Amitriptylin “DAK”

Speciallæge, dr.med. Peter Hansen og farmaceut, cand.pharm. Birgitte Andersen

Sidst opdateret af redaktionen den 20. januar 2023

Naturlægemidler mod nedtrykthed kan købes her.

Amitriptylin “DAK” er et receptpligtigt lægemiddel, der anvendes mod depression.

Amitriptylin “DAK” tilhører en gruppe af lægemidler kaldet tricykliske antidepressiva og indholder det virksomme stof amitriptylin.

 

Anvendelse

Moderat til svær depression. Eventuelt grænsepsykotiske tilstande med depressivt præg. Medicinen er et tricyklisk antidepressivt middel, der virker angstdæmpende og beroligende.

Behandlingen varighed er normalt minimum 6 måneder. Hvis behandlingen stoppes for tidligt, er der risiko for at sygdommen vender tilbage.

 

Amitriptylin mod smerter (smertebehandling)

Ved langvarige eller vedvarende smerter kan lægen anbefale amitriptylin mod smerterne. Selvom amitriptylin primært anvendes mod depression, har man i de senere år fundet ud af, at det er effektivt til smertebehandling hos patienter med vedvarende smerter.

Amitriptylin er sammen med nortriptylin to af de ældre antidepressiva, der anvendes til smertebehandling, men i dag findes der også nyere midler mod depression, der kan anvendes til samme formål.

Den dosis der bruges til smertebehandling, er betydeligt mindre end ved depression; derfor er der som regel også færre eller mindre udtalte bivirkninger.

Fordi mange patienter med vedvarende smerter udvikler depressive symptomer, kan det være fordelagtigt at prøve et af disse midler, da man derved adresserer smerterne og depressionen med ét præparat – men de kan også med fordel anvendes, selvom patienten ikke har symptomer på depression.

 

Virkning

Amitriptylin øger mængden af visse signalstoffer, hvilket påvirker bestemte impulser i hjernen, der synes at have en indvirkning på udviklingen af depression. Den eksakte mekanisme bag denne virkning er dog endnu ukendt.

Efter behandlingens start går der normalt 14 dage eller længere, før virkningen mærkes. Fuld virkning kan normalt forventes efter 2 – 6 uger.

 

Bivirkninger ved brug af amitriptylin

Amitriptylin “DAK” er søvndyssende (specielt i starten), men kan medføre en lang række andre bivirkninger såsom hovedpine, svimmelhed, rysten m.fl. Over 50% af alle behandlede oplever en eller flere af bivirkningerne nedenfor:

Meget almindelige (over 10%):

 • Nervesystem: sløvhed og søvntrang (sedation), rysten, svimmelhed, hovedpine. 
 • Mave/tarme: mundtørhed, forstoppelse (obstipation),
  kvalme.
 • Diverse: vægtøgning, forvirring (konfusion), desorientering, sløret syn, uskarpt syn, hurtig hjerterytme (takykardi), hjertebanken (palpationer), fald i blodtrykket når man rejser sig (ortostatisk hypotension), øget svedtendens (hyperhidrose), nedsat sexlyst.

Almindelige (1 – 10%):

 • Nervesystemet: forskellige bivirkninger fra bevægeapparatet, inklusive; usikre bevægelser (ataksi), fysisk rastløshed (akatisi) og talebesvær (dysartri). Herudover også koncentrationsbesvær, smagsforstyrrelser og ændring i hudens følesans (paræstesi).
 • Munden: svind af tandkød, huller i tænderne (caries), mundbetændelse (inflammation i munden), brændende fornemmelse i munden. 
 • Diverse: nedsat koncentration, udvidede pupiller (mydriasis), hjerterytmeforstyrrelser (arytmi), lavt blodtryk (hypotension), rejsningsbesvær (impotens, erektil dysfunktion), træthed.

Ikke almindelige (0,1 – 1%):

 • Psykiske: nedsat hukommelse og tankevirksomhed (nedsatte kognitive evner), mani, hypomani, angst, søvnløshed, mareridt.
 • Huden: udslæt, nældefeber (uticaria), karbetændelse i huden (vaskulit).
 • Diverse: kramper, forhøjet tryk i øjet (forøget intraokulært tryk), forhøjet blodtryk (hypertension), diarré, opkastning, hævet tunge (tungeødem), hævelser i ansigtet (ansigtsødem), tinnitus.

Sjældne (0,01% – 0,1%):

 • Blod/lymfesystem: forskellige ændringer i kroppens blodlegemer (knoglemarvsdepression, agranulocytose, leukopeni, eosinofili, trombocytopeni).
 • Psykiske: aggressivitet, delirium (hos ældre), hallucinationer (hos skizofrene).
 • Lever/galdeveje: leverpåvirkning (kolestatisk ikterus), nedsat leverfunktion, leverbetændelse (hepatitis).
 • Diverse: forværring af snævervinklet grøn stær, uskarpt syn (tab af akkomodationsevnen), blodprop i hjertet (myokardieinfarkt), tarmslyng (paralytisk ileus), forstørret spytkirtel. hårtab, lysoverfølsomhed.

