Binyrebarkhormon til huden (cremer, salver osv.)

Speciallæge, dr.med. Peter Hansen

Sidst opdateret af redaktionen den 10. januar 2023

Salver og cremer med binyrebarkhormon bruges mod hudlidelser og symptomer såsom psoriasis, atopisk eksem, hudkløe, solskader på huden o.lign. Udover salver og cremer findes også gels, opløsninger (linimenter) og skum (emulsion).

Midlerne findes i forskellige styrker og opdeles i fire grupper, hvor præparaterne i gruppe I er de svageste og præparaterne i gruppe IV har den stærkeste effekt. Midlerne i gruppe I fås i håndkøb, mens midlerne i de øvrige grupper alle er receptpligtige.

 

Grupper af binyrebarkhormoner til huden

Svagt virkende (gruppe 1) – håndkøb

Du kan købe Mildison® Lipid her:

Middelstærke midler (gruppe 2) – receptpligtige

 • Emovat®
 • Locoid®
 • Locoid Capilar
 • Triamcinolonacetonid

Stærkt virkende og meget stærkt virkende midler (gruppe 3 og 4) – receptpligtige

 • Betnovat®
 • Betnovate
 • Bettamousse
 • Clobex®
 • Dermovat®
 • Dermovate®
 • Diproderm®
 • Elocon®
 • Elocom
 • Elopar
 • Metosyn®
 • Mometasonfuroat
 • Ovison
 • Synalar®

 

Om grupperne

Gruppeopdelingen indikerer midlernes styrke, hvor midlerne i gruppe I har den svageste virkning og gruppe IV den stærkeste. Med “styrken” menes effekten af binyrebarkhormon i midlerne. Midlerne i gruppe IV er meget effektive, men medfører oftere bivirkninger end de svagere midler.

Som nævnt indledningsvist fås midlerne i gruppe I i håndkøb, mens alle midlerne i de øvrige grupper er receptpligtige.

Hvilket middel man skal behandles med, afhænger af to ting: 1) patientens alder (børn skal som udgangspunkt behandles med svagere midler end voksne) og 2) hvilket område af huden, der skal behandles (nogle hudområder tåler bedre binyrebarkhormon end andre).

Om binyrebarkhormoner til huden

Alle midler med binyrebarkhormon er fremstillet syntetisk, men virker på samme måde som de binyrebarkhormoner, der naturligt fremstilles i kroppen (i binyrebarken).

Der findes også præparater, hvor binyrebarkhormon (til anvendelse på huden) er kombineret med andre lægemidler som f.eks. antibiotika, svampemidler eller salicylsyre.

 

Anvendelse

Selve anvendelsen er simpel; salven eller cremen påføres direkte på det irriterede hudområde. Midlet påføres typisk 1 – 2 gange dagligt, men husk altid at læse instruktionerne for påførsel i indlægssedlen og spørg på apoteket hvis du er i tvivl.

Fordi midler med binyrebarkhormon hæmmer kroppens produktion af binyrebarkhormon, bør man som udgangspunkt altid nedtrappe behandlingen gradvist ifølge produktvejledningen eller lægens anvisning. Hvis ikke man nedtrapper brugen af midlet gradvist, risikerer man et tilbagefald med hudirritation.

 

Andre anvendelser

Binyrebarkhormon anvendes ikke kun på huden; det anvendes også systemisk som tabletter og injektionsvæske samt til lokal brug i lungerne, næsen, øjnene, tarmen og endetarmen.

Udover hudlidelser såsom psoriasis, kontakteksem og atopisk eksem anvendes binyrebarkhormon også til behandling af mange andre sygdomme og deres symptomer, inklusive astma, KOL, leddegigt, autoimmune sygdomme (især tarmlidelser) og visse former for kræft.

 

Virkning

Binyrebarkhormon er hurtigtvirkende og mindsker derfor symptomerne på kort tid.

Binyrebarkhormon har en anti-inflammatorisk effekt på huden – dvs. den hæmmer betændelsestilstande (irritation i form af f.eks. hævelse og rødme i huden), der ikke skyldes bakterier. Herudover lindrer det også kløe i huden.

 

Bivirkninger

Jo stærkere steroidcremen er, jo større er risikoen for bivirkninger.  Bivirkningerne ses hyppigst i huden og inkluderer: hududslæt, fortynding af huden, skrøbelig hud, nedsat elasticitet i huden, øget tendens til blå mærker.

De stærkt virkende midler kan desuden medføre hudkløe og brændende fornemmelse i huden. Der findes også enkelte bivirkninger, hvor forekomsten er ikke almindelig (dvs. bivirkningen forekommer hos højst 1 ud af 100 personer) eller sjældne (dvs. bivirkningen forekommer hos højst 1 ud af 1000 personer). Se indlægssedlen eller produktresumé for yderligere information om bivirkningerne og deres forekomst.

Det er vigtigt at understrege, at risikoen for bivirkninger mindskes betydeligt, hvis man anvender binyrebarkhormoncremerne korrekt – dvs. ved at følge instruktionerne fra lægen, apotekspersonalet eller indlægssedlen.

 

Relevante produkter

Du kan købe Mildison® Lipid her:

 

Relevante links

Ansvarsfraskrivelse: Alle informationer om medicin på NetPatient.dk stilles til gratis rådighed for vores brugere, men erstatter ikke lægekonsultation eller vejledning fra behandlere, apoteker o.lign. Hvis du er i tvivl om, hvordan et lægemiddel skal anvendes, bør du altid konsultere din praktiserende læge eller spørge på apoteket.