Neglesvamp (onykomykose)

Speciallæge, dr.med. Peter Hansen og farmaceut, cand.pharm. Birgitte Andersen

Sidst opdateret af redaktionen den 18. april 2023

Neglesvamp (onykomykose) er en infektion i neglene, der typisk forårsages af dermatofytter.

I lette tilfælde kan neglesvamp som regel behandles med speciel svampedræbende neglelak. I andre tilfælde er en receptpligtig tabletkur normalt nødvendig.

I denne artikel kan du læse om, hvilke midler du kan bruge til at behandle neglesvamp, men også om infektionens symptomer, årsager osv.

 

Håndkøbsmedicin mod neglesvamp

OBS: Bemærk at alle midlerne nedenfor kun er egnede til behandling af lette tilfælde af neglesvamp – læs mere herom i afsnittet om behandling længere nede på denne side.

Der findes kun to håndkøbslægemidler på det danske marked, som anvendes mod neglesvamp: Finail® og Loceryl®. Begge midler indeholder det samme virksomme stof – amorolfin – som en har en svampedræbende virkning. Finail® kan købes her:

 

Medicintekniske produkter

Medicintekniske produkter (eller medicinsk udstyr) har en mekanisk eller fysisk virkning, mens lægemidler har en farmakologisk virkning. Alle produkterne der ses nedenfor, er specielt udviklede til at behandle neglesvamp og har den samme virkningsmekanisme; de trænger ind i neglen, hvor de ændrer dens pH-værdi, så det bliver vanskeligere for neglesvampen at vokse deri.

Scholl®

Scholl® indeholder en neglevæske samt 5 engangsneglefile. Ved anvendelse af neglevæsken fra Scholl® er de første 4 uger er et behandlingsforløb, hvor neglefile og -væsken anvendes én gang pr. uge (neglefilen kasseres efter brug). De følgende 6 – 9 måneder er et forebyggelsesforløb, hvor man blot anvender neglevæsken én gang pr. uge for at forhindre, at neglesvampen vender tilbage. Du kan købe neglesættet fra Scholl® her.

Nilocin Serum Pen®

Apotekets neglesvampbehandling

 

Årsager

Neglesvamp forårsages oftes af dermatofytter – især gærsvampen Trichophyton rubrum, der er årsagen i mere end 90% af alle tilfælde. Herudover kan neglesvamp forårsages af andre dermatofytter (f.eks. Tricophyton mentagrophytes) eller skimmelsvamp (heriblandt gærsvampe som f.eks. Candida albicans).

Der findes række faktorer, som kan medvirkende til, at man får neglesvamp:

 • Fugt omkring fødderne/tæerne
 • Skader på neglene
 • Fodsvamp
 • Diabetes
 • Psoriasis
 • Nedsat blodcirkulation i fødderne
 • Nedsat immunforsvar

Alle former for fodtøj der mindsker føddernes mulighed for ånde, øger risikoen for neglesvamp. Dette gælder både tætsiddende sko, men også sko af gummi eller syntetiske materialer. Dette gælder også strømper af kunststof.

 

Tånegle og fingernegle

Tånegle rammes langt oftere af neglesvamp end fingernegle. Når neglesvamp rammer fingerneglene, har dette næsten altid en sammenhæng med en svampeinfektion i tåneglene.

Tånegle er vanskeligere at behandle end fingernegle. Du kan læse mere herom i afsnittet om behandling nederst på denne side.

 

Forekomst

Neglesvamp forekommer hos ca. 2 – 8% af den danske befolkning. Forekomsten stiger med alderen og er omkring 15 – 20% hos personer over 40 år.

Forekomsten er særlig høj hos følgende:

 • Idrætsfolk
 • Personer der bruger tætsiddende fodtøj (især fodtøj af gummi)
 • Patienter med nedsat immunforsvar
 • Personer der generelt har fugtige fødder

 

Symptomer

Symptomerne på neglesvamp er sjældent alvorlige. Det første symptom kan være en mindre forandring i en negl, der som regel ses på ydersiden. Efterfølgende misfarves neglen og får en gullig eller hvidlig farve. Med tiden vil neglen også fortykkes og eventuelt løsnes fra tåen. Neglen kan også opløses helt eller delvist.

Svampeinfektionen kan med tiden også brede sig til flere negle. I de fleste tilfælde er der samtidig svampeinfektion omkring neglene, i huden mellem tæerne eller i fodsålerne.

 

Billeder af neglesvamp

På billederne herunder kan du se, hvordan neglesvamp ser ud. Bemærk hvor forskellige negleinfektionerne er i deres omfang og sværhedsgrad:

Et alvorligt tilfælde af neglesvamp

Neglesvampen har misfarvet og fortykket neglene

Et let tilfælde af neglesvamp

 

Smitte

Neglesvamp er ikke særligt smitsomt, så smitterisikoen er særdeles begrænset. Infektionen vil dog ofte med tiden brede sig fra én negl til en eller flere af de andre.

I mange tilfælde af neglesvamp er fodsvamp også til stede. I disse tilfælde er neglesvampen typisk resultatet af, at fodsvampen har bredt sig.

 

Diagnose

Diagnosen stilles på baggrund af symptomerne, men fordi neglesvamp kan forveksles med andre neglesygdomme, kan lægen tage en prøve, som sendes til undersøgelse for med sikkerhed at kunne konstatere, at der er tale om neglesvamp.

Forandringer i tåneglene kan have mange andre årsager end svamp (kun omtrent halvdelen af alle tånegleforandringer skyldes svamp) og det er derfor vigtigt, at man konsulterer sin læge for at få stillet en diagnose.

 

Behandling

Hvordan neglesvamp behandles, afhænger af infektionens omfang og sværhedsgrad. Der findes to behandlingsmuligheder:

 • Lokalbehandling med svampedræbende neglelak: Denne behandling tåles godt (få bivirkninger), men kræver tålmodighed (varigheden er 6 – 12 måneder) og er kun effektivt i lette tilfælde af neglesvamp.
 • Systemisk behandling med tabletter: Denne behandling indebærer risiko for mange bivirkninger og anvendes derfor kun hvis det virkeligt er nødvendigt. I praksis er systemisk behandling dog nødvendigt i mange tilfælde.

Neglesvamp kan behandles med en kombination af tabletter (systemisk behandling) og speciel neglelak (lokalbehandling). Fordi behandling med tabletter indebærer risiko for bivirkninger, er det vigtigt, at man er sikker på, at forandringerne i neglen skyldes svamp. Derfor skal man altid søge læge, inden behandlingen påbegyndes.

 

Lokalbehandling

Lokalbehandling anvendes kun i tilfælde, hvor infektionen findes i 1) enkelte negle og 2) på den ydre halvdel af neglen. Hvis infektionen er mere omfattende, vil lokalbehandling ikke have nogen effekt.

Lokalbehandlingen foregår med en speciel neglelak (amorolfin), som anvendes 1 – 2 gange ugentligt. Behandlingen skal fortsættes til neglen er udskiftet (dvs. til en ny negl er udvokset), hvilket tager ca. 6 måneder for fingernegle og ca. 1 år for tånegle. Bemærk dog at behandlingstiden altid er individuel.

Nedenfor finder du en oversigt over medicin og medicinsk udstyr, der anvendes til lokalbehandling af neglesvamp:

Præparater i håndkøb

 

Receptpligtige præparater

 • Onytec (recept)

Medicinsk udstyr

(se flere i toppen og bunden af denne artikel)

 

Systemisk behandling

Systemisk behandling foregår med tabletter, som påvirker kroppen som helhed, hvilket derfor indebærer risiko for bivirkninger. For at være sikker på, at negleforandringerne skyldes svamp, tager lægen en prøve af neglen, som sendes til undersøgelse. Når man er sikker på at svamp er årsagen, kan tabletbehandling overvejes.

En anden faktor der dog bør medtages, er patientens ønske om behandling; hvis ikke patienten føler sig generet af forandringerne i neglene, er der ingen grund til at påbegynde behandlingen (fordi risikoen for bivirkninger opvejer formålet med behandlingen).

Hvis patienten derimod føler sig generet af negleforandringerne, kan behandlingen startes.

Varigheden af tabletbehandlingen afhænger af, hvilket lægemiddel der vælges. Ved behandling med terbinafin (som typisk vil være tilfældet) er varigheden 6 uger for fingernegle og 12 uger for tånegle. Tal med din læge herom.

Gode råd mod tilbagefald

Man bør generelt tage følgende forholdsregler for at mindske risikoen for tilbagefald:

 • Tør fødder og tæer grundigt efter vask (bad)
 • Undgå fodtøj der mindsker føddernes mulighed for at ånde (tætsiddende sko samt fodtøj af gummi eller kunsstof)
 • Hold så vidt muligt fødderne tørre i løbet af dagen
 • Sørg for at fødderne får luft så ofte som muligt

Hvis man sveder meget på fødderne, kan det hjælpe at skifte strømper og sko i løbet af dagen (gerne flere gange).

