 • Aktivstoffer: Hydrocortison, miconazol.
 • Hjælpestoffer: Pegoxol 7 stearat, peglicol 5 oleat, paraffinolie, benzoesyre, dinatriumedetat dihydrat, butylhydroxyanisol, renset vand.

Brentacort® salve:

 • Aktivstoffer: Hydrocortison, miconazol.
 • Hjælpestoffer: Plastibase 50 W (polyethylen, paraffinoliegel).

Producent: Janssen-Cilag A/S

 

Præparater med lignende eller samme virkning

Herunder ses de lægemidler, der har lignende eller samme virkning som Brentacort®. Midlerne er opdelt deres aktivstoffer.

Hydrocortison og miconazol:

 • Daktacort
Ansvarsfraskrivelse: Alle informationer om medicin på NetPatient.dk stilles til gratis rådighed for vores brugere, men erstatter ikke lægekonsultation eller vejledning fra behandlere, apoteker o.lign. Hvis du er i tvivl om, hvordan et lægemiddel skal anvendes, bør du altid konsultere din praktiserende læge eller spørge på apoteket.