Kolesteroltal – tabel

Speciallæge, dr.med. Peter Hansen

Sidst opdateret af redaktionen den 12. oktober 2021

I denne artikel har vi samlet to tabeller med kolesteroltal:

 • Referenceintervaller for totalkolesterol
 • Gennemsnitsværdier for totalkolesterol

Se evt. også vores tabel over kolesterol i mad.

Der findes forskellige værdier, som anvendes til at måle og vurdere en person kolesteroltal.

Der er tale om forhøjet kolesterol, når individets værdier ligger udenfor referenceintervallerne (se den første tabel nedenfor).

Referenceintervaller for totalkolesterol (mmol/l)

Referenceintervallerne for totalkolesterol er de intervaller, som anses for at være normale ud fra alder og køn (de kaldes også “normalværdier”).

Alder Kvinder Mænd
0-30 år 3,5 – 6,2 3,4 – 6,2
30-40 år 3,6 – 6,8 3,7 – 7,1
40-50 år 4,0 – 7,3 4,0 – 7,7
50-60 år 4,5 – 8,3 4,3 – 7,7
60-70 år 4,6 – 8,5 4,2 – 7,8
70-80 år 4,7 – 8,5 4,1 – 7,5
> 80 år 4,4 – 8,0 3,1 – 6,7

Gennemsnitsværdier for totalkolesterol (mmol/l)

Gennemsnitsværdierne for totalkolesterol er som navnet antyder de gennemsnitlige værdier ud fra alder og køn.

Alder Kvinder Mænd
30-årige  4,98  5,26
40-årige 5,34 5,76
50-årige 6,05 6,14
60-årige 6,62 6,14

Tallene i tabellen ovenfor stammer fra den såkaldte Østerbroundersøgelse, som du kan læse mere om længere nede på denne side. I undersøgelsen fra 2000/2001 målte man følgende:

 • 78% af mændende og 82% af kvinderne havde totalkolesterol over 5.0 mmol/l
 • 73% af mændende og 74% af kvinderne havde LDL-cholesterol over 3.0 mmol/l

De resultater fortæller tydeligt, at en stor del af befolkningen har forhøjede kolesteroltal.

Kolesteroltallene der angives i tabellerne ovenfor, er som nævnt værdierne for totalkolesterolet – dvs. den samlede værdi af de forskellige kolesterolfraktioner i blodet. Når man undersøger en persons kolesteroltal, ser man især på tre værdier:

 • Totalkolesterol
 • LDL-kolesterol (det “dårlige” kolesterol)
 • HDL-kolesterol (det “gode” kolesterol)

De sidste to kolesterolfraktioner fremgår dog ikke af skemaerne ovenfor.

 

Østerbroundersøgelsen

Østerbroundersøgelsen følger udviklingen af hjerte-karsygdomme hos mere end 24.000 mænd og kvinder, som ved undersøgelsen start i 1976 – 1978 var mellem 20 og 93 år gamle. Der er sidenhen blevet suppleret med flere 20 – 29 årige.

Gruppen er blevet målt 5 gange:

 • 1976 – 1978
 • 1981 – 1983
 • 1991 – 1994
 • 2001 – 2003
 • 2011 – 2013

Undersøgelsen har bl.a. vist at:

 • Rygning: Rygere lever 9 år kortere end ikke-rygere samt at et rygestop mindsker risikoen for hjertekarsygdomme på 6 måneder.
 • Gang: Hvis man går mere end 4 timer pr. uge, lever man 5 år længere end, hvis man går mindre end 2 timer pr. uge.
 • Løb: Motionsløbere lever 7 år længere end ikke-motionsløbere.
 • Fysisk aktivitet: Mennesker der er fysisk aktive, er mindre mindre stressede og mere tilfredse med tilværelsen end andre
 • Vin: 1-3 genstande dagligt forlænger livet.
 • Kolesterol: Blodets triglycerider (ikke-fastende) betyder langt mere end kolesterol for kvinder, men det samme som for mænd.

 


Naturlægemidler og kosttilskud

Herunder ses et naturlægemiddel (Husk®), der kan bruges til at sænke kolesteroltallet. Kosttilskuddene må ifølge den gældende lovgivning ikke anprises som kolesterolsænkende.

Naturlægemidler

Kosttilskud

 

Anbefalede bøger

I følgende bøger findes yderligere information om kolesterol og kolesterolfattig kost:


 

Relevante artikler

 

Kilder: