På grund af den aktuelle situation med coronavirus er mange produkter udsolgt (håndsprit, desinfektion, ansigtsmasker, engangshandsker osv.), men produkterne nedenfor er fortsat på lager:


Se flere corona-produkter PÅ LAGER her

Cipramil®

Speciallæge, dr.med. Peter Hansen og farmaceut, cand.pharm. Birgitte Andersen

Sidst opdateret af redaktionen den 17. oktober 2018

Naturlægemidler mod nedtrykthed og modløshed kan købes her.

 

Cipramil® er et middel til behandling af depression og panikangst.

Cipramil® indeholder det virksomme stof citalopram og er et såkaldt SSRI-præparat.


 

Anvendelse

Cipramil® anvendes mod panikangst, moderate til svære depressioner samt forebyggelse af periodisk depression.

 

Advarsel

Cipramil® kan øge risikoen for selvmordstanker og selvsmordsadfærd. Dette gælder alle aldersgrupper, men særligt børn og unge under 18 år. Cipramil® bør af forskellige årsager ikke anvendes til børn og unge.

Panikangst kan forstærkes i den indledende del af behandlingen.

Cipramil® bør anvendes med forsigtighed ved:

 • svært nedsat nyrefunktion
 • epilepsi
 • grøn stær
 • mani
 • tendens til kramper
 • hjertekarsygdomme
 • knogleskørhed

Behandlingen bør ophøre ved forværring af epilepsi samt tegn på mani, kramper eller allergiske reaktioner. Behandlingsophør skal ske ved nedtrapning over 7 – 14 dage. I denne periode kan abstinens-lignende symptomer forekomme (såsom rysten, utilpashed, hjertebanken mv.).

Du finder yderligere informationer om forsigtighedsregler i indlægssedlen samt i Lægemiddelstyrelsens produktresumé.

Bivirkninger

Se indlægsseddel.

 

Graviditet

Cipramil® og andre midler med citalopram bør kun anvendes under graviditeten, hvis det er absolut nødvendigt.

 

Amning

Cipramil® bør ikke anvendes i ammeperioden, da citalopram udskilles i modermælken. Det estimeres, at det ammende spædbarn får omkring 5% af den daglige dosis, som moderen indtager. Amning samtidig med anvendelse af antidepressiv medicin frarådes generelt.

 

Dosis

Cipramil® findes som tabletter á 10, 20, 30 og 40 mg.

 • Depression: Startdosis 20 mg 1 gang dagligt. Dosis kan øges over 3 – 4 døgn til 40 mg dagligt.
 • Panikangst:  Startdosis 10 mg 1 gang dagligt i én uge, derefter 20-30 mg dagligt.
 • Andre psykiske lidelser: Se indlægsseddel og evt. også produktresumé.

Doseringerne ovenfor er til voksne. Hos ældre patienter (over 65 år) bør dosis nedsættes til det halve – dvs. 10 – 20 mg dagligt. Den maksimale dosis hos ældre er 20 mg dagligt.

Cipramil® bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år.

Husk at læse indlægssedlen før brug. Hvis du er i tvivl om dosering, bør du kontakte din læge. Dette gælder også ved andre tvivlsspørgsmål.

 

Indhold

 • Aktivstof: Citalopram (citalopramhydrobromid).
 • Hjælpestoffer:
  • Tabletkerne: majsstivelse, laktosemonohydrat, cellulose, copovidon, croscarmellosenatrium, glycerol, magnesiumstearat.
  • Overtræk: hypromellose, macrogol, titandioxid.
 • Producent: Lundbeck

 

Præparater med lignende eller samme virkning

Aktuelle produkter

På grund af den aktuelle situation med coronavirus er mange produkter udsolgt (håndsprit, desinfektion, ansigtsmasker, engangshandsker osv.), men produkterne nedenfor er fortsat på lager:


Se flere corona-produkter PÅ LAGER her

Ansvarsfraskrivelse: Alle informationer om medicin på NetPatient.dk stilles til gratis rådighed for vores brugere, men erstatter ikke lægekonsultation eller vejledning fra behandlere, apoteker o.lign. Hvis du er i tvivl om, hvordan et lægemiddel skal anvendes, bør du altid konsultere din praktiserende læge eller spørge på apoteket.