Regenon®

Speciallæge, dr.med. Peter Hansen og farmaceut, cand.pharm. Birgitte Andersen

Sidst opdateret af redaktionen den 12. oktober 2021

Anbefalede slankemidler kan købes her.

 

Regenon® er et apetitregulerende slankemiddel, der anvendes til behandling af overvægt, når andre vægtreducerende programmer ikke har været tilstrækkelige.

Regenon® er et er et receptpligtigt slankemiddel, der indeholder aktivstoffet amfepramon.

 

Hvor kan man købe Regenon®?

Regenon® er receptpligtigt og kan derfor kun købes på apoteket med en recept fra lægen.

 

Anvendelse

Regenon® er et slankemiddel, der anvendes som supplement til diætbehandling hos patienter med svær overvægt (Body Mass Index over 30 kg/m2), hvor andre vægtreducerende programmer ikke har været tilstrækkelige. Midlet anvendes, når der kun har været vist korttidsvirkning på vægttab.

Midlet virker ved at stimulere bestemte områder i hjernen, som regulerer appetitten.


 

Bivirkninger

Hyppigheden af bestemte bivirkninger som f.eks. søvnforstyrrelser, uro, svimmelhed, hurtig puls og hjertebanken, kan mindskes ved gradvist at øge dosis. 

 • Meget almindelige (over 10%)depression, psykiske reaktioner, psykoser.
 • Almindelige (1 – 10%): mundtørhed, tolranceudvikling (ved anvendelse i længere tid), svimmelhed, søvnforstyrrelser, uro, hjertebanken (palpitationer), hurtig puls (takykardi).
 • Ikke almindelige (0,1 – 1%): irritation, forvirring (konfusion), hovedpine, forstoppelse (obstipation) kvalme.
 • Sjældne (0,01 – 0,1%): blodprop i hjernen (apopleksi), hjertekrampe (angina pectoris), hjertesvigt, blodprop i hjertet (hjerteinfarkt).
 • Meget sjældne (under 0,01%)diarré, abdominalsmerter, muskelsmerter, smagsforstyrrelser, eksem, nældefeber (urticaria), hårtab (alopeci), svedtendens, åndenød (dyspnø), hjerterytmeforstyrrelser (arytmier), krampeanfald, rysten, ufrivillige bevægelser (dyskinesi), knoglemarvsdepression, forstyrrelser i blodet (agranulocytose, leukopeni, trombocytopeni), øget urinafsondring (polyuri), smerter ved vandladning (dysuri), impotens, forandret sexlyst (libido), brystudvikling hos mænd (gynækomasti), menstruationsforstyrrelser, impulsivitet, angst, lykkefølelse (eufori), dysfori, søvnighed (somnolens), utilpashed.

Søvnløshed, rastløshed, mundtørhed, tilvænning m.m. se i øvrigt evt. indlægsseddel.

Advarsel

Regenon® må ikke anvendes:

 • til børn
 • ved for højt blodtryk
 • ved hjertesygdomme
 • af psykisk ustabile individer
 • ved fruktoseintolerans

Se i øvrigt indlægsseddel.

Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Medicinen er dopinglistet.

 

Graviditet

Regenon® må ikke anvendes under graviditeten.

 

Amning

Regenon® må ikke anvendes i ammeperioden.

 

Dosis

Regenon® findes som kapsler á 25 mg. Depotkapslerne (Regenon® Retard) á 75 mg forhandles ikke længere på det danske marked.

 • Voksne: 3 kapsler dagligt, senest ½-1 time før et hovedmåltid. Behandlingstiden er som udgangspunkt 4 – 6 uger og bør ikke overstige 3 måneder.

Må ikke anvendes til børn.

Producent: Kemifarma.

 


Anbefalede slankemidler kan købes her.


 

Præparater med lignende eller samme virkning

Ansvarsfraskrivelse: Alle informationer om medicin på NetPatient.dk stilles til gratis rådighed for vores brugere, men erstatter ikke lægekonsultation eller vejledning fra behandlere, apoteker o.lign. Hvis du er i tvivl om, hvordan et lægemiddel skal anvendes, bør du altid konsultere din praktiserende læge eller spørge på apoteket.