Cetirizin

Speciallæge, dr.med. Peter Hansen og farmaceut, cand.pharm. Birgitte Andersen

Sidst opdateret af redaktionen den 18. april 2023

Cetirizin er et antihistamin, som bruges i allergimedicin til behandling af høfeber, nældefeber og helårssnue. Cetirizin indgår i følgende håndkøbslægemidler:

 

Hvor kan man købe midler med cetirizin?

Lægemidler med cetirizin fås i håndkøb og kan købes på de fleste apoteker. Herudover kan de med fordel købes på internettet, hvor priserne normalt er en del lavere end i de fysiske butikker.

Når man køber medicin på internettet, skal man dog være varsom, idet nogle online apoteker sælger falske eller virkningsløse præparater. Produkterne der ses nedenfor, forhandles udelukkende af anerkendte apoteker, som drives på lovlig vis og generelt leverer hurtigt:

 

Alnok

 


 

Benaday

 


 

Cetimax

 


 

Cetirizin “Teva”

 


 

Vialerg

 


 

Zyrtec

 

Hvad er forskellen på præparaterne ovenfor?

Alle præparaterne ovenfor indeholder det samme virksomme stof (cetirizin) i samme styrke (10 mg). Præparaterne anvendes derfor til de samme formål (mod symptomerne på allergi), har de samme bivirkninger, forholdsregler osv.

Som det ses ovenfor, er derogså forskel på pakningsstørrelser og priser. Dispenseringsformerne kan ligeledes variere; alle præparaterne fås som filmovertrukne tabletter, mens ét af dem (Alnok) også fås som oral opløsning. Forskellen på de to dispenseringsformer er især styrken, hvilket bl.a. betyder, at:

 • tabletterne kun må anvendes til voksne og børn over 6 år
 • den orale opløsning må anvendes til voksne og børn allerede fra de er 2 år (hos børn i alderen 2 – 6 år bør opløsningen kun anvendes ifølge aftale med lægen)

Den orale opløsning er generelt vanskeligere at fremskaffe end tabletterne, da den ikke forhandles på alle apoteker.

 

Anvendelse

Lægemidler med cetirizin anvendes mod allergiske sygdomme, især nældefeber, høfeber og helårssnue.

Midleerne må kun anvendes til voksne og børn over 12 år, dog med undtagelse af Alnok oral opløsning 1 mg/ml, der kan anvendes af voksne samt børn fra de er 2 år. Opløsningen må kun anvendes til børn i alderen 2 – 6 år ifølge aftale med lægen.

Husk altid at læse den medfølgende indlægsseddel.

 

Advarsel

 • Dosisnedsættelse: Dosis bør nedsættes, hvis du har nedsat nyrefunktion. Dette gælder også, hvis du har nedsat nyrefunktion og nedsat leverfunktion. Dosisnedsættelse er ikke nødvendig, hvis du kun har nedsat leverfunktion. Instruktioner for dosisnedsættelse findes i de enkelte præparaters produktresuméer. Tal med din læge, hvis du har nedsat nyre- og/eller leverfunktion.
 • Epilepsi/krampeanfald: Hvis du har epilepsi eller af anden årsag har øget risiko for krampeanfald, bør du kontakte din læge, inden du anvender lægemidler med cetirizin.
  • Allergitest: Hvis du skal have taget en allergitest, skal anvendelse af lægemidler med cetirizin ophøre senest 3 dage forinden (antihistaminer som cetirizin påvirker resultatet af allergitests).
 • Urinretention: Hvis du har svært ved at tømme blæren (urinretention), bør midler med cetirizin anvendes med forsigtighed, da de kan øge risikoen for urinretention.

 

Bivirkninger

I en række kliniske forsøg har man undersøgt bivirkningerne af cetirizin hos voksne såvel som børn. Her ses de mest almindelige bivirkninger – dvs. bivirkninger med en forekomst på over 1% af de behandlede:

 • Hos voksne er de mest almindelige bivirkninger ved anvendelse af cetirizin følgende: døsighed (9,63%), hovedpine (7,42%), mundtørhed (2,09%) og træthed (1,63%).
 • Hos børn er de mest almindelige bivirkninger ved anvendelse af cetirizin følgende: døsighed (1,8%), luftvejsinflammation/rhinitis (1,4%), diarré (1,0%), træthed: 1,0%.

