Locoid® (creme, salve m.fl.)

Speciallæge, dr.med. Peter Hansen og farmaceut, cand.pharm. Birgitte Andersen

Sidst opdateret af redaktionen den 24. april 2023

 

Locoid® er et hudmiddel, der indeholder binyrebarkhormon.

Locoid® anvendes primært mod hudlidelser såsom eksem og psoriasis, men kan også bruges mod enkelte andre skader og symptomer i huden.

Locoid creme

 

Hvor kan Locoid® købes?

Locoid® er et receptpligtigt lægemiddel og kan derfor kun købes på apoteket med en recept fra lægen.

Locoid® er et gruppe 2 præparat, dvs. et præparat med middelstærkt virkende binyrebarkhormon.

Herudover findes der også de svagtvirkende gruppe 1 præparater såsom Mildison® Lipid, som har en svagere virkning end Locoid® og Emovat®, men anvendes til nogle af de samme formål. Husk at læse indlægssedlen inden brug og spørg din læge eller på apoteket ved tvivlsspørgsmål.

 

Anvendelse

Locoid® anvendes mod hudlidelser, især allergiske og toksiske eksemer samt mod psoriasis. Det kan også anvendes ved solskoldning og i nogle tilfælde som kløestillende middel.

Locoid® er et gruppe 2 præparat, dvs. et præparat med middelstærkt virkende binyrebarkhormon. 

Vær opmærksom på at der findes flere varianter af Locoid®. 

 • creme bruges til tørre eller væskende hudområder (irriteret hud)
 • lipid creme bruges til tørre, skorpede og skællende hudområder
 • salve bruges til tørre, skorpede og skællende hudområder
 • kutanopløsning bruges til intakt behåret hud, specielt i hårbunden
 • kutanemulsion (Crelo) bruges til sart eller beskadiget behåret hud

Kilde: min.medicin.dk

 

Virkning

Locoid® har en anti-inflammatorisk og vasokonstriktiv virkning, som hæmmer de reaktioner, der ses i huden ved eksem, psoriasis, visse typer kløe osv.

 

Advarsel

Locoid® bør ikke anvendes:

 • i øjenregionen
 • ved allergi over for indholdsstofferne
 • infektion i huden (inkl. akne, herpes m.fl.)

I nogle tilfælde af mindre alvorlige hudinfektioner kan Locoid® anvendes (tal med din læge herom).

 

Bivirkninger

Locoid® giver kun sjældent bivirkninger. Ved pludseligt ophør efter lang tids anvendelse kan ses svie, brænden og rødme af huden, hvorfor aftrapning kan anbefales, evt. med svagere virkende creme (se i øvrigt indlægsseddel).

Ved behandling af følgende områder øges risikoen for lokale bivirkninger samt mere alvorlige systemiske bivirkninger (som f.eks. grå stær, knogleskørhed, ødemer, ændringer i kropsformen m.fl.):

 • Større hudområder
 • Områder med tynd hud
 • Tildækkede områder (områder under okklusion) som f.eks. bleområder
 • Under armhuler, bryster eller i lysken (intertriginøse områder)

Hyppig anvendelse samt længevarende behandling øger også risikoen for lokale og systemiske bivirkninger.

For at minimere bivirkningerne, bør behandlingen ikke fortsætte længere end højst nødvendigt.

Herunder ses bivirkningerne fra Lægemiddelstyrelsens produktresumé:

 • Sjældne (0,01 – 0,1%): tynd hud (hudatrofi), udvidning af de små blodkar i huden (teleangiektasi), strækmærker (striae), rødt udslæt (erytem), kontakteksem (kontaktdermatit), udslæt omkring munden (perioral dermatit), ændringer i hudfarven (pigmentforandringer), skægvækst. unormal kraftig hårvækst (hypertrikose), rosacea-lignende udslæt.
 • Meget sjældne (under 0,01%): hæmning af binyrebarkfunktionen, overfølsomhedsreaktion på administrationsstedet.

Graviditet

Locoid® kan om nødvendigt anvendes under graviditeten (tal med din læge). Dyreforsøg har vist reproduktionstoksicitet, men om dette også gælder mennesker, vides ikke.

 

Amning

Locoid® kan anvendes, dog ikke på brystvorter før amning. Selvom man ikke ved, om det aktive stof (hydrocortisonbutyrat) udskilles i modermælken, vurderes risikoen for at barnet påvirkes som usandsynlig.

 

Pakninger

Locoid® findes som:

 • creme 0,1%
 • lipid creme 0,1%
 • salve 0,1%
 • kutanopløsning 0,1%
 • kutanemulsion (Crelo) 0,1%

 

Dosis

 • Voksne og børn: Påsmøring 1-2 gange dagligt. Behandlingen bør ikke strække sig over længere tid end højst nødvendigt.

 

Indhold

 • Aktivstof: Hydrocortison-17-butyrat (eller blot hydrocortisonbutyrat)
 • Hjælpestoffer: Se det enkelte præparats indlægsseddel.
 • Producent: LEO Pharma

 

Præparater med lignende eller samme virkning

 • Emovat®

Se også artiklen: Binyrebarkhormoner: Oversigt over alle præparater, gruppe I til IV

 

Relevante Links

Ansvarsfraskrivelse: Alle informationer om medicin på NetPatient.dk stilles til gratis rådighed for vores brugere, men erstatter ikke lægekonsultation eller vejledning fra behandlere, apoteker o.lign. Hvis du er i tvivl om, hvordan et lægemiddel skal anvendes, bør du altid konsultere din praktiserende læge eller spørge på apoteket.