Salt og sundhed

Speciallæge, dr.med. Peter Hansen

Sidst opdateret af redaktionen den 18. april 2023

I de senere år er der kommet mere og mere fokus på mængden af salt i vores kost og vores daglige saltindtag som helhed.

For flere årtier siden var kosten generelt meget saltholdig. Dette varede ved, indtil man opdagede sammenhængen mellem et højt saltindtag og forhøjet blodtryk.

I den forbindelse begyndte der i nogle dele af verden (især USA) pludselig at dukke en lang række produkter op, der blev markedsført med deres “lave salt indhold” eller som værende helt “salt-fri”.

Efterfølgende har adskillige amerikanske undersøgelser belyst behovet for, at befolkningen generelt nedsætter sit saltforbrug, hvilket har været med til at øge salget af de saltfattige fødevarer. Dette er dog ikke ensbetydende med, at der er konsensus blandt eksperterne om, at alle bør mindske deres saltforbrug; tværtimod mener mange, at man ikke behøver at være så påpasselig med mængden af salt i kosten.

I resten af denne artikel (efter annoncen nedenfor) kan du læse om hvilke anbefalinger, der gælder for indtag af salt i dag, men også om de forskellige videnskabelige studier der findes omkring saltets betydning for vores helbred.

Lidt eller meget salt?

Selvom vi ved, at salt er vigtigt for vores overlevelse, betyder det ikke, at vi ved særligt meget om saltets betydning for helbredet generelt. Man ved heller ikke, om et lavt saltforbrug er sundere end et højt.

Det eneste man med sikkerhed ved, er, at salt forhøjer blodtrykket og man derfor kan sænke sit blodtryk ved at spise mindre salt – men dette er kun aktuelt for mennesker, der har forhøjet blodtryk eller sygdomme i relation hertil. Et nedsat saltindtag har kun en reducerende effekt på blodtrykket på mindre end én procent af alle personer med normalt blodtryk.

Herudover ved man, at saltmangel (hyponatriæmi) er en hyppigt forekommende mangeltilstand, der kan medføre milde til alvorlige symptomer og i værste fald endda være fatal. Hvis man bevidst undgår salt i kosten, stiger risikoen for, at man udvikler kronisk saltmangel. Dette fik for nogle år siden en række læger og eksperter til at udmelde, at “det er farligere, at spise for lidt salt end for meget”.

I dag er anbefalingen nærmere, at “man bør spise salt med moderation” – dvs. hverken for lidt eller for meget. I praksis svarer dette til et saltindtag på mellem 3 og 7 gram (hvis tager udgangspunkt i de værdier, der er brugt i de videnskabelige studier). De fleste studier fastsætter grænseværdierne for dagligt saltindtag således:

 • Lavt saltindtag: Under 3 gram per dag
 • Moderat saltindtag: 4 – 5 gram per dag
 • Højt saltindtag: Over 6 gram per dag

 

Afslørende metaanalyse

I 2016 foretog en række forskere en metaanalyse (1) af fire store studier med 133.118 deltagere fra 49 lande. Analysen viste forskellige interessante ting om salt:

 • Halvdelen af forsøgsdeltagerne havde højt blodtryk. Efter analysen fandt forskerne ud af, at saltindtaget påvirkede deltagere med og uden forhøjet blodtryk forskelligt.
 • I begge grupper var et lavt saltindtag (under 3 gram per dag) forbundet med en 26 – 34% højere risiko for hjertekarsygdomme og død heraf end ved et moderat saltindtag (4 – 5 gram per dag).
 • Et højt saltindtag (over 7 g per dag) øgede kun risikoen for hjertekarsygdomme og død heraf hos deltagere med forhøjet blodtryk.

 

Studier af salts betydning for helbredet

Herunder har vi samlet nogle af de vigtigste studier om salts betydning for helbredet:

Salt og insulin

 • “Et lavt saltindtag øger insulinresistensen”: 2, 3, 4
 • “Saltindtaget har ingen betydning for insulinresistensen”: 5, 6
 • “Et højt saltindtag kan øge insulinresistensen”: 7, 8

Salt og hjertekarsygdomme

 • “Et lavt saltindtag (under 3 g per dag) øger risikoen for at dø af hjertekarsygdomme”: 9, 10
 • “Et moderat saltindtag er bedst i forhold til hjertekarsygdomme”: 9
 • “Et lavt saltindtag kan mindske risikoen for hjertekarsygdomme”: 11

Se også: 1213, 14, 15

Salt og kolesterol

 • “Salt kan øge mængden af LDL kolesterol og triglycerider i blodet”: 16, 17

 

Relevante produkter

Følgende produkter kan bruges til at genoprette kroppens væske- og saltbalance:

Du kan se flere produkter til genoprettelse af væske- og saltbalancen her.