Medicin mod depression (antidepressiva)

Overlæge, speciallæge, ph.d. Lars Aakerlund og speciallæge, dr.med. Peter Hansen

Sidst opdateret af redaktionen den 18. april 2023

Naturlægemidler der kan anvendes til behandling af nedtrykthed, kan ses her.

 

Medicin til behandling af depression

Der findes flere typer af medicin mod depression (antidepressiva). De påvirker signalstofferne i hjernen på forskellig måde. De fleste øger virkningen af stoffet serotonin. Medicin som gør dét, ved man virker mod depression og angst.

Nogle midler påvirker også signalstoffet noradrenalin og dette har også betydning for virkningen mod depression. Bivirkningerne af medicinen skyldes dels at serotonin og noradrenalin findes andre steder i kroppen end i hjernen, dels at medicinen også kan påvirke andre signalstoffer end serotonin og noradrenalin. Medicinen beskrives hér kortfattet. Se den mere detaljerede beskrivelse under Medicin.

Der findes fem hovedgrupper af medicin mod depression:

 

Noradrenergt og Selektivt Serotonergt virkende antidepressiva

I denne gruppe findes stoffet Remeron. Det virker på flere måder: Det får nervecellen til at tro at den har udskilt mindre Serotonin og Noradrenalin end den har gjort. Cellen producerer derfor flere af disse signalstoffer og manglen på dem udlignes. Samtidig forhindrer Remeron binding af serotonin til visse undertyper af serotoninreceptorer. Binding til disse receptorer kan forårsage f.eks. kvalme og hovedpine, som derfor ikke ses ved Remeronbehandling.

Remeron® Smelt

 

Serotonin- og Noradrenalin-Reuptake Hæmmere

Der er to stoffer i denne gruppe af lægemidler, som øger mængden af både serotonin og noradrenalin i hjernen. Efexor virker ved at forsinke fjernelsen af serotonin og noradrenalin imellem nervecellerne. Nefadar virker derudover ved at blokere for visse serotoninreceptorer. Virkningen på hjernens signalstoffer er nært beslægtet med virkningen af de ældre og effektive tricykliske præparater, men de nye stoffer har færre bivirkninger.

Efexor®.

Selektive Serotonin Reuptake Inhibitorer (SSRI)

Disse stoffer virker ved at øge koncentrationen af signalstoffet serotonin i hjernen. Navnet udtrykker at stofferne forsinker fjernelsen af det naturlige serotonin imellem nervecellerne. Serotonin virker derfor i længere tid og stærkere.

Cipramil®, Cipralex®, Citalopram (flere mærker), Fluoxetin (flere mærker), Fontex®, Dumirox, Escitalopram (flere mærker), Oxexin, Paroxetin (flere mærker), Seroxat®, Sertralin, Sertrone, Zoloft®.

 

Selektive Noradrenalin Reuptake Hæmmere (NARI)

Indtil videre findes kun ét stof i denne gruppe. Dette virker ved at øge koncentrationen af signalstoffet noradrenalin i hjernen.

Edronax®.

 

MAO-hæmmere

MAO- hæmmerne virker ved at hæmme enzymet, monoamin-oxidase, som normalt nedbryder  serotonin, noradrenalin og dopamin. Herved øges mængden af disse stoffer som har betydning for depression. Stofferne kan inddeles i to grupper: Tre som virker i kort tid og et som virker i lang tid. Disse stoffer er effektive, men bruges ikke så ofte længere, da de kan have uheldige bivirkninger sammen med anden medicin og visse fødeemner og fordi der er kommet nyere alternativer.

 

Tricykliske og tetracykliske stoffer

De tricykliske og tetracykliske antidepressiva hører til de ældste lægemidler mod depression. De virker ved at hæmme fjernelsen af både serotonin og noradrenalin imellem nervecellerne, så disse signalstoffer virker stærkere i hjernen. De er effektive, men har relativt mange bivirkninger. Der er ikke væsentlige forskelle på tricykliske og tetracykliske stoffer. Se Medicin for de enkelte stoffer.

Tricykliske antidepressiva: Amitriptylin, Anafranil®, Anafranil, Anafranil® Retard, Imipramin, Klomipramin, Noritren®, Prothiaden®, Saroten®, Saroten® Retard, Sinquan®.

Tetracykliske antidepressiva: Ludiomil®, Mianserin, Tolmin®.

 


Naturlægemidler der kan bruges til behandling af nedtrykthed, kan ses her.


 

Anbefalede bøger

Du finder supplerende information om depression i følgende bøger:

 

Relevante links