Ipren® gel

Speciallæge, dr.med. Peter Hansen og farmaceut, cand.pharm. Birgitte Andersen

Sidst opdateret af redaktionen den 04. januar 2023

Ipren® gel bruges mod muskel- og ledsmerter samt inflammation. Gelen indeholder aktivstoffet ibuprofen, som trænger gennem huden og er virksomt i muskler, led og bindevæv.

 

Hvor kan man købe Ipren® gel?

Ipren® gel fås i håndkøb på de fleste apoteker, men kan også købes hos nogle materialister, større supermarkeder o.lign. Herudover kan gelen med fordel købes på internettet, hvor prisen ofte er lavere end i de fysiske butikker og den desuden leveres til direkte til hjemmet.

Forhandleren der henvises til ovenfor leverer normalt på 1 – 3 dage.

 

Alternativ

Her ses en creme (Ibutop® Creme), som også indeholder ibuprofen og dermed er et alternativ til Ipren® gel:

 

Ipren® gel eller Voltaren® gel?

Den primære forskel på Ipren® gel og Voltaren® gel er de aktive indholdsstoffer; Ipren® gel indeholder ibuprofen, hvor Voltaren® gel indeholder diclofenac (diclofenacdiethylamin).

Anvendelse, virkning, bivirkninger osv. er stort set ens. Nogle af de få forskelle er, at Voltaren® gel kan påvirke nyrerne, selvom man anvender det på huden (hvilket ikke er tilfældet med Ipren® gel). Herudover indeholder Voltaren® gel to stoffer, der potentielt kan irritere huden (propylenglycol og benzylbenzoat), hvor Ipren® gel kun indeholdet ét (propylenglycol).

Voltaren® gel kan købes til en lav pris her:

Du kan læse mere om Voltaren® gel her og Voltaren® her.

 

Anvendelse

Ipren® gel anvendes til lokale inflammatoriske lidelser – dvs. lokale reaktioner i vævet under huden (muskler og led) samt overfladiske reaktioner.

I praksis kan Ipren® gel f.eks. anvendes ved muskel- og ledsmerter, rygsmerter, gigtsmerter, forstuvninger, slag eller stød, inflammation (rødme, hævelse, smerter og ømhed), visse sportsskader mv.

Du kan se, hvordan du skal bruge Ipren® gel i afsnittet “Dosis” nederst på denne side.

 

Virkning

Ipren® gel dæmper inflammatoriske symptomer (rødme, hævelse, smerter og ømhed) i muskler, led og bindevæv. Denne virkning opnås ved, at aktivstoffet ibuprofen trænger gennem huden.

 

Bivirkninger ved Ipren® gel og Ibutop®

Ipren® gel og Ibutop® (creme) har andre bivirkninger end tabletterne med ibuprofen, fordi de anvendes på huden og ikke indtages som tabletter.

Af de patienter der behandles med ibuprofen gel eller creme, oplever ca. 2% bivirkninger såsom eksem, rødme, allergisk hudkløe og hududslæt. Nedenfor ses en komplet oversigt over bivirkningerne registreret hos Lægemiddelstyrelsen:

Almindelige (1-10%)

 • Diverse: eksem, allergisk hudkløe, hududslæt (eksematøse reaktioner), rødme (erytem).

Sjældne (0,01-0,1%)

 • Diverse: muskelsammentrækninger i luftrørene (bronkospasme), nældefeber (uticaria), blæredannelse (bulløse eruptioner)
  Alvorlig hudreaktion, Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde.

Meget sjældne (under 0,01%)

 • Diverse: mavesmerter, påvirkning af nyrerne, allergisk hævelse i ansigt, mund og strube (angioødem), anafylaktisk shock (en alvorlig alvorlig allergisk reaktion). 

Ukendte

 • Diverse: lokale hudreaktioner som kan sprede sig over det behandlede hudområde

Ved anvendelse på store hudområder over længere perioder kan systemiske bivirkninger (dvs. bivirkninger der vedrører kroppen som helhed) potentielt forekomme.

Advarsel

Ipren® gel bør ikke anvendes, hvis du:

 • er overfølsom over for nogle af indholdsstofferne (se afsnittet “Indhold” længere nede på denne side)
 • tidligere har oplevet overfølsomhedsreaktioner på smertestillende midler (NSAID eller acetylsalicylsyre)
 • anvender andre lægemidler på huden
 • er gravid i 3. trimester
 • af børn under 13 år

Ipren® gel må ikke anvendes på:

 • skadet hud (f.eks. åbne sår, rifter o.lign.)
 • hudinfektioner (f.eks. betændelse eller akne)
 • områder ramt af hudsygdom (f.eks. eksem, hududslæt, rosacea mv.)
 • hudområder med ringe ilttilførsel (f.eks. under bandage, bleer o.lign.)

Herudover bør du være opmærksom på, at:

 • midlet ikke må komme i kontakt med øjnene eller anvendes i området omkring øjnene
 • midlet ikke må komme i kontakt med slimhinder
 • det behandlede område ikke må udsættes for sollys (eller solarielys)
 • behandlingen skal stoppes, hvis der opstår udslæt på det behandlede område
 • midlet indeholder propylenglycol, hvilket kan forårsage hudirritation

Behandlingen med Ipren® gel må ikke vare mere end 1 uge pga. risiko for udvikling af kontaktallergi.

 

Graviditet

Ipren® gel må ikke anvendes i graviditetens 3. trimester (7. – 9. måned) og i de første 6 måneder må midlet kun anvendes efter aftale med lægen.

Ipren® gel kan i øvrigt påvirke fertiliteten hos kvinder, hvilket kan gøre det vanskeligere at blive gravid. Tal med din læge herom.

 

Amning

I ammeperioden må Ipren® gel må kun bruges ifølge af med lægen. Midlet må ikke bruges på store hudområder eller på brysterne.

 

Dosis

Ipren® gel bør ikke anvendes til børn under 12 år, da sikkerheden og effekten hos børn ikke kendes.

 • Voksne og unge over 12 år:
  • Gelen masseres fuldstændigt ind i det aktuelle hudområde. Dette gøres højst 3 gange dagligt. 9 – 10 g gel er normalt tilstrækkeligt. Den daglige dosis må ikke overstige 15 g gel. Behandlingen må ikke vare længere end 1 uge.
  • Ved hver påsmøring skal et minimum af gel anvendes; huden skal kun dækkes af et tyndt lag gel, som masseres forsigtigt ind i huden, indtil al gelen er optaget i huden.
  • Vask hænder efter hver påsmøring.

Husk at læse indlægssedlen før brug.

 

Indhold

 • Aktivstof: Ibuprofen
 • Hjælpestoffer: Carbomer, denatureret sprit, diethylamin, propylenglycol og renset vand
 • Producent: Takeda Pharma

 

Pakninger

Ipren® gel findes som gel med 5% ibuprofen. Der findes to pakningsstørrelser: 50 g og 100 g.

 

Relevante links

Ansvarsfraskrivelse: Alle informationer om medicin på NetPatient.dk stilles til gratis rådighed for vores brugere, men erstatter ikke lægekonsultation eller vejledning fra behandlere, apoteker o.lign. Hvis du er i tvivl om, hvordan et lægemiddel skal anvendes, bør du altid konsultere din praktiserende læge eller spørge på apoteket.