Hyponatriæmi (saltmangel)

Speciallæge, dr.med. Peter Hansen

Sidst opdateret af redaktionen den 04. januar 2023

Hyponatriæmi – eller saltmangel – opstår, når kroppen mangler salt; det vil sige, når der er for lidt salte i blodet i forhold til mængden af vand.

I kroppen findes en naturlig balance i forholdet mellem salte og vand. Denne balance er meget vigtig for, at kroppen kan fungere normalt.

Hvis balancen forstyrres, kan det medføre symptomer, som både kan være milde og alvorlige – og i værste fald fatale.

 

Anbefalede produkter

Følgende produkter kan anvendes til at genoprette kroppens væske- og saltbalance:

Kokosvand

Kokosvand er en naturlig drik, der økologisk og kun er baseret på to ingredienser: kokosvand fra koncentrat og antioxidant ascorbinsyre. Drikken indeholder desuden hverken fedt eller sukker. Kokosvand har et højt indhold af mineraler, og indeholder desuden proteiner, sporstoffer, vitaminer og aminosyrer. Alle disse faktorer gør det til en til et oplagt valg ved saltmangel.

Du kan se flere typer kokosvand her.

 

Saltstick Electrolyte Fastchews

Saltstick Electrolyte Fastchews er tyggetabletter med salt og elektrolytter, som er specielt udviklede til saltmangel. Tabletterne indeholder netop de mineraler og salte, som man svedes ud via huden under fysisk aktivitet. Ved tygning optages hurtigt tabletternes indholdsstoffer igennem slimhinden i munden. Dermed sikrer man på en nem og effektiv måde, at kroppens elektrolytbalance vedligeholdes. Ifølge emballagen anbefales det at indtage 2 tabletter pr. 15 – 30 min. under fysisk aktivitet.

Du kan se flere varianter af Saltstick Electrolyte Fastchews her.

 

PurePower Carbo Race Elektrolyt

PurePower Carbo Race Elektrolyt drik har en speciel sammensætning af mineraler, som bevirker at næringssalte forbliver i kroppen samtidig med at kroppen tilføres energi. Derved modvirker de effektivt saltmangel. PurePower Carbo Race Elektrolyt er pulver, der opblandes med vand, som giver en færdig drik. 60g pulver opblandes med 600 ml vand, hvilket giver 600 ml. færdig drik. PurePower Carbo Race Elektrolyt er særligt udviklet til meget aktive sportsfolk, der træner i varme omgivelser og/eller sveder meget. Drikken er ligeledes egnet ved væsketab over længere perioder, som f.eks. ved golf, vandring i varmt klima, langdistanceløb osv.

Du kan se flere varianter af PurePower Carbo Race Elektrolyt her.

Du kan se flere produkter til genoprettelse af væske- og saltbalancen her.

Medmindre du specifikt har fået anbefalet salttabletter af din læge, anbefaler vi produkterne ovenfor eller generelt blot tilskud af elektrolytter til at genoprette væske- og saltbalancen.

Hvis du har mistanke om, at du har saltmangel, bør du opsøge læge.

 

Hvad er hyponatriæmi?

Hyponatriæmi er – som ordet indikerer – mangel på natrium og det samme som saltmangel. Natrium er en elektrolyt, der hjælper til at regulere mængden af vand, der er inde i og omkring kroppens celler.

Hyponatriæmi forekommer, når koncentrationen af natrium i blodet er for lavt – dvs. når blodets indhold af natrium falder under 135 mmol/l (et normalt niveau er mellem 135 og 145 mmol/l). Hvis indholdet falder til under 125 mmol/l, bliver saltmanglen alvorlig.

 

Forekomst

 • Saltmangel er hyppigt forekommende
 • Forekomsten er højest blandt ældre mennesker
 • Saltmangel ses ofte hos hospitaliserede patienter:
  • Ca. 4% af akut indlagte medicinske patienter har et indhold af natrium i blodet på under 130 mmol/l
  • Hospitalserhvervet hyponatriæmi ses hos 14 – 38% af indlagte patienter

 

Symptomer på saltmangel

I alvorlige tilfælde kan symptomerne på saltmangel påvirke hjernen og medføre bevidsthedsforstyrrelser. Hvis blodets indhold af natrium falder hurtigt (så saltmanglen opstår i en periode på mindre end 48 timer), kan der opstå symptomer såsom koma, kramper og vejrtrækningsproblemer.

