Dolol®

Speciallæge, dr.med. Peter Hansen og farmaceut, cand.pharm. Birgitte Andersen

Sidst opdateret af redaktionen den 24. april 2023

Smertestillende håndkøbsmedicin kan købes billigt her.

 

Dolol® er et receptpligtigt smertestillende middel, der bruges ved moderate til stærke smerter.

Dolol® indeholder aktivstoffet tramadol, som har en morfinlignende virkning. 

 

Anvendelse

Dolol® anvendes ved moderate til stærke smerter.

 

Virkning

Dolol® er et centralt virkende medicin med morfinlignende virkning. Det virksomme stof tramadol påvirker bestemte områder i hjernen og nervesystemet, hvilket ændrer vores smerteoplevelse og derved virker smertestillende.

Brusetabletterne og kapslerne virker efter ca. 1 time og er virksomme i ca. 4 – 8 timer. Depotkapslerne er virksomme i ca. 24 timer.

 

Bivirkninger

De mest almindelige bivirkninger (forekommer hos over 10%) ved brug af Dolol® er: kvalme, diarré, svimmelhed, døsighed, træthed, hovedpine.

De almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 – 10%) er: forstoppelse, opkastning, mundtørhed, vandladningsproblemer, urinretention (manglende vandladning eller følelse af ikke at kunne tømme blæren helt), øget svedtendens, muskelspændinger (hypertoni), udvidelse af blodkarrene.

Herudover findes der også en række bivirkninger, hvis forekomst er ikke almindelig (0,1 – 1%), sjælden (forekommer hos 0,01 – 0,1%) eller ukendt. Disse kan ses i Lægemiddelsstyrelsens produktresumé eller i indlægssedlen.

De mest alvorlige bivirkninger af Dolol® er: vejrtrækningsbesvær, kredsløbssvigt og anafylaktisk shock (alvorlig allergisk hævelse af ansigt, mund eller svælg).

Vær opmærksom på at Dolol® kan medføre fysisk afhængighed og abstinenser såsom rastløshed, søvnløshed, nervøsitet, angst, rystelser, gener i mave-tarmkanalen og ufrivillige muskelssammentrækninger (hyperkinesi).

Bivirkningerne af Dolol® kan minimeres ved at benytte den lavest mulige dosis i en så kort periode som muligt.

 

Advarsel

Dolol® bør ikke anvendes, hvis du:

 • har indtaget alkohol
 • har indtaget andre smertestillende midler, som har gjort dig døsig
 • tager medicin mod depression
 • har vejtrækningsbesvær

Dolol® bør anvendes med forsigtighed, hvis du:

 • har nedsat funktion i leveren og/eller nyrerne
 • er ældre
 • er epileptiker
 • har tendens til kramper eller krampeanfald
 • har eller har haft skader på kraniet
 • tager sovemedicin eller nervemedicin

Husk at læse indlægssedlen før brug.

 

Graviditet

Dolol® bør ikke anvendes under graviditet pga. risiko for misdannelser hos forsteret samt vejtrækningsproblemer hos det nyfødte barn.

 

Amning

Dolol® bør ikke anvendes under amning, fordi tramadol udskilles i modermælken.

 

Dosis

Dolol® findes som brusetabletter og hårde kapsler à 50 mg samt depotkapsler à 100 mg eller 200 mg.

 • Voksne og børn over 15 år: 1 – 2 kapsler (50 – 100 mg) 3 – 4 gange dagligt. Dosis må ikke overstige 8 kapsler (400 mg) inden for ét døgn (24 timer).
 • Ældre: Tal med din læge om dosering af Dolol®.

Dolol® må ikke anvendes til børn under 15 år.

Dosisnedsættelse kan være nødvendig hos patienter med nedsat leverfunktion og/eller nedsat nyrefunktion. Tal med din læge herom.

 

Indhold

 • Aktivstof: tramadol (tramadolhydrochlorid).
 • Hjælpestoffer: calciumhydrogenphosphat, magnesiumstearat, silica, gelatine, titandioxid.
 • Producent: Takeda Pharma

 

Hyppigt stillede spørgsmål om Dolol®

Hvad er Dolol®?

Et smertestillende middel baseret på tramadol, der anvendes mod moderate til stærke smerter.

Må Dolol® anvendes sammen med Panodil®?

Ja, der findes ingen registrerede interaktioner mellem tramadol og paracetamol, som er de to virksomme stoffer i hhv. Dolol® og Panodil®.

Indholder Dolol® morfin?

Nej, Dolol® indeholder ikke morfin, men har en morfinlignende virkning. Dolol® har en svagere smertestillende virkning end morfin og er desuden ikke ligeså afhængighedsskabende.

 


Smertestillende håndkøbsmedicin kan købes billigt her.


 

Ansvarsfraskrivelse: Alle informationer om medicin på NetPatient.dk stilles til gratis rådighed for vores brugere, men erstatter ikke lægekonsultation eller vejledning fra behandlere, apoteker o.lign. Hvis du er i tvivl om, hvordan et lægemiddel skal anvendes, bør du altid konsultere din praktiserende læge eller spørge på apoteket.