Hormoncreme

Speciallæge, dr.med. Peter Hansen og farmaceut, cand.pharm. Birgitte Andersen

Sidst opdateret af redaktionen den 26. april 2023

Hormoncreme indeholder binyrebarkhormon og anvendes mod sygdomme og symptomer i huden som f.eks. psoriasis, børneeksem, kløe, solskoldning o.lign. Udover cremer findes der også salver, gels, opløsninger og skum.

Hormoncremerne opdeles i fire grupper alt efter deres styrke. Cremerne i gruppe 1 er de svageste, mens cremerne i gruppe 4 er de stærkeste. Alle cremer i gruppe 1 er håndkøbslægemidler, mens cremerne i de øvrige grupper (2, 3 og 4) alle er receptpligtige lægemidler.

 

Grupper af binyrebarkhormoner til huden

Hormoncreme – gruppe 1 (svagt virkende) – håndkøb

Midlet fås i håndkøb og kan købes her:

Hormoncreme – gruppe 2 (middelstærkt virkende) – receptpligtige

 • Emovat®
 • Locoid®
 • Locoid Capilar
 • Triamcinolonacetonid

Hormoncreme – gruppe 3 og 4 (stærkt virkende og meget stærkt virkende) – receptpligtige

 • Betnovat®
 • Betnovate
 • Bettamousse
 • Clobex®
 • Dermovat®
 • Dermovate®
 • Diproderm®
 • Elocon®
 • Elocom
 • Elopar
 • Metosyn®
 • Mometasonfuroat
 • Ovison
 • Synalar®

 

Om gruppeopdelingen

Hormoncremernes opdeling i grupper viser lægemidlernes styrke; cremerne i gruppe 1 er svagest i deres virkning, mens cremerne i gruppe 4 er stærkest. Når man taler om “styrken”, refereres man til effekten af binyrebarkhormonet i cremerne. Herudover bør det nævnes, at der er sammenhæng mellem cremernes styrke og risikoen for bivirkninger; jo stærkere cremen er, jo større er risikoen for bivirkninger.

Som nævnt i starten af denne artikel fås hormoncremerne i gruppe 1 i håndkøb, mens cremerne i de tre andre grupper kun fås med recept.

Hvilken hormoncreme man skal anvende, afhænger primært af to ting:

 1. Alder (børn behandles som udgangspunkt med svagere midler end voksne)
 2. Hudområde – dvs. hvilket hudområde, der skal behandles (der er forskel på, hvor godt de forskellige områder af huden tåler binyrebarkhormon)

Ved nogle hudlidelser vil et kombinationspræparat være nødvendigt. Det kan f.eks. være ved svamp, hvor lægen vælger et hudmiddel med en kombination af binyrebarkhormon og et svampedræbende middel.

Tal med din læge hvis du er tvivl om, hvilken hormoncreme du skal anvende.

Om hormoncremer

Alle cremer der indeholder binyrebarkhormon er syntetisk fremstillede, men har den samme virkemåde som de naturlige binyrebarkhormoner, der fremstilles af kroppen selv i binyrebarken.

Der findes også hormoncremer, hvor man har binyrebarkhormon kombineret med andre lægemidler som f.eks. antibiotika, salicylsyre eller svampedræbende midler. Disse kaldes også kombinationslægemidler og indeholder to eller flere virksomme stoffer, hvoraf binyrebarkhormon er det ene.

 

Anvendelse

Når man anvender hormoncremer skal man altid følge instruktionerne fra lægen eller personalet på apoteket samt huske at læse indlægssedlen. Cremerne anvendes ved, at de påføres direkte på det hudområde, der skal behandles. Midlet påføres normalt 1 – 2 gange dagligt, men man bør som nævnt altid sørge for, at læse indlægssedlen og spørge lægen eller på apoteket ved tvivlsspørgsmål.

Cremer med binyrebarkhormon hæmmer kroppens naturlige Aproduktion af binyrebarkhormon, og man bør derfor gradvist nedtrappe behandlingen ifølge vejledningen i indlægssedlen eller efter lægens anvisning. Tal med din læge hvis du er tvivl herom. Hvis ikke brugen af cremen nedtrappes gradvist, risikerer man et tilbagefald i behandlingen af symptomerne, der også kan medføre hudirritation.

 

Andre anvendelser af binyrebarkhormon

Binyrebarkhormon bruges ikke kun i cremer på huden; det bruges også som tabletter og injektionsvæske til systemisk behandling samt lokalt i lunger, næse, øjne og tarme.

Udover hudsygdomme som psoriasis og børneeksem bruges binyrebarkhormon også som led i behandlingen af mange andre sygdomme og symptomer, heriblandt astma, leddegigt og KOL, samt visse autoimmune sygdomme og kræftsygdomme.

 

Virkning

Hormoncreme virker hurtigt og mindsker i de fleste tilfælde symptomerne efter kort tids behandling. 

Hormoncremer har en anti-inflammatorisk virkning på huden – dvs. de hæmmer betændelsestilstande (inflammation, hvilket viser sig i huden som hævelse, rødme, ømhed osv.), der ikke er forårsaget af bakterier. Herudover har de også en kløestillende virkning (1).

 

Bivirkninger

Jo stærkere hormoncremen er, jo større er risikoen for bivirkninger.  Bivirkningerne forekommer hovedsagligt i huden og kan være følgende: udslæt, tynd hud, mindsket elasticitet, tendens til blå mærker.

De stærkt virkende midler i gruppe 4 kan også medføre hudkløe og brændende fornemmelse i huden. Herudover findes andre bivirkninger, hvor forekomsten er ikke almindelig eller sjælden. Du finder mere information om bivirkninger i indlægssedlen for det enkelte præparat.

Det bør understreges, at risikoen for bivirkninger reduceres markant, hvis man sørger for at bruge hormoncremerne korrekt – dvs. ifølge anvisningerne fra lægen, apotekspersonalet eller indlægssedlen (23456).

 

Hormoncremer i håndkøb

Hormoncremen Mildison® Lipid fås i håndkøb og kan købes her:

Ansvarsfraskrivelse: Alle informationer om medicin på NetPatient.dk stilles til gratis rådighed for vores brugere, men erstatter ikke lægekonsultation eller vejledning fra behandlere, apoteker o.lign. Hvis du er i tvivl om, hvordan et lægemiddel skal anvendes, bør du altid konsultere din praktiserende læge eller spørge på apoteket.