I det følgende finder du en opsummering af de samlede data om bivirkninger fra Lægemiddelsstyrelsens produktresuméer. Disse data inkluderer både bivirkningerne fra de kliniske forsøg, men også bivirkninger indberettet efter markedsføringen af de enkelte lægemidler:

Almindelige (1-10%)

 • Mave/tarme: mundtørhed, kvalme
 • Diverse: træthed, døsighed, søvnighed, svimmelhed, hovedpine, halskatar (faryngitis).

Ikke almindelige (0,1-1%)

 • Diverse: mavesmerter, diarré, uro, ændret følesans i huden (paræstesier), oprevethed (agitation), kløe, udslæt, ubehag, ekstrem træthed (asteni).

Sjældne (0,01-0,1%)

 • Psykiske: aggression, sepression, forvirring (konfusion), hallucinationer, søvnløshed
 • Diverse: overfølsomhed, kramper, bevægelsesforstyrrelser, for hurtig hjerterytme (takykardi), unormal leverfunktion, nældefeber (uticaria), væskeophobninger (ødemer), vægtstigning.

Meget sjældne (under 0,01%)

 • Synet: synsforstyrrelser (akkommodationsforstyrrelser), sløret syn, okulogyr krise.
 • Nervesystem: smagsforstyrrelser, pludseligt bevidsthedstab (synkope), rystelser (tremor), ufrivillige bevægelser (dystoni, dyskinesi).
 • Diverse: trombocytopeni (nedsat antal blodplader), anafylaktisk shock (en alvorlig allergisk reaktion), tics (ufrivillige muskelsammentrækninger), angioødem (hævelser i mund, strube og ansigt), fikseret lægemiddeludslæt, vandladningsforstyrrelser (dysuri, enuresis).

Ukendte

 • Diverse: urinretention, hukommelsestab (amnesi), nedsat hukommelse, selvmordstanker, øget appetit.

 

Graviditet

Cetirizin bør anvendes med forsigtighed under graviditeten. Tal med din læge.

 

Amning

Cetirizin bør ikke anvendes i ammeperioden, fordi stoffet udskilles i høje koncentrationer i modermælken.

 

Dosis

Tabletter

 • Voksne og børn over 12 år: 1 tablet (10 mg) 1 gang i døgnet.
 • Børn 6 – 12 år: ½ tablet (5 mg) 2 gange i døgnet.

Oral opløsning

 • Børn 6 – 12 år: 5 ml (5 mg/1 måleske) oral opløsning 2 gange i døgnet
 • Børn 2 – 6 år: 2,5 ml (2,5 mg/½ måleske) oral opløsning 2 gange i døgnet

Lægemidler med cetirizin bør kun anvendes til børn i alderen 2 – 6 år efter lægens anvisning.

Husk at læse indlægssedlen før brug.

 

Indhold

Alle præparaterne indeholder aktivstoffet cetirizin og hjælpestoffet titandioxid (E171). Alle præparaterne undtagen Cetimax indeholder også laktose.

 

Pakninger og priser

Alle præparaterne med cetirizin findes som tabletter à 10 mg. Herudover findes Alnok også som oral opløsning 1 mg/ml. Du kan se de forskellige pakninger og priser her:

 

Cetirizin “Actavis”

 


 

Cetirizin “Teva”

 


 

Alnok

 


 

Benaday

 


 

Vialerg

 


 

Zyrtec

 


 

Andre mærker

 

Kilder og yderligere information

Ansvarsfraskrivelse: Alle informationer om medicin på NetPatient.dk stilles til gratis rådighed for vores brugere, men erstatter ikke lægekonsultation eller vejledning fra behandlere, apoteker o.lign. Hvis du er i tvivl om, hvordan et lægemiddel skal anvendes, bør du altid konsultere din praktiserende læge eller spørge på apoteket.