Hvis saltmanglen udvikles langsommere (over en periode på mere end 48 timer) kan symptomerne være helt fraværende eller beskedne. Symptomerne kan være meget forskellige og det er vanskeligt at definere et præcist symptombillede. Eksempler på symptomer ved saltmangel der er udviklet over længere tid, kan være nedsat appetit, kvalme, hovedpine, koncentrationsbesvær m.fl. Disse symptomer kan udvikle sig til konfusion (delir), som eventuelt forekommer sammen hallucinationer, hvilket kan have alvorlige følger. 

Symptomerne på saltmangel kan være:

 • Svimmelhed og opkast
 • Hovedpine
 • Forvirring/konfusion
 • Korttidshukommelsestab
 • Usikker gang
 • Nedsat appetit
 • Mangel på energi
 • Træthed/døsighed
 • Rastløshed
 • Irritabilitet
 • Muskelsvaghed
 • Muskelspasmer
 • Kramper
 • Koma
 • Vejrtrækningsproblemer

Omkring symptomerne er det vigtigst at være opmærksom på de alvorlige symptomer (kramper og nedsat bevidsthedsniveau). Mange af de mindre alvorlige symptomer (hovedpine, kvalme osv.) er ikke specifikke for saltmangel og kan være vanskelige at relatere hertil.

Ofte virker patienter med saltmangel symptomfri. Som nævnt kan de også have symptomer, der kan være vanskelige adskille fra symptomerne på andre samtidige sygdomme eller den underliggende årsag til saltmanglen.

Især hos ældre kan det være vanskeligt at skelne symptomerne på saltmanglen fra de symptomer, man ellers ville forvente at observere hos patienter i denne aldersgruppe. Eksempler herpå kan være træthed, koncentrationsbesvær, usikker gang o.lign., som alle kan vurderes til at være aldersrelaterede, selvom de i nogle tilfælde egentlig er symptomer på kronisk saltmangel.

 

Årsager til saltmangel

Der kan være flere årsager til hyponatriæmi. Årsagen kan være, at man har drukket for meget vand eller at man har indtaget for lidt salt – eller en kombination af disse.

Den hyppigste årsag til hyponatriæmi er, at man har drukket for meget vand sammen med et normalt eller for lavt saltindtag (saltunderskud). Dette kan ske under mange forskellige omstændigheder, inklusiv hårdt fysisk arbejde (f.eks. arbejde eller sport) hvor man sveder meget og ikke får tilført vand og salte nok.

Der findes dog mange andre faktorer, der kan bidrage til- eller være årsagen til hyponatriæmi. De vigtigste forudsætninger for, at kroppen er i stand til opretholde et normalt niveau af natrium, er:

 • Normal nyrefunktion
 • Normal produktion af ADH (et hormon der nedsætter urinudskillelsen)
 • Tørstfølelse

En anden meget hyppig årsag er natriummangel uden vandmangel (hypoton hyponatriæmi). Denne type hyponatriæmi skyldes typisk hjerte-, lever-, eller nyresvigt.

Herudover er højt blodsukker en hyppig årsag. Det skyldes, at et højt blodsukker trækker natrium trækker natrium ud af blodvæsken og ind i cellerne. Mange former for medicin kan også forstyrre saltbalancen i kroppen og forårsage hyponatriæmi (vanddrivende medicinantidepressiv medicin , smertestillende medicin og epilepsi medicin ).

Længerevarende eller kronisk opkast og/eller diarré er også en hyppig årsag til dehydrering og dermed til at kroppen kommer til at mangle salt.

Andre årsager kan være hormonelle forandringer (f.eks. ved Addison's sygdom eller lavt stofskifte) eller et syndrom kaldet SIADH.

 

Diagnose

Lægen vil indledningsvist spørge ind til din sygdomshistorie og eventuelt foretage en fysisk undersøgelse.

Hyponatriæmi kan påvises i en blodprøve og/eller en urinprøve.

 

Behandling

Målet med behandlingen af hyponatriæmi er at normalisere blodets indhold af natrium. Dette kan opnås ved at tilføre salt eller fjerne væske i kroppen. I de fleste tilfælde, hvor det drejer sig om små ændringer i natrium, er et ekstra saltindtag i kosten det eneste nødvendige tiltag.

I alvorligere tilfælde af saltmangel afhænger behandlingen af, om mangeltilstanden er opstået akut eller kronisk, men også af symptomerne. I disse tilfælde vil indlæggelse på sygehus typisk være nødvendig. Ved livstruende symptomer vil behandlingen altid – uanset den underliggende årsag – inkludere direkte indsprøjtning af saltvand i blodet samt vanddrivende medicin.

