Røntgen af lunger og hjerte

Speciallæge, dr.med. Peter Hansen

Sidst opdateret af redaktionen den 18. april 2023

Thoraxrøntgen

Røntgen undersøgelse af lunger og hjerte (kaldet røntgen af thorax) er den hyppigst anvendte af alle røntgenundersøgelser (se billedeksempel).

Undersøgelse er begrundet ved mistanke om lidelse i lunger, brysthulen, hjerte og de store kar, men mange undersøgelser foretages på mistanke om spredning af sygdom fra andre organer.

Eksempel på røntgenbillede af hjerte og lunger.

 

Hvordan udføres undersøgelsen?

Røntgenundersøgelse af thorax foretages bedst stående med ryggen mod røntgenfilmen. Når røntgenbilledet tages bliver man af radiografen bedt om at trække vejret ind, og holde det, til billedet er taget. I nogle tilfælde tager man kun dette forfra billede, men i mange situationer er det en fordel at tage et sidebillede også.

Hvad bruges undersøgelsen til?

Undersøgelsen bruges især ved diagnostisering af lungebetændelse (pneumoni). Dog  kan der ved den såkaldte kolde lungebetændelse (atypisk pneumoni) være manglende sammenhæng mellem patientens kliniske billede (feber, hoste og opspyt) og røntgenbilledet (uden påviselig fund – kaldet infiltrat).

Kontrolrøntgen af en ukompliceret lungebetændelse er ikke nødvendig.

Hos tobaksrygere i 40-45 årsalderen med ubehandlet eller behandlet luftvejssymptomer over 6 uger kan der være begrundelse for røntