Cipramil®

Speciallæge, dr.med. Peter Hansen og farmaceut, cand.pharm. Birgitte Andersen

Sidst opdateret af redaktionen den 20. januar 2023

Naturlægemidler mod nedtrykthed og modløshed kan købes her.

 

Cipramil® er et middel til behandling af depression og panikangst.

Cipramil® indeholder det virksomme stof citalopram og er et såkaldt SSRI-præparat.

 

Anvendelse

Cipramil® anvendes mod panikangst, moderate til svære depressioner samt forebyggelse af periodisk depression.

 

Advarsel

Cipramil® kan øge risikoen for selvmordstanker og selvsmordsadfærd. Dette gælder alle aldersgrupper, men særligt børn og unge under 18 år. Cipramil® bør af forskellige årsager ikke anvendes til børn og unge.

Panikangst kan forstærkes i den indledende del af behandlingen.

Cipramil® bør anvendes med forsigtighed ved:

 • svært nedsat nyrefunktion
 • epilepsi
 • grøn stær
 • mani
 • tendens til kramper
 • hjertekarsygdomme
 • knogleskørhed

Behandlingen bør ophøre ved forværring af epilepsi samt tegn på mani, kramper eller allergiske reaktioner. Behandlingsophør skal ske ved nedtrapning over 7 – 14 dage. I denne periode kan abstinens-lignende symptomer forekomme (såsom rysten, utilpashed, hjertebanken mv.).

Du finder yderligere informationer om forsigtighedsregler i indlægssedlen samt i Lægemiddelstyrelsens produktresumé.

 

Bivirkninger

Se indlægsseddel.

 

Graviditet

Cipramil® og andre midler med citalopram bør kun anvendes under graviditeten, hvis det er absolut nødvendigt.

 

Amning

Cipramil® bør ikke anvendes i ammeperioden, da citalopram udskilles i modermælken. Det estimeres, at det ammende spædbarn får omkring 5% af den daglige dosis, som moderen indtager. Amning samtidig med anvendelse af antidepressiv medicin frarådes generelt.

 

Dosis

Cipramil® findes som tabletter á 10, 20, 30 og 40 mg.

 • Depression: Startdosis 20 mg 1 gang dagligt. Dosis kan øges over 3 – 4 døgn til 40 mg dagligt.
 • Panikangst:  Startdosis 10 mg 1 gang dagligt i én uge, derefter 20-30 mg dagligt. 
 • Andre psykiske lidelser: Se indlægsseddel og evt. også produktresumé.

Doseringerne ovenfor er til voksne. Hos ældre patienter (over 65 år) bør dosis nedsættes til det halve – dvs. 10 – 20 mg dagligt. Den maksimale dosis hos ældre er 20 mg dagligt.

Cipramil® bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år.

Husk at læse indlægssedlen før brug. Hvis du er i tvivl om dosering, bør du kontakte din læge. Dette gælder også ved andre tvivlsspørgsmål.

 

Indhold

 • Aktivstof: Citalopram (citalopramhydrobromid).
 • Hjælpestoffer:
  • Tabletkerne: majsstivelse, laktosemonohydrat, cellulose, copovidon, croscarmellosenatrium, glycerol, magnesiumstearat.
  • Overtræk: hypromellose, macrogol, titandioxid.
 • Producent: Lundbeck

 

Præparater med lignende eller samme virkning

Ansvarsfraskrivelse: Alle informationer om medicin på NetPatient.dk stilles til gratis rådighed for vores brugere, men erstatter ikke lægekonsultation eller vejledning fra behandlere, apoteker o.lign. Hvis du er i tvivl om, hvordan et lægemiddel skal anvendes, bør du altid konsultere din praktiserende læge eller spørge på apoteket.