Væskebalance og saltbalance

Speciallæge, dr.med. Peter Hansen

Sidst opdateret af redaktionen den 30. september 2021

Væskebalancen og saltbalancen er to forskellige ting, men de er alligevel meget tæt forbundne. De udtrykker forholdet mellem salte og vand i kroppen, og er meget vigtige for kroppens funktion.

 

Anbefalede produkter

Følgende produkter anbefales til at genoprette kroppens væske- og saltbalance:

 

Hvad er væskebalancen og saltbalancen?

Væskebalancen er ikke det samme som saltbalancen, men de to er tæt forbundne. Balancerne er samlet et udtryk for forholdet mellem salte og vand i kroppen. De er meget vigtige for, at kroppen kan fungere.

Under normale omstændigheder er kroppen i stand til at holde mængden af vand i kroppen og koncentrationen af salte (elektrolytter) inden for nogle meget snævre grænseværdier – og dette på trods af de store variationer vi har i kost, stofskifte og eksterne påvirkninger.

Det er vigtigt at forstå, at vores væskebalance og saltbalance er skabt for at beskytte kroppen mod ydre påvirkninger. Eksempler på faktorer der kan forstyrre balancen kan være:

  • Dehydrering
  • Blodtab
  • Indtagelse af salt
  • Indtagelse af vand

I det følgende gennemgår vi væskebalancen og saltbalancen enkeltvist, og udpensler forskellene på de to.

Væskebalancen

Væskebalancen varetages primært af nyrerne. Væskebalancen opretholdes i kroppen ved at sikre, at mængden af vand der indtages via føde og drikkevarer, tilsvarer den mængde vand, der udskilles. Vores indtag reguleres af adfærdsmæssige mekanismer, som inkluderer tørst og sult. Selvom én liter vand per dag tabes via huden, lungerne og afføringen, er nyrerne dét sted, hvor den regulerede udskillelse af vand primært foregår.

En af de måder hvorpå nyrerne direkte kan kontrollere mængden af kropsvæsker, er via mængden af vand, der udskilles via urinen. Nyrerne kan enten bevare vand ved at producere urin, der er koncentreret i forhold til blodet, eller de kan udskille overskydende vand fra kroppen ved at producere urin, der er fortyndet i forhold til blodet.

Den direkte kontrol af vandudskillelsen i nyrerne styres af vasopresson – et hormon der også kaldes anti-diuretisk hormon (ADH) og udskilles af hypothalamus. Der findes forskellige eksterne faktorer, som kan påvirke ADH og dermed urinudskillelsen. Eksempler herpå kan være alkohol og kaffe, der begge hæmmer produktionen af ADH og derfor øger urinudskillelsen og dermed trangen til at tisse.

 

Saltbalancen

Udover at regulere den totale volume er osmolariteten (antal mol osmotisk aktive partikler pr. liter opløsning) af kropsvæsker også stramt reguleret. Ekstreme variationer i osmolaritet får cellerne til at krympe eller svulme, hvilket skader eller ødelægger cellestrukturen og forstyrrer den normale cellefunktion.

Reguleringen af osmolariteten opretholdes ved at afbalancere indtaget og udskillelsen af natrium med vand (eftersom natrium udgør langt størstedelen af de opløste stoffer i ekstracellulære væsker, afgør det i høj grad osmolariteten i de ekstracellulære væsker).

Et vigtigt koncept her er, at reguleringen af osmolariteten skal være integreret i reguleringen af volumen, fordi ændringer i vandets volume alene har fortyndende eller koncentrerende virkninger på kropsvæskerne.

Et eksempel herpå kan være dehydrering; når du bliver dehydreret, mister du proportionelt mere vand end natrium, så kropsvæskernes osmolaritet forøges. I denne situation skal kroppen bevare vand, men ikke natrium, for at afstemme stigningen i osmolaritet. Hvis du mister en stor mængde blod pga. en skade eller i forbindelse med en operation, er dit tab af natrium og vand derimod proportionelt med sammensætningen af kropsvæsker. I denne situation skal kroppen både bevare vand og natrium.

Som det nævnes ovenfor spiller ADH også en rolle i forhold til at sænke osmolariteten (dvs. reducere natriumkoncentrationen) ved at øge mængden af vand, der genoptages i nyrerne, hvilket derved bidrager til at fortynde kropsvæskerne. For at forhindre osmolariteten i at falde under det normale niveau, har nyrerne en reguleret mekanisme til at genoptage natrium. Denne mekanisme kaldes aldosteron og er et hormon, der produceres i binyrebarken.

 

Anbefalede produkter

Følgende produkter anbefales til at genoprette kroppens væske- og saltbalance:

 

Relevante links

 

Kilder og yderligere information