Generelt om ultralydsundersøgelser

Speciallæge, dr.med. Peter Hansen

Sidst opdateret af redaktionen den 18. april 2023

Hvad er ultralyd ?

Ultralyd er lydbølger med så høj en frekvens (eller svingningstal), at de ikke opfattes som lyd af menneskets øre.

Ultralydsbølger kan anvendes til at stille visse sygdomsdiagnoser, anvendes ved graviditet og i behandling.

Ofte vil ultralydsundersøgelser ikke kunne stå alene som redskab når en diagnose skal stilles, men undersøgelsen er til stor hjælp som supplement til andre undersøgelser f.eks. røntgenundersøgelser, se det generelle afsnit om røntgenundersøgelser.

Hvordan virker ultralyd ?

Et ultralydsapparat består af en impulsgenerator, der producerer kortvarige elektriske spændinger, og et lydhoved. Fra lydhovedet udsendes en ganske tynd stråle af lydimpulser, der sendes ind i patienten dér hvor man vil undersøge. Det meste af energien vil blive optaget i patienten, men hvor der er skift mellem konsistensen af det lydbølgen rammer, vil noget lyd blive sendt tilbage. Den tilbagesendte lyde opfanges af lydhovedet i de pauser der er imellem impulsudsendelserne. Den tilbagesendte lydbølge kan omdannes til et billede på en TV-skærm. På denne måde kan f.eks. de indre organer i mennesket, det ufødte foster eller hjertets funktion ses.

Se i øvrigt mere under de enkelte ultralydsundersøgelser nedenfor.

 

Er ultralyd farligt ?

Nej, ultralydsundersøgelser er ufarlige, både ved anvendelsen til patient diagnostik men også for det ufødte foster ved undersøgelse af gravide.

 

Kilder og yderligere information