 

Fremtidsudsigter

Neglesvamp har en tendens til at vende tilbage (tilbagefald) og kan være vanskeligt at kurere.

Risikoen for at behandlingen ikke virker eller tilbagefald er 25 – 40%. Det estimeres, at ca. 20% har fået tilbagefald 3 år efter vellykket behandling. Hertil kommer, at nogle patienter har højere risiko for tilbagefald end andre (f.eks. patienter med diabetes eller nedsat immunforsvar).

Hvis der har været en medvirkende årsag til udviklingen af neglesvampen, skal denne korrigeres – ellers vender neglesvampen tilbage (hvis tætsiddende fodtøj f.eks. har været en medvirkende årsag til neglesvampen, bør dette undgås i fremtiden for at forebygge tilbagefald).

 

Hyppigt stillede spørgsmål

Herunder har vi samlet en række hyppigt stillede spørgsmål om neglesvamp:

Hvilke husråd findes der mod neglesvamp?

Et af de husråd man ofte støder på, er at neglesvamp skulle kunne behandles med te træ olie (tea tree oil). Der findes dog ingen dokumentation herfor. Hertil kommer, at te træ olie er et allergen, der kan medføre eksem. Derfor frarådes det at anvende olien mod neglesvamp.

I det følgende gennemgås yderligere to husråd.

Kan man anvende eddike mod neglesvamp?

Der findes ingen dokumentation for at eddike kan bruges til behandling af neglesvamp. 

Kan man anvende atamon mod neglesvamp?

Atamon indeholder et konserveringsmiddel (natriumbenzoat), som hæmmer væksten af gær- og skimmelsvampe, hvilket derfor gør det velegnet til at forlænge holdbarheden af fødevarer. Atamon har dog ingen virkning på de svampe, der i langt de fleste tilfælde er årsagen til neglesvamp (dermatofytter). Atamon mangler desuden adskillige andre egenskaber for at kunne anvendes mod neglesvamp (bl.a. evnen til at kunne trænge dybt ned i neglen). Endeligt bør det nævnes, at atamon er et allergen, der kan medføre eksem. Af alle disse grunde bør man ikke anvende atamon mod neglesvamp.

Kan neglesvamp kureres med alternativ behandling?

Nej, der findes ingen alternative behandlingsmuligheder, som har en dokumenteret virkning på neglesvamp.

Findes der piller mod neglesvamp?

Ja, der findes tabletbehandlinger, som er receptpligtige. Se afsnittet om behandling ovenfor for yderligere information herom.

Findes der en kur mod neglesvamp?

Hvis der med kur, menes diæt, så er svaret nej. Den eneste dokumenterede behandlingsmuligheder er en “tabletkur” med receptpligtig medicin samt lokalbehandling, som evt. kan kombineres.

Virker laserbehandling af neglesvamp?

Ved laserbehandling opvarmes neglen, hvilket kan fjerne neglesvamp, men der er begrænsede data om de langsigtede resultater (svampens tilbagevenden) ved denne behandlingsform. Den største fordel ved brug af laser er, at man undgår bivirkninger. Den eneste bivirkning ved laserbehandling kan være en smule smerte under selve behandlingen. Laserbehandlinger kan derfor være en oplagt behandlingsmulighed til patienter der oplever for mange bivirkninger ved tabletbehandling.

Er neglesvamp farligt?

Neglesvamp er ikke en farlig sygdom i sig selv, men hos visse patienter (f.eks. diabetikere samt patienter med et nedsat immunforsvar eller et nedsat blodcirkulation i fødderne) kan selv små skader på fødderne – hvilket inkluderer neglesvamp – føre til mere alvorlige komplikationer. Tal med din læge herom.

Gør neglesvamp ondt?

Neglesvamp giver normalt kun kosmetiske gener, men i alvorlige tilfælde kan smerter forekomme. Det er dog vigtigt at understrege, at smerter omkring neglene kun sjældent er et symptom på neglesvamp og typisk vil være tegn på andre ting (heriblandt tryk fra fodtøj).

 


Følgende midler kan bruges til at behandle lette tilfælde af neglesvamp:


 

Kilder og yderligere information