Ibumetin®

Speciallæge, dr.med. Peter Hansen og farmaceut, cand.pharm. Birgitte Andersen

Sidst opdateret af redaktionen den 26. august 2022

Ibumetin® er et smertestillende, febernedsættende og antiinflammatorisk middel, som bruges ved f.eks. hovedpine, tandpine, smerter i muskler og led o.lign. Midlet kan også bruges mod inflammatoriske symptomer (hævelse, ømhed, smerte og rødme) i forbindelse med fysiske skader og visse gigtsygdomme.

 

Hvor kan man købe Ibumetin®?

Ibumetin® er et receptpligtigt lægemiddel og kan derfor kun købes på apoteket med en recept fra lægen. Det virksomme stof i Ibumetin® (ibuprofen) findes dog også i andre lægemidler, som derfor i mange tilfælde kan anvendes som alternativ til Ibumetin®. 

Ipren® er et håndkøbslægemiddel, der indeholder ibuprofen og kan anvendes som alternativ til Ibumetin®:

Herudover kan Ibumax®Ibuprofen ‘Orifarm' og Ibuprofen ‘Teva' også anvendes.

Bemærk at præparaterne ovenfor indeholder 200 mg pr. dosis. Hvis du normalt behandles med tabletter à 400 eller 600 mg, vil tabletter à 200 mg normalt ikke give tilstrækkelig symptomlindring. Tal med din læge eller apoteker, hvis du normalt tager tabletter à 400 eller 600 mg (alle lægemidler med 400 eller 600 mg ibuprofen er receptpligtige).

Hos nogle patienter kan et andet alternativ til Ibumetin® være smertestillende cremer og gels, der indeholder ibuprofen. Der findes i dag Ibutop® og Ipren® gel. Sidstnævnte kan købes her:

 

Anvendelse

Ibumetin® er et smertestillende og antiinflammatorisk middel, der anvendes ved smerter (f.eks. hovedpine, tandpine, smerter i muskler og led o.lign.).

Herudover kan Ibumetin® også bruges mod inflammatoriske symptomer (hævelse, ømhed, smerte og rødme) ved fysiske skader og visse gigtsygdomme.

Ibumetin® er også febernedsættende.


 

Virkning

Ibumetin® virker: 

 • Smertestillende
 • Antiinflammatorisk
 • Febernedsættende

Depottabletterne har en længerevarende virkning end de filmovertrukne tabletter, hvilket gør dem mere velegnede til kroniske og længerevarende smerter (f.eks. kroniske smerter ved gigtsygdomme). De filmovertrukne tabletter er derimod mere velegnede til akutte smerter.

 

Bivirkninger

De mest almindelige bivirkninger ved brug af Ibumetin® er gener i mave-tarmkanalen. Studier har vist, at 4 – 36% af de behandlede oplever en eller flere gener i mave-tarmkanalen. Hyppigheden af bivirkningerne er lavere ved behandling i kort tid med en maksimal dosis på 1200 mg ibuprofen pr. døgn.

I Lægemiddelstyrelsens produktresumé er følgende bivirkninger registreret som meget almindelige med en hyppighed på 1 – 10% (dvs. disse bivirkninger kan forventes at forekomme hos 1 – 10% af de behandlede):

 • Mavesmerter
 • Diarré
 • Sort afføring (melæna)
 • Træthed
 • Smerter/ubehag i den øvre del af maven (dyspepsi)
 • Blødning i mave-tarmkanalen
 • Opkastning af blod
 • Øget tarmluft (flatuelens)

Herudover er der også en lang række mindre hyppige bivirkninger, som kan ses her: ibuprofen – bivirkninger.

Hos ældre kan bivirkningerne i mave-tarmkanalen være meget alvorlige og endda fatale.

Advarsel

Ibumetin® må ikke anvendes ved:

 • overfølsomhed over for ibuprofen eller andre smertestillende midler (NSAID)
 • frisk blødning fra mave-tarmkanalen (f.eks. mavesår)
 • generel blødningstendens
 • svært nedsat funktion i hjerte, nyrer eller lever
 • stærkt forhøjet blodtryk

Husk at læse indlægssedlen før brug.

