Husstøvmideallergi

Speciallæge, dr.med. Peter Hansen

Sidst opdateret af redaktionen den 18. november 2022

Hvad er husstøvmider?

Husstøvmiderne er små 8-benede dyr. De er – næst efter pollen – den hyppigste årsag til allergi i Danmark.

Husstøvmiderne er ca 1/3 mm lange, blege og sædvanligvis ikke synlige med det blotte øje. De lever af hår og skæl fra mennesker og dyr og trives bedst ved 25oC og en relativ fugtighed på 70-80 %.

I uheldige tilfælde kan miderne formere sig så hurtigt, at der i en ny bolig kommer allergiproblemer allerede efter 1 – 2 år.

Hvor findes de?

Husstøvmiderne findes i alle dele af verden. Der er særlig mange mider i vore dyner, puder og madrasser. I sengemiljøet er der nemlig både føde, fugtighed og en passende temperatur. Mider kan også leve i polstrede møbler, mens gulvtæpper både kan indeholde levende mider og større mængder døde mider, der er faldet ned fra senge eller møbler.

Halvdelen af vore boliger indeholder så mange mider, at det kan give problemer. Der er meget få mider på hoteller, hospitaler, kontorer og i skoler. I udlandet er der også færre mider i bjergegne eller nordpå.

 

Hvorfor kommer der husstøvmider i boligen?

Det er luftfugtigheden, der afgør, om miderne kan leve i boligen eller ej. Hvis man i vintermånederne kan holde fugtigheden under 45 %, vil der kun være få eller ingen mider, selv om der resten af året er langt højere fugtighed.

Koncentrationen af mider er lavest om foråret og kan stige til det dobbelte sensommer og efterår, hvor også luftfugtigheden indendørs er højest.

 

Hvorfor giver de allergi?

Det er specielt midernes afføring, der indeholder allergener, d.v.s. allergiudløsende stoffer. De små partikler hvirvles op under rengøring og lignende. De er meget stabile og kan holde sig i en madras eller et gulvtæppe i årevis.

 

Symptomer på husstøvmideallergi

Typisk vil der være snue og øjenkløe (høfeber) eller astma. I nogle tilfælde ser man også, at miderne kan forværre børne- eller astmaeksem. Allergiproblemerne er oftest værst om natten eller om morgenen, når man vågner, eller når der støvsuges og rystes dyner.

Symptomerne kan opsummeres til:

 • Snue og øjenkløe (høfeber)
 • Eventuelt besværet vejrtrækning (astma)
 • Eventuel forværring af børneeksem eller astmaeksem

Symptomerne på husstøvmideallergi forekommer hos de fleste hele året.

Hvordan undersøger man for husstøvmideallergi?

 

En allergitestning er oftest nødvendig, fordi mideallergi kan give længerevarende symptomer, selv om man kun er i kontakt med miderne en del af døgnet. Når mistanken om husstøvmideallergi er rejst, kan man undersøge for overfølsomheds-antistof (IgE) i en blodprøve eller ved en priktest på huden.

Hvis mideallergi kan påvises, vil næste skridt de fleste steder være en undersøgelse af, om der er mideallergen (eller mider) i sengen. En støvprøve fra madrassen opsamles med en almindelig støvsuger. Prøven undersøges enten kemisk eller med et mikroskop.

 

 

Skyldes husstøvmideallergi en for dårlig rengøring?

Nej, mider i boligen skyldes ikke dårlig rengøring, og man kan ikke fjerne miderne blot ved rengøring. Er der mider, må luftfugtigheden sættes ned. En person tilfører luften i boligen 2-5 l vand per døgn. Fugten stammer dels fra sved og udåndingsluft, dels fra madlavning, badning, rengøring, potteplanter og tøjvask. Ved mideproblemer skal disse fugtkilder begrænses, og den uundgåelige vanddamp må fjernes ved en bedre udluftning – specielt i køkken, bad og soverum.

 

Hvordan forebygges midevækst?

Først og fremmest ved god udluftning. Fugten i sengemiljøet kan nedsætte ved at sengetøjet luftes efter brug, døren til soverummet holdes åben og temperaturen her – i hvert fald en del af døgnet – ikke ligger meget under resten af boligens. Fugt i madrassen bør også kunne slippe væk fra madrassens underside. Derfor bør madrassen ikke ligge på gulvet, på en plade eller i en kasseseng. Soverum bør ikke indrettes i kældre, fordi der er mere fugt.

Er der fejl ved boligen, så vand trænger ind gennem utætte tage eller vinduer, kældermure eller fundamenter, må disse fejl naturligvis rettes.

 

Kan man fjerne husstøvmider og deres allergener?  

Mider i sengetøj, dyner, puder og rullemadras dræbes ved, 55oC, og allergenerne fjernes ved vask. Madrasser og gulvtæpper er sværere at rengøre. Selv med en meget effektiv støvsuger er det kun muligt at fjerne en mindre del af allergenerne. Det kan være nødvendigt at fjerne gulvtæppet, mens madrassen må udskiftes eller indpakkes i et betræk, der ikke lader mider eller allergener passere. Et godt betræk koster næsten det samme som en madras.

Mideallergen-partiklerne holder sig kun svævende i luften i kort tid, når de er hvirvlet op ved støvsugning eller når dynerne rystes. Så her bør man sørge for god udluftning.

Hvis det trods disse tiltag ikke lykkes nedsætte mængden af mideallergen passende, kan bygningsændringer som friskluftsventiler eller ventilationsanlæg komme på tale.

Småbørns senge og vugger kan indeholde mange mider. Hvis man vil forebygge mideallergi, bør man derfor ikke overtage børnedyner, -puder eller -madrasser, uden at de er passende rengjort.

 

Huskeregler for hvad du selv kan gøre

Begræns fugten

 • Luft ud
 • Ved badning: Hold døren lukket og tør op og luft ud efter badet
 • Ved madlavning: Læg låg på gryderne, benyt emhætte eller luk vinduet op
 • Ved tøjvask: Tør ikke tøj i beboelsesrum, benyt kun tørretumbler, hvis den har aftræk til det fri (eller er kondenserende)

I soveværelset

 • Benyt seng på ben uden tæt bund
 • Luft sengetøj og madras efter brug
 • Benyt rullemadras og vask denne ca. 6 gange om året
 • Vask dyner og puder ca. 2 gange om året
 • Dyne, pude, rullemadras og sengelinned vaskes ved mindst 55oC
 • Skift sengetøj mindst hver anden uge
 • Støvsug madras, når sengetøjet skiftes
 • Luft ud, når der støvsuges

 

Effekten af tiltag mod miderne

  Effekt:  
Tiltag slår miderne ihjel   fjerner allergenet
varme (>55o)   +++
kulde (-18 o) +++
udtørring +++
vask (+) +++
rengøring (+) +
kemikalier +
luftrensere

 

Behandling af husstøvmideallergi

Hvis allergiproblemerne fortsætter efter at man har forsøgt at fjerne miderne og allergenerne, er det nødvendig med medicinsk behandling. Den adskiller sig ikke fra den behandling, som benyttes ved andre former for astma, høfeber, nældefeber og eksem. Der vil også være mulighed for behandling med allergivaccinationer, rettet specielt mod husstøvmider.

 

Medicin der anvendes ved allergi

 

Relevante links