Advarsel

Amitriptylin “DAK” bør ikke anvendes, hvis du har:

 • nedsat hjertefunktion eller hjertesygdom
 • nedsat leverfunktion
 • epilepsi eller andre former for kramper (anfaldene kan forværres)
 • sygdomme i skjoldbruskkirtlen (inkl. højt stofskifte)
 • sukkersyge (det kan være nødvendigt at foretage ændringer i behandlingen)
 • et dagligt alkoholforbrug (alkohol forstærker den sløvende virkning af amitriptylin)
 • skizofreni

Du bør heller ikke anvende Amitriptylin “DAK”, hvis du har eller har haft:

 • vandladningsbesvær
 • grøn stær
 • fladt forreste øjenkammer eller snæver kammervinkel
 • mani/hypomani
 • selvmordstanker eller tanker om at skade dig selv (læs mere herom nedenfor)

Herudover bør du være opmærksom på, at amitriptylin kan:

 • påvirke din tåredannelse, hvilket kan resultere i øjenskader, hvis du anvender kontaktlinser
 • medføre et fald i blodtrykket, som kan gøre dig svimmel og utilpas (især hos ældre)
 • øger risikoen for huller i tænderne (derfor anbefales regelmæssige tandlægebesøg)
 • kan forstærke alkohols sløvende effekt
 • medføre komplikationer ved operation og bedøvelse (oplys altid din læge eller tandlæge om, at du anvender amitriptylin)

Herudover skal man altid huske at oplyse lægen eller apotekeren, om de typer medicin man tager – eller har taget for nylig – inden man begynder behandling med amitriptylin. Dette skyldes, at der findes en lang række lægemidler, der kan interagere med amitriptylin (f.eks. visse midler mod mavesår, migræne, depression, mani, angst, uro, psykoser, allergi, svamp, sukkersyge, astma m.fl.).

Selvmordstanker

Depression indebærer en øget risiko for selvmord, selvmordstanker og andre selvdestruktive handlinger. Den forøgede risiko varer ved, indtil der sker en betydelige bedring i sygdommen. Fordi denne bedring typisk først ses efter 2 ugers behandling (eller flere) med amitriptylin, bør patienten generelt følges tæt af sin behandler.

Risikoen for selvmordstanker og selvdestruktive tanker er særlig høj, hvis du:

 • tidligere har haft lignende tanker
 • er ung (under 25 år)

Hvis du får selvmordtanker el.lign. bør du straks kontakte din læge eller et hospital.

 

Graviditet

Amitriptylin frarådes under graviditet, og særligt i første og tredje trimester. Amitriptylin bør kun anvendes under graviditet, hvis det er tvingende nødvendigt. Fordele bør opvejes mod risici i hvert enkelt tilfælde. Rådfør dig med din med din læge.

 

Amning

Fordi amitriptylin udskilles i modermælk, frarådes anvendelse i ammeperioden. Tal med din læge.

 

Dosis

Findes som tabletter á 10, 25 og 50 mg i pakninger med 100 tabletter i hver.

 • Voksne: 50 mg (enten 25 mg 2 gange dagligt eller enkeltdosis før sengetid) stigende til 150 – 200 mg. Hele dosis kan med fordel tages før sengetid.
 • Ældre: Halv voksendosis anbefales; 25 mg dagligt, stigende til 50 – 100 mg dagligt (afhængigt af patientens repons).

Husk at tage tabletterne med rigelig væske. Tabletterne kan eventuelt knuses.

 

Indholdsstoffer

 • Virksomt stof: amitriptylinhydrochlorid.
 • Hjælpesstoffer: Propylenglycol, magnesiumstearat, povidon, titandioxid, hypromellose, talkum, cellulose, laktose, kartoffelstivelse.
 • Producent: Nycomed Danmark.

 


Naturlægemidler mod nedtrykthed kan købes her.


 

Præparater med samme eller lignende virkning

Lægemidlerne ovenfor er alle tricykliske antidepressive midler. Se evt. flere lægemidler mod depression her.

Ansvarsfraskrivelse: Alle informationer om medicin på NetPatient.dk stilles til gratis rådighed for vores brugere, men erstatter ikke lægekonsultation eller vejledning fra behandlere, apoteker o.lign. Hvis du er i tvivl om, hvordan et lægemiddel skal anvendes, bør du altid konsultere din praktiserende læge eller spørge på apoteket.