Propiden®

OBS: Dette præparat er udgået og informationerne opdateres ikke længere. Oplysningerne i denne artikel kan være forældede.
Speciallæge, dr.med. Peter Hansen og farmaceut, cand.pharm. Birgitte Andersen

Sidst opdateret af redaktionen den 18. april 2023

Propiden® var et middel mod diarré, som udgik i 2013.

Propiden® var baseret på aktivstoffet loperamid, som også findes i følgende præparater:

  • Imolope
  • Lopacut

Præparaterne ovenfor er alle håndkøbsmidler til behandling af diarré, men flere af dem har også andre anvendelser.

Du kan købe Imodium® til en lav pris her:

Du kan købe Imodium® Plus til en lav pris her:

Du kan se flere håndkøbslægemidler mod diarré her.

 


OBS: Informationerne i det følgende stammer fra Lægemiddelstyrelsens produktresumé og er forældede, fordi Propiden® er taget af markedet.


 

Anvendelse

Propiden® anvendes kortvarigt ved akut diarré hos i øvrigt raske personer, f.eks. i forbindelse med rejser. Midlet kan også bruges som hjælpemiddel ved behandling af forskellige diarrésygdomme.

 

Advarsel

Må ikke anvendes til børn under 5 år. Der bør udvises tilbageholdenhed med anvendelse til børn. Hvis der ikke er bedring i diarréen inden for 48 timer, bør behandlingen ophøre og lægen kontaktes, se i øvrigt evt. indlægsseddel.

 

Bivirkninger

Der kan forekomme tørhed i munden, kvalme og lette mavesmerter (se i øvrigt evt. indlægsseddel).

Graviditet

Erfaringerne med midlet er endnu begrænsede. Derfor må det så vidt muligt ikke anvendes. Spørg lægen.

 

Amning

Amning frarådes, da selv ganske små doser kan give bivirkninger hos det ammede barn.

 

Dosis

Findes som kapsler.

Voksne. Begyndelsesdosis: Sædvanligvis tages 2 kapsler (4 mg). Efter 1 times pause tages 1 kapsel (2 mg) efter hvert toiletbesøg med diarré. Der må højst tages 8 kapsler (16 mg) i døgnet.

Børn over 5 år. Begyndelsesdosis: Sædvanligvis tages 1 kapsel (2 mg). Efter 1 times pause tages 1 kapsel (2 mg) efter hvert toiletbesøg med diarré. Der må højst tages 3 kapsler (6 mg) pr. 20 kg legemsvægt i døgnet.

Bør ikke anvendes til børn under 15 år uden lægens anvisning.

Bemærk: Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende lever.

 

Præparater anvendt ved diarré

Producent: Durascan

 

Relevante links

Ansvarsfraskrivelse: Alle informationer om medicin på NetPatient.dk stilles til gratis rådighed for vores brugere, men erstatter ikke lægekonsultation eller vejledning fra behandlere, apoteker o.lign. Hvis du er i tvivl om, hvordan et lægemiddel skal anvendes, bør du altid konsultere din praktiserende læge eller spørge på apoteket.