Voltaren® gel

Speciallæge, dr.med. Peter Hansen og farmaceut, cand.pharm. Birgitte Andersen

Sidst opdateret af redaktionen den 04. januar 2023

Voltaren® gel bruges mod smerter og inflammation. Gelen indeholder aktivstoffet diclofen, som trænger gennem huden og virker i muskler, led og væv.

 

Hvor kan man få Voltaren® gel i håndkøb?

Voltaren® gel fås i håndkøb på apoteket samt hos nogle materialister, større supermarkeder o.lign. Herudover kan man også købe gelen på internettet, hvor den fås til en lav pris med direkte levering til hjemmet:

Forhandleren der henvises til ovenfor leverer normalt på 1 – 3 dage.

 

Anvendelse

Voltaren® gel anvendes ved lokale inflammatoriske lidelser – dvs. mod smerter og inflammation i muskler, led og bindevæv. Gelen kan f.eks. anvendes ved muskel- og ledsmerter, forstuvninger, slag o.lign.

 

Virkning

Voltaren® gel indeholder det virksomme stof diclofen og er et såkaldt NSAID. Det virksomme stof trænger gennem huden og virker i muskler, led og væv.

Voltaren® gel virker smertestillende og dæmper de reaktioner i vævet, der ses ved inflammation (rødme, smerter, hævelse og ømhed).

Studier af patienter med akutte nakkesmerter har vist, at Voltaren® gel lindrer akut smerte én time efter den første påsmøring. Efter to dages behandling kunne 94% af patienterne mærke en forskel. Ophør af smerte og funktionsnedsættelse blev opnået efter 4 dages behandling.

 

Bivirkninger

De mest almindelige bivirkninger ved Voltaren® gel er udslæt, eksem, rødme, kløe, hududslæt (inkusive kontakteksem), som kan forekomme hos op til 10% af de behandlede.

Herunder ses en oversigt over alle bivirkninger fra Lægemiddelstyrelsens produktresumé:

 • Almindelige (1-10%): udslæt, eksem, rødme (erytem), hududslæt (dermatit – inklusive kontakteksem), kløe.
 • Ikke almindelige (0,1-1%): små røde udslæt (petekkier), allergisk hududslæt (allergisk dermatit), brændende fornemmelse på det behandlede hudområde.
 • Sjældne (0,01-0,1%):  hududslæt med blæredannelse (bulløs dermatit).
 • Meget sjældne (under 0,01%): overfølsomhed (inklusiv nældefeber og angioødem), sammentrækninger i luftrørene (bronkospasmer), øget følsomhed over for sollys (lysoverfølsomhedsreaktioner),
 • Ukendte: alvorlige allergiske reaktioner (anafylakslignende reaktioner).

Ved anvendelse i længere perioder (over 3 uger) og/eller ved behandling af store hudområder, kan systemiske bivirkninger forekomme (dvs. bivirkninger der påvirker kroppen som helhed). Bivirkninger såsom mavesmerter, ubehag i den øvre del af maven (dyspepsi) samt forstyrrelser i mave-tarmkanalen eller nyrefunktionen kan forekomme.

Advarsel

Voltaren® gel bør ikke anvendes:

 • ved overfølsomhed over for indholdstofferne i midet (se “Indhold” længere nede på denne side)
 • på skadet hud (åbne sår, eksem, infektioner, brandskader) 
 • på slimhinder eller i øjnene
 • af gravide i 3. trimester
 • af børn under 14 år

Voltaren® gel bør anvendes med forsigtighed:

 • hvis du samtidig tager smertestillende midler (NSAID) oralt – dvs. i tabletform, da dette øger risikoen for systemiske bivirkninger
 • hos ældre patienter, da de er mere tilbøjelige til at få bivirkninger end andre

Herudover bør man være opmærksom på, at:

 • det behandlede hudområde ikke må udsættes for sollys (for at mindske risikoen for lysoverfølsomhedsreaktioner)
 • nyrepåvirkninger er set i enkelte tilfælde
 • muskelsammentrækninger i luftrørene (bronkospasmer) er set hos patienter, der tidligere har haft astma eller allergi
 • midlet indeholder propylenglycol og benzylbenzoat, som kan medføre hudirritation

Hvis udslæt opstår efter behandling med Voltaren® gel, bør behandlingen ophøre.

Voltaren® gel kan anvendes sammen med forbindinger (f.eks. bandage), men må ikke bruges under lufttætte forbindinger.