Lettere symptomer – som f.eks. hovedpine og kvalme – behandles ud fra årsagen. Ved et hårdt fysisk arbejde (f.eks. et langdistance løb) er sportsdrikke i kombination med vand bedre end blot at drikke vand.

Ved kronisk saltmangel bør man være påpasselig med kun at drikke vand (især i større mængder) og i stedet supplere med saltholdige væsker eller ekstra salt i kosten.

Hvis årsagen til saltmanglen er et lægemiddel, bør man altid tale med sin læge herom.

Det er i øvrigt altid en god ide at konsultere sin læge, hvis man mistænker, at man har saltmangel.

 

Forebyggelse

Følgende forholdsregler kan hjælpe dig til at forebygge saltmangel:

 • Behandling af relaterede helbredsproblemer (dvs. eventuelle sygdomme der kan forårsage eller bidrage til saltmangel)
 • Vær opmærksom på din krop (hvis du f.eks. har en sygdom, der kan bidrage til saltmangel, bør du kende din krops symptomer og advarselssignaler på et lavt saltniveau)
 • Vær forsigtig med aktiviteter med høj intensitet (hvis du arbejder- eller dyrker sport med høj intensitet, bør du være opmærksom på din væske- og saltbalance)
 • Suppler med sportsdrikke under aktivitet med høj intensitet (hvis du dyrker sport med høj intensitet bør du sandsynligvis indtage sportsdrikke, der indeholder elektrolytter; dvs. regulere dit salt- og væskeindtag – tal med din læge herom)

 

Hvornår bør man søge læge?

Hvis du eller en person omkring dig oplever alvorlige tegn på saltmangel, bør lægen kontaktes. Alvorlige symptomer på saltmangel kan være opkast, kvalme, forvirring, bevidstløshed, sløvhed, kramper m.fl. (se afsnittet om symptomer her på siden).

Hvis du ved, at du har forøget risiko for udvikle saltmangel og du oplever nogle af de karakteristiske symptomer på saltmangel, bør du kontakte lægen.

 

Hyppigt stillede spørgsmål

I det følgende besvares nogle af mest hyppigt stillede spørgsmål om saltmangel.

 

Hvad er “lidt” og “meget” salt om dagen? 

Idet der ikke findes nogle officielle grænser for dagligt saltindtag i Danmark, kan man tage udgangspunkt i de amerikanske:

 • Lavt saltindtag: Under 3 gram per dag
 • Moderat saltindtag: 4 – 5 gram per dag
 • Højt saltindtag: Over 6 gram per dag

 

Hvor meget salt skal man have om dagen?

Selvom man ikke ved ikke meget om, hvorvidt det er sundt eller usundt at spise lidt eller meget salt dagligt, er anbefalingen, at man spiser 4 – 5 gram salt om dagen.

Dette gælder kun voksne mennesker, der generelt er sunde og raske. Hvis man har en sygdom eller et andet helbredsproblem, hvor saltindtaget bør reguleres (som ved f.eks. forhøjet blodtryk), bør man tale med sin læge om, hvad det daglige saltforbrug bør være.

 

Hvornår har man for lidt salt i blodet?

 • Man har for lidt salt i blodet, når koncentrationen af natrium falder under 135 mmol/l
 • Det normale niveau er mellem 135 og 145 mmol/l
 • Hvis indholdet falder under 125 mmol/l, karakteriseres saltmanglen som alvorlig

 

Er det farligt at have mangel på salt?

Et kortvarigt saltunderskud er i sig selv ikke farligt, men hvis blodets indhold af salt falder til under de ovennævnte værdier, kan manglen være farlig og medføre alvorlige symptomer.

Et kronisk saltunderskud vil i mange tilfælde medføre ingen eller få symptomer, og symptomerne kan være vanskelige at skelne fra andre sygdomme eller daglige helbredsproblemer (f.eks. hovedpine og træthed). Kronisk saltmangel kan dog også medføre alvorlige symptomer.

Så det korte svar er: ja, det kan være farligt, at have mangel på salt.

 

Anbefalede produkter

Følgende produkter kan anvendes til at genoprette kroppens væske- og saltbalance:

Du kan se flere produkter til genoprettelse af væske- og saltbalancen her.

Medmindre du specifikt har fået anbefalet salttabletter af din læge, anbefaler vi produkterne ovenfor eller generelt blot tilskud af elektrolytter til at genoprette væske- og saltbalancen.

Hvis du har mistanke om, at du har saltmangel, bør du opsøge læge.

 

Relevante links