Paroxetin

Speciallæge, dr.med. Peter Hansen og farmaceut, cand.pharm. Birgitte Andersen

Sidst opdateret af redaktionen den 23. januar 2023

Naturlægemidler der kan anvendes til behandling af nedtrykthed, kan ses her.

 

Paroxetin er et SSRI-præparat, der anvendes til behandling af depression og visse former for angst.

Paroxetin markedsføres under navnene “Orion”, “PCD”, “Amneal”, “Hexal”, “Teva” m.fl. og er samtidig navnet på det virksomme stof i disse midler. Paroxetin findes også i lægemidlet Seroxat®.

 

Anvendelse

Anvendes mod moderate til svære depressioner og panikangst. Herudover kan midlet også anvendes til behandling af andre typer angst samt PTSD og OCD.

Paroxetin virker ved at påvirke niveauet af serotonin, hvilket har (endnu ikke helt forstået) virkning på depression. Midlets fulde virkning indtræder efter 3 til 6 ugers behandling.

 

Bivirkninger

Kvalme og seksuelle forstyrrelser er de mest almindelige bivirkninger (forekommer hos mere end 10% af de behandlede).

1 – 10% oplever forøget svedtendens, nedsat spytproduktion, hovedpine, søvnforstyrrelser, kraftesløshed, vægtøgning, appetitløshed, mundtørhed, diarré, forstoppelse, koncentrationsbesvær, gaben, rysten, svimmelhed, søvnighed, synsforstyrrelser, opkastning, øget kolesterol i blodet.

Herudover findes der også andre mere sjældne bivirkninger. En komplet oversigt over bivirkningerne af Paroxetin findes i Lægemiddelsstyrelsens produktresumé.

 

Advarsel

Må ikke anvendes såfremt man indenfor de sidste 2 uger forinden er blevet behandlet med depressionsmidler kaldet MAO-hæmmer (monoaminooxidase-hæmmere), samt Parkinson-midlet Selegilin.

Kan endvidere ændre koncentration og virkning af andre lægemidler, hvorfor det er vigtigt sammen med lægen at gennemgå medicinlisten (se i øvrigt evt. indlægsseddel).

 

Graviditet

Paroxetin må ikke anvendes under graviditeten.

 

Amning

Paroxetin udskilles i modermælken. Amning samtidig med anvendelse af antidepressiv medicin frarådes.

 

Dosis

Paroxetin findes som filmovertrukne tabletter á 20 mg eller 30 mg i pakninger med 20, 60, 100 eller 120 stk. Alle pakninger er receptpligtige.

  • Voksne, depression: Startdosis 20 mg x 1 i døgnet. Dosis kan øges til maksimal dosis 60 mg dagligt. Ældre bør starte med 10 mg x 1 dagligt.
  • Panikangst:  Startdosis 10 mg x 1 i døgnet. Maksimal dosis 60 mg dagligt.

Findes som:

  • Paroxetin “Stada”
  • Paroxetin “Aristo”
  • Paroxetin “Orion”
  • Paroxetin “Nordic Prime”
  • Paroxetin “Paranova”

 

Præparater med lignende eller samme virkning

  • Paroxecare
  • Seroxat®

 


Naturlægemidler der kan bruges til behandling af nedtrykthed, kan ses her.


 

Anbefalede bøger

Du finder supplerende information om depression i følgende bøger:

 

Relevante links

Ansvarsfraskrivelse: Alle informationer om medicin på NetPatient.dk stilles til gratis rådighed for vores brugere, men erstatter ikke lægekonsultation eller vejledning fra behandlere, apoteker o.lign. Hvis du er i tvivl om, hvordan et lægemiddel skal anvendes, bør du altid konsultere din praktiserende læge eller spørge på apoteket.