 

Graviditet

Voltaren® gel må ikke bruges i de sidste 3 måneder af graviditeten. I de første 6 måneder må midlet kun anvendes efter aftale med lægen. Her bør midlet anvendes så kort tid som muligt og i så lave doser som muligt.

 

Amning

I ammeperioden må Voltaren® gel kun anvendes efter aftale med lægen. Ved anvendelse må gelen ikke anvendes på bryster eller større hudområder. Behandlingsperioden bør desuden være så kort som mulig.

 

Dosis

Voltaren® gel indeholder diclofenacdiethylamin11,6 mg/g svarende til diclofenacnatrium 10 mg/g.

Gelen må kun anvendes til voksne og unge på 14 år eller derover.

 • Voksne og unge over 14 år og derover: 2 – 4 g gel (denne mængde tilsvarer størrelsesmæssigt et kirsebær til en valnød) smøre på det aktuelle område 3 – 4 gange dagligt. Hænderne bør vaskes efter hver påsmøring.

Behandlingen bør kun fortsætte i mere end 7 dage efter aftale med lægen.

Hvis symptomerne forværres eller ikke bedres efter 7 dage, bør du kontakte lægen.

 

Pakninger

Voltaren® gel 11,6 mg/g findes i 3 pakningsstørrelser: 50, 100 og 150 g.

Du kan se alle 3 pakninger her, hvor de også kan købes til en lav pris:

 

Indhold

 • Aktivstof: Diclofen (diclofenacdiethylamin11)
 • Hjælpestoffer: Carbomer, macrogolcetostearylether, cocoylcaprylcarprat, diethylamin, isopropanylalkohol, propylenglycol, paraffinolie, parfume creme 45, renset vand.
 • Producent: Novartis Healthcare

 

Ofte stillede spørgsmål

Her besvares en række hyppigt stillede spørgsmål om Voltaren® gel:

Er Voltaren® gel farligt?

Ligesom al anden medicin kan Voltaren® gel give bivirkninger. Gelen indeholder et aktivstof kaldet diclofen, som kan medføre bivirkninger hos op til 10% af de behandlede. De mest almindelige bivirkninger er udslæt, eksem, rødme og kløe. De mest alvorlige (“farligste”) bivirkninger er Vejrtrækningsbesvær, åndenød, astma samt enkelte alvorlige allergiske reaktioner (angioødem og anafylaktiske reaktioner). Gelen indeholder også to hjælpestoffer (propylenglycol og benzylbenzoat), som kan give hudirritation. Du kan læse mere om bivirkninger i afsnittet “Bivirkninger” længere oppe på denne side.

Hvis man anvender gelen på store hudområder/og eller i længere perioder, øges risikoen for systemiske bivirkninger, der bl.a. kan påvirke nyrerne og mave-tarmsystemet. Se evt. også afsnittet “Advarsel” længere oppe på denne side.

Man kan undertiden læse artikler i aviserne om undersøgelser, der har vist, at diclofen er farligt. Når Voltaren® omtales i disse artikler, er det dog nærmere de receptpligtige midler, der henvises til (tabletter, stikpiller osv.), da de medfører flere og mere alvorlige bivirkninger end gelen. I nogle af undersøgelserne har man kunne konstatere, at brug af diclofenac medfører en højere risiko for hjerterelaterede problemer end de øvrige midler. En undersøgelse af ca. 1 million danskere (foretaget i perioden 1997 – 2005) viste, at brugere af Voltaren havde dobbelt så stor risiko for at få en blodprop, end dem der ikke anvendte midlet.

Voltaren® gel – virker det?

Voltaren® gel virker mod smerter og inflammation (se afsnittene “Anvendelse” og “Virkning” længere oppe på denne side). Den har nogenlunde samme virkning som Ipren® gel, Felden® gel og Ibutop®.

Kan Voltaren® gel bruges på knæ og albuer?

Ja, gelen er virksom i muskler, led og bindevæv, og er derfor velegnet til anvendelse på f.eks. knæ og albuer.

 

Relevante links

Ansvarsfraskrivelse: Alle informationer om medicin på NetPatient.dk stilles til gratis rådighed for vores brugere, men erstatter ikke lægekonsultation eller vejledning fra behandlere, apoteker o.lign. Hvis du er i tvivl om, hvordan et lægemiddel skal anvendes, bør du altid konsultere din praktiserende læge eller spørge på apoteket.