Landsforeningen til Bekæmpelse af Kredsløbssygdomme (LBK)

Landsforeningen til Bekæmpelse af Kredsløbssygdomme (LBK)

Esplanaden 34 B, 3. sal

1263 København K

Tlf.: 33 15 96 58

http://www.kredsloebsforeningen.dk/

 

Om foreningen

Kredsløbssygdomme kan medføre flere alvorlige lidelser og hører til blandt de hyppigste dødsårsager i Danmark.

Kredsløbsforeningen har en støttende funktion i forhold til:

  • forskning i kredsløbssygdomme
  • hjælp til behandling af kredsløbssygdomme
  • information om kredsløbssygdomme

Kredsløbsforeningens medlemmer og bidragsydere hjælper med at sikre, at foreningens arbejde kan fortsætte.

 

Medlemskab

Et medlemskab hos Kredsløbsforeningen koster kr. 150 pr. år for enkeltpersoner og kr. 250 pr. år for par.

Man har også mulighed for at støtte foreningen som bidragsyder eller via arv.

På foreningens hjemmeside (kredsloebsforeningen.dk) findes de nødvendige formularer til indmelding, adresseændring, kontakt osv.

 

Foreningens historie

Landsforeningen til bekæmpelse af Kredsløbssygdomme har eksisteret siden 1959 og blev stiftet af en gruppe patienter med kredsløbssygdomme.

Foreningen har igennem alle årene været finansieret ved hjælp af:

  • Medlemskontingenter
  • Arv
  • Bidrag

Midlerne har især været allokerede til forskning i behandling af kredsløbssygdomme. Herudover yder foreningen også økonomisk støtte til patienter, der skal have behandlet kredsløbssygdomme.

Gennem tiden har foreningen formået at hjælpe flere tusinde kredsløbspatienter.

 

EOCCD

Kredsløbsforeningen har en international gren kaldet European Organization for the Control of Circulatory Diseases (EOCCD), som deltager på relevante kongresser overalt i verden, hvor de nyeste resultater fra forskningen kredsløbssygdomme forelægges.

EOCCD samarbejder i stort omfang med udenlandske læger og organisationer.

En af foreningens målsætninger er netop at holde sig ajour med de nyeste forskningsresultater og – via foreningens lægefaglige konsulenter – være i stand til at tilbyde den individuelle kredsløbspatient optimal behandling.

 

Copenhagen Vascular Clinic

Kredsløbsforeningen har et samarbejde med læge og klinik i København, hvor foreningens patienter kan henvende sig direkte:

Copenhagen Vascular Clinic
Esplanaden 34B
1263 København
Telefon: 33 12 23 61
http://www.cphclinic.com/

Klinikken ledes af Speciallæge Michael Lützhøft Hansen.

 

Relevante Links