Abboticin® og Abboticin® Novum

Speciallæge, dr.med. Peter Hansen og farmaceut, cand.pharm. Birgitte Andersen

Sidst opdateret af redaktionen den 18. april 2023

Abboticin® og Abboticin® Novum er bakteriehæmmende lægemidler, som tilhører en gruppe af antibiotika, der kaldes makrolider og indeholder det virksomme stof erythromycin.

De to lægemidler har stort set samme virkning på bakterier som almindelig penicillin og kan i flere tilfælde anvendes som alternativ til penicillin (hvis man f.eks. er allergisk over for penicillin).

 

Anvendelse

Abboticin® og Abboticin® Novum anvendes mod infektioner forårsaget af bakterier, som er følsomme over for erythromycin. I praksis kan dette f.eks. være ved:

 • Øvre- og nedre luftvejsinfektioner
 • Hud- og bindevævsinfektioner (inkl. alvorlige tilfælde af bumser
 • Klamydia
 • Infektioner med trachomatis
 • Mellemørebetændelse

 

Advarsel

Erythromycin udskilles hovedsageligt via leveren, hvorfor forsigtighed ved nedsat leverfunktion.

Endvidere bør forsigtighed udvises ved behandling med antibiotika samt hos patienter med sygdommen myasthenia gravis (pga. risiko for forværrelse).

Herudover bør Abboticin® ikke anvendes ved bestemte former for hjerterytmeforstyrrelser samt overfølsomhed over for makrolider eller overfølsomhed over for hjælpestoffer i præparatet.

 

Bivirkninger ved Abboticin® og Abboticin® Novum

Bivirkninger forekommer hos 30 – 70% af de behandlede patienter. De hyppigste bivirkninger er gastrointestinale og kan f.eks. være madlede, kvalme, mavekneb og forbigående diarré.

Herunder ses en komplet oversigt over bivirkningerne registeret hos Lægemiddelstyrelsen:

 

Meget almindelige (over 10%)

 • Mave/tarme: nedsat appetit (appetitløshed), diarré, kvalme, mavesmerter (abdominalsmerter), opkastning.

 

Almindelige (1 – 10%)

 • Diverse: forhøjet galdefarvestof (bilirubin), leverpåvirkning (forhøjede leverenzymer), hududslæt (eksantem).

 

Sjældne (0,01 – 0,1%)

 • Diverse: betændelse i bugspytkirtlen (pankreatitis), leverskade (hepatitis og hepatisk dysfunktion), hjerterytmeforstyrrelser, anafylaktisk shock (anafylaksi), reversibelt høretab.

 

Meget sjældne (under 0,01%)

 • Nervesystemet: forvirring (konfusion), epileptiske anfald, kramper, svimmelhed (vertigo).
 • Diverse: tyktarmsbetændelse (pseudomembranøs colitis), tinnitus, flere forskellige alvorlige hudreaktioner (erythema multiforme, toksisk epidermal nekrolyse, Stevens-Johnsons syndrom).

Herudover findes der en del bivirkninger, hvis hyppighed man ikke er i stand til at vurdere ud fra de nuværende data. Disse bivirkninger inkluderer: kløe, svimmelhed, nældefeber (uticaria), lavt blodtryk, leversvigt, hallucinationer, nedsat syn, døvhed, gulsot (icterus), eosinofili m.fl.

 

Graviditet

Abboticin® bør ikke anvendes under graviditeten, fordi erythromycin kan krydse placentabarrieren, hvilket erfaringsmæssigt kan øge risikoen for hjertemisdannelser hos fosteret. Data indikerer, at dette kan ske hos patienter, der har taget erythromycin i den tidlige graviditet. Derfor bør erythromycin som udgangspunkt ikke anvendes af kvinder, der planlægger en graviditet eller allerede er gravide.

 

Amning

Abboticin® bør anvendes med forsigtighed ved amning, da det virksomme stof (erythromycin) udskilles i modermælken.

 

Alkohol

Alkohol påvirker ikke effekten af Abboticin®.

 

Pakning

Abboticin® findes som:

 • Tabletter (500 mg)
 • Novum tabletter (500 mg)
 • Granulat til oral suspension (40 mg/ml, 100 mg/ml)
 • Pulver til infusionsvæske (1 g)

 

Dosis

 • Voksne: 250 – 500 mg 2 – 4 gange dagligt. Ved alvorlige infektioner kan dosis ved behov øges til 4 g pr. døgn.
 • Børn: Børn under 8 år må under normale omstændigheder ikke få tabletter – her anbefales i stedet oral supension. Dosis til børn over 8 år er 20 – 50 mg/kg/døgn fordelt på 2 – 4 doser.

Bemærk:

 • Tabletterne skal synkes hele.
 • Tabletterne og oral suspension bør indtages umiddelbart før et måltid for at det virksomme stof bedst muligt optages i kroppen. Dette mindsker desuden risikoen for gener i maven.

 

Præparater med lignende eller samme virkning

 • Erythromycin