 

Graviditet

Ibumetin® bør ikke anvendes de sidste 3 måneder af graviditeten pga. risiko for vehæmning, øget blodtab under fødslen og øget blødningstendens hos den nyfødte. I de første 6 måneder af graviditeten, skal dosis være minimal og midlet skal anvendes så kortvarigt som muligt. Tal med din læge, hvis du er gravid og ønsker at anvende lægemidler med ibuprofen.

 

Amning

Ibumetin® kan anvendes i ammeperioden, men ved længerevarende behandlinger bør andre behandlingsmuligheder overvejes. Tak med din læge herom.

 

Dosis

Ibumetin® findes som tabletter á 400 og 600 mg.

 • Voksne: Maksimalt 1800 mg i døgnet fordelt på 3 – 4 doser. Doseringen kan øges til 2400 mg pr. døgn, dog kun i en kort periode (4-6 uger).
 • Børn: 20-40 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser.

Hos ældre samt patienter med let nedsat lever- eller nyrefunktion er dosisjustering ikke nødvendig men forsigtighed bør udvises. Hos ældre bør den lavest effektive dosis altid anvendes pga. risiko for alvorlige blødninger i mave-tarmkanalen.

Hvis du har et følsomt mave-tarmsystem, er det bedst at tage ibuprofen sammen med et måltid eller på fuld mave.

Se indlægsseddel for yderligere information om dosering og spørg lægen eller på apoteket, hvis du er i tvivl.

 

Indhold

 • Aktivstof: ibuprofen.
 • Hjælpestoffer: mikrokrystallinsk cellulose, croscarmellosenatrium, hypromellose, kartoffelstivelse, lactosemonohydrat, magnesiumstearat, propylenglycol, silica, vandfri kolloid, talkum.
 • Producent: Nycomed Danmark

 

Ofte stillede spørgsmål

I det følgende besvarer vi nogle hyppigt stillede spørgsmål om Ibumetin®:

Findes der en Ibumetin® 800 mg tablet?

Nej, Ibumetin® findes som 400 og 600 mg tabletter. 200 mg tabletterne udgik den 02.01.2017.

Der findes derimod en Brufen® 800 mg depottablet, som også indeholder ibuprofen (det er den eneste ibuprofen tablet à 800 mg på det danske marked).

Må man tage Ibumetin® sammen med alkohol?

Alkohol bør ikke indtages, når du er i behandling med ibuprofen, da det kan forstærke præparatets sløvende effekt. Ved langvarig kombination af alkohol og ibuprofen er der desuden risiko for leverskader. Hos teenagere har man observeret nyresvigt ved større doser ibuprofen (12 g) sammen med alkohol.

Må Ibumetin® tages sammen med Ipren®?

Ibumetin® og Ipren® bør ikke anvendes sammen afht. risiko for overdosering (de indeholder det samme aktivstof [ibuprofen]). Hvis man er sikker på, at man ikke overskrider den anbefalede maksimale daglige dosis ibuprofen, kan de anvendes sammen. Rådfør dig på apoteket eller hos din læge for yderligere information herom.

Må Ibumetin® tages sammen med Panodil®?

Ibumetin® indeholder aktivstoffet ibuprofen, mens Panodil indeholder paracetamol. Der er ingen kendte interaktioner mellem de to aktivstoffer, og de kan derfor anvendes sammen til at dæmpe smerter og feber.

 

Præparater med lignende eller samme virkning

Følgende midler har lignende eller samme virkning som Ibumetin®:

Smertestillende tabletter

Smertestillende gels med ibuprofen

Ansvarsfraskrivelse: Alle informationer om medicin på NetPatient.dk stilles til gratis rådighed for vores brugere, men erstatter ikke lægekonsultation eller vejledning fra behandlere, apoteker o.lign. Hvis du er i tvivl om, hvordan et lægemiddel skal anvendes, bør du altid konsultere din praktiserende læge eller spørge på apoteket.