Hypernatriæmi (saltforgiftning)

Speciallæge, dr.med. Peter Hansen

Sidst opdateret af redaktionen den 12. oktober 2021

Saltforgiftning kan ramme spædbørn eller børn, når de indtager for meget salt; i praksis ses det typisk, at barnet har spist rent bordsalt med en ske el.lign.

Hvis et barn har fået saltforgiftning, bør man straks kontakte Giftlinjen på telefon: 82 12 12 12.

Ved milde – moderate symptomer bør man kontakte lægevagten.

Ved alvorligesalt symptomer bør man ringe 112.

 

Symptomer på saltforgiftning

Symptomerne på hypernatriæmi opstår oftest inden for få timer, men kan komme senere, hvis symptomerne fra mavetarmsystemet udebliver.

Ved lette forgiftninger ses irritation i mavetarmkanalen, hvilket kan vise sig som opkast, kvalme, mavesmerter, diarré og tørst. Ved alvorlige forgiftninger bærer symptomerne præg af saltens påvirkning af centralnervesystemet. Indledningvist vil sløvhed, irritabiltet og hovedpine typisk opstå, som efterfølges af rystelser, kramper, feber, hurtig vejrtrækning, døsighed og eventuelt koma. Herudover vil der indledningsvist ses blodtryksstigning, som efterfølges af et blodtryksfald. 

De indledende symptomer er typisk følgende:

 • Kvalme
 • Opkast
 • Tørst
 • Mavesmerter
 • Diarré

Ved alvorlige forgiftninger kan følgende opstå:

 • Ændringer i blodtrykket
 • Irritabilitet
 • Hovedpine
 • Sløvhed
 • Kramper
 • Rystelser
 • Feber
 • Døsighed
 • Bevidstløshed
 • Koma

Førstehjælp og behandling ved saltforgiftninger

 • Giv patienten vand at drikke, men ikke mere end 1 dl
 • Kontakt Giftlinjen for råd om videre behandling
 • Ved symptomer kontakt lægevagten
 • Ved mistanke om stort indtag kontakt 112

Videre behandling af hypernatriæmi skal altid foregå i samråd med lægen.

Hvis du har fået salt i øjnene, skal de skylles grundigt med vand i 10 minutter. Hvis symptomerne er vedvarende, bør du kontakte lægen.

 

Hyppigt stillede spørgsmål

I det følgende besvares nogle af de mest almindelige spørgsmål om hypernatriæmi/saltforgiftning.

 

Hvad er hypernatriæmi?

Vores kroppe har brug for natrium for at fungere, men mængden af salt i blodet må hverken være for højt eller for lavt – den skal være i balance. Derfra stammer udtrykket saltbalance.

Den normale mængde af salt i blodet er mellem 135 og 145 mmol/l. Hvis mængden af salt i blodet bliver for lille, har man saltmangel (hyponatriæmi). Hvis saltmængden omvendt bliver for stor, får man saltforgiftning (hypernatriæmi).

Hvilke symptomer man får og deres sværhedsgrad afhænger naturligvis af, hvor meget salt man har indtaget, men også af andre faktorer såsom eventuelle sygdomme, mængden af væske man har indtaget i tiden op til forgiftningen, om man har svedt meget (f.eks. i forbindelse med sport el.lign.) mv.

 

Er det kun børn, der får saltforgiftning?

Nej, voksne kan også få saltforgiftning. Generelt forekommer saltforgiftning mest hos børn og kæledyr. Blandt voksne ses forgiftningen oftest hos mennesker med psykiske sygdomme og hos ældre med demens.

 

Hvad kan give saltforgiftning?

De mest hyppige årsager til saltforgiftning, er ikke indtag af salt eller saltholdige produkter, men derimod sygdomme eller omstændigheder, der påvirker vores væske- og saltbalance. Eksempler herpå kan være:

 • Diabetes insipidus
 • Langvarigt væsketab
 • Vitaminmangel

Et stort indtag af bordsalt eller saltholdige fødevarer såsom sojasauce, krydderiblandinger o.lign. kan dog også være årsager til saltforgiftninger. Andre saltholdige produkter som f.eks. badesalt, fodsalt o.lign. kan ligeledes give saltforgiftning, hvis de indtages. Hos børn er indtag af trylledej også en hyppig årsag.

Der findes også et gammelt husråd, der siger, at man kan bruge salt som “brækmiddel” (dvs. til at fremprovokere opkast). Dette råd må man dog aldrig følge, da det netop er årsag til mange af de alvorlige saltforgiftninger.

 

Hvorfor er hypernatriæmi farligt?

Hypernatriæmi påvirker cellerne på flere måder, hvilket kan medføre forskellige symptomer (se oversigten ovenfor), hvor nogle er mere alvorlige end andre. Herudover kan hypernatriæmi medføre hjerneblødning og permanente skader på hjernen, og endda være fatalt.

 

Hvor meget salt kan man tåle?

Hovedreglen er, at saltforgiftninen vil opstå ved 0,5 gram natriumklorid (salt) per kilo kropsvægt, men symptomer er set ved mindre indtag. I en teskefuld salt er der ca. 7 gram og det vil således være tilstrækkeligt til at forgifte et barn med en kropsvægt på 14 kg.

Man skal dog huske på, at der kan være flere faktorer, der har indflydelse på, om en saltforgiftning udvikles eller ej. Heriblandt væskeindtag, forskellige sygdomme, fysisk aktivitet m.fl.

 

Relevante links