Truxal®

Speciallæge, dr.med. Peter Hansen og farmaceut, cand.pharm. Birgitte Andersen

Sidst opdateret af redaktionen den 18. april 2023

Truxal® er et receptpligtigt lægemiddel, der anvendes mod psykotiske tilstande (psykoser) og sindslidelser. Midlet anvendes ikke til behandling af depression.

Truxal® er et antipsykotikum, der indeholder det virksomme stof chlorprothixen.

 

Anvendelse

Truxal® er et højdosis antipsykotikum, der anvendes mod psykotiske tilstande (psykoser) og sindslidelser, men ikke depression. Herudover anvendes det til 1) ikke-psykotiske tilstande præget af angst, uro og søvnløshed, 2) abstinenssymptomer og 3) smertetilstande.

 

Bivirkninger

De mest almindelige bivirkninger ved behandling med Truxal® er mundtørhed, øget spytdannelse, sløvhed og svimmelhed. Disse bivirkninger kan forekomme hos mere end 10% af de behandlede.

De almindelige bivirkinger kan forekomme hos 1 – 10% af de behandlede og inkluderer: træthed, kraftesløshed, vægtforøgelse, forøget appetit, forstoppelse, kvalme, fordøjelsesbesvær, muskelsmerter, hjertebanken, høj puls, øget svedtendens, hovedpine, nervøsitet, søvnløshed, ufrivillige bevægelser, nedsat sexlyst, synsforstyrrelser, uskarpt syn, uro og rastløshed.

Herudover findes der også nogle mindre hyppige bivirkninger, som kan ses i indlægssedlen eller Lægemiddelstyrelsens produktresumé.

 

Advarsel

Truxal® må ikke anvendes ved bevidsthedssvækkelse, hjertekarsygdomme (nuværende eller tidligere tilfælde), kredsløbsproblemer eller fæokromocytom (en svulst i binyrerne). 

Herudover findes der flere forholdsregler, som kan ses i indlægssedlen eller produktresuméet fra Lægemiddelstyrelsen.

Ved forgiftning kan ses bevidsthedssvækkelse, kramper mm.

Midlet kan i øvrigt øge effekten af medicin mod smerter.

 

Graviditet

Bør kun anvendes hvis absolut nødvendigt, specielt tidligt i graviditeten. Dosis bør holdes så lav som muligt, og der bør holdes pause 5-10 dage før fødsel. Tal med din læge herom.

Symptomer såsom rystelser, søvnighed, ophidselse, muskelstivhed, muskelsvaghed m.fl. er set hos nyfødte, hvis mødre har taget Truxal® i graviditetens 3. semester.

 

Amning

Anvendelse frarådes. Midlet må kun tages efter aftale med lægen.

 

Dosis

Truxal® findes som tabletter á 15, 25 og 50 mg i pakninger med 100 stk. Midlet er receptpligtigt.

Voksne:

  • Begyndelsesdosis: 50-100 mg dagligt fordelt på flere doser.
  • Vedligeholdelsesdosis: 100-200 mg, kan i nogle tilfælde øges til 600 mg dagligt fordelt på flere doser.

Producent: Lundbeck

 

Præparater med lignende eller samme virkning

  • Buronil®
  • Dipiperon®
  • Nozinan®

 

Relevante Links

Ansvarsfraskrivelse: Alle informationer om medicin på NetPatient.dk stilles til gratis rådighed for vores brugere, men erstatter ikke lægekonsultation eller vejledning fra behandlere, apoteker o.lign. Hvis du er i tvivl om, hvordan et lægemiddel skal anvendes, bør du altid konsultere din praktiserende læge eller spørge på apoteket.