Priktest/allergitest/hudtest

Speciallæge, dr.med. Peter Hansen

Sidst opdateret af redaktionen den 18. april 2023

Priktesten/allergitesten – en diagnostisk undersøgelse for allergi

Undersøgelsen udføres sædvanligvis som den første screening ved mistanke om allergi.

Priktesten er den vigtigste diagnostiske test når der skal undersøges for allergiske sygdomme. Hudtesten udføres som en priktest, hvor det allergifremkaldende stof (allergen) bringes i kontakt med huden, eller i særlige tilfælde som en intrakutan test, hvor allergenet injiceres under huden.

I begge tilfælde bruges en eventuel efterfølgende allergisk reaktion til at afgøre hvilket af de påførte allergener personen er allergisk overfor. Undersøgelsen foregår normalt hos speciallæge i allergi (allergolog).

 

Forberedelse til testen

Antihistaminer (medicin mod allergi) bør ikke anvendes 3 – 7 dage før hudtesten. Glukokortikoider (binyrebarkhormoner) i pilleform < 20 mg dagligt påvirker ikke hudreaktionen i væsentlig grad, hvorimod glukokorticoider anvendt på huden kan hæmme hudreaktionen.

 

Hvordan foregår testen?

Ved priktesten anbringes en dråbe af allergenet (ekstrakt) på armens underside. Typisk anvendes 5 -10 dråber af forskellige stoffer på armen. Herefter “prikkes” stoffet ind i huden med en speciel “nål”.

Ved intrakutan test er princippet det samme som ved priktesten, blot indsprøjtes allergenet under huden i stedet for.

Standardstofferne (allergernerne) der undersøges for i Danmark er: birk, græs, gråbynke, hest, hund, kat, husstøvmider og udvalgte skimmelsvampe (Cladosporium og Alternaria).

Hvor længe tager undersøgelsen?

Typisk vil man kunne aflæse en hudreaktion efter 10 –15 minutter.

 

Hvordan tolkes testen?

En positiv reaktion defineres som en hævelse > 7 mm2 svarende til en diameter > 3 m.m.

Der er ingen sikker sammenhæng mellem hudtestreaktionens størrelse og graden af de kliniske symptomer. Testen kan heller ikke benyttes til at diagnosticere sygdom, men kan udelukkende sige noget om en øget reaktion (sensibilisering) overfor det undersøgte stof.

 

Er der ubehag?

Priktest: udover nogle små prik og en kraftig kløe (hvis reaktionen er positiv) er der ingen gener forbundet med  undersøgelsen. Kløen vil hurtigt aftage når allergenet tørres af efter undersøgelsen. Ved intrakutan test injiceres en større mængde allergen under huden. En evt. positiv reaktion overfor allergenet vil resultere i en længerevarende kløe, som dog gradvist aftager.

Begge undersøgelser vil i sjældne tilfælde kunne udløse en anafylaktisk reaktion. Specielt ved priktesten er risikoen for en anafylaktisk reaktion lille.

 

Hvornår får man svar?

Et foreløbigt svar kan som regel gives samme dag. En reaktion overfor et eller flere allergener vil kræve en vurdering af konsekvenserne heraf: afskaffelse af kæledyr, rådgivning ved erhvervsvalg, forholdsregler i hjemmet (ved allergi overfor husstøvmider og katte). Denne rådgivning kan gives af egen læge eller af en allergolog.

 

Relevante Links