Nasonex®

Speciallæge, dr.med. Peter Hansen og farmaceut, cand.pharm. Birgitte Andersen

Sidst opdateret af redaktionen den 26. april 2023

Nasonex® er et receptpligtigt lægemiddel, der anvendes mod høfeber. Midlet indeholder det virksomme stof mometasonfuroat, som er et binyrebarkhormon.

 

Hvor kan man købe Nasonex®?

Nasonex® er receptpligtigt og fås derfor kun på apoteket med en recept fra lægen.

 

Nasonex anvendes mod høfeber

 

Anvendelse

Nasonex® anvendes til at forebygge og behandle sæsonbetinget snue (høfeber), helårssnue og næsepolypper.

 

Bivirkninger

Informationerne om bivirkningerne af Nasonex® i det følgende stammer fra kliniske studier samt indberetninger fra patienter efter markedføringen af midlet:

 • Meget almindelig (over 10%): næseblod (ved behandling for næsepolypper med 2 daglige doseringer).
 • Almindelige (1 – 10%): luftvejsinfektion, halskatar (faryngitis), irritation i svælget (ved behandling for næsepolypper med 2 daglige doseringer), irritation i næsen, sår i næsen, brændende fornemmelse i næsen, næseblod, hovedpine.

 

Herudover findes der også en række bivirkninger med ukendt forekomst såsom forskellige overfølsomhedsreaktioner (angioødem, bronkospasmer m.fl.), øjensygdomme (grå stær, grøn stær og forhøjet tryk i øjet) m.fl.

Advarsel

 • Ved langvarig brug kan Nasonex® medføre væksthæmning hos børn.
 • Midlet må ikke bruges efter næseoperationer (tal med din læge herom).
 • Bør anvendes med forsigtighed ved lungetuberkulose.
 • Risikoen for bivirkninger kan øges ved følgende:
  • Brug af antibiotika
  • Et stort indtag af grapefrugtjuice

Se indlægsseddel for yderligere information om forholdsregler og særlige advarsler.

 

Graviditet

 

Erfaring savnes; tal med din læge.

 

Amning

Erfaring savnes; tal med din læge.

 

Dosis

Nasonex® findes som næsespray á 50 mikrogram per dosis.

Snue/høfeber

 • Voksne og børn over 12 år: 2 pust i hvert næsebor 1 dagligt. Dosis kan øges til 4 pust i hvert næsebor 1 gang dagligt, hvis ikke tilstrækkelig virkning opnås. Når virkningen opnås, skal dosis nedjusteres til 1 pust i hvert næsebor 1 gang dagligt.
 • Børn 3 – 12 år: 1 pust i hvert næsebor 1 gang dagligt.

Næsepolypper

 • Voksne (over 18 år): Ved forebyggelse og behandling af næsepolypper er dosis 2 pust i hvert næsebor 1 gang dagligt. Efter 5 – 6 uger kan dosis øges til 2 pust i hvert næsebor 2 gange dagligt. Hvis ikke tilstrækkelig virkning opnås efter yderligere 5 – 6 uger, bør behandlingen ophøre og erstattes af en anden (tal med din læge herom).

Se i øvrigt indlægsseddel.

Producent: Schering – Plough

 

Præparater med lignende eller samme virkning

Ansvarsfraskrivelse: Alle informationer om medicin på NetPatient.dk stilles til gratis rådighed for vores brugere, men erstatter ikke lægekonsultation eller vejledning fra behandlere, apoteker o.lign. Hvis du er i tvivl om, hvordan et lægemiddel skal anvendes, bør du altid konsultere din praktiserende læge eller spørge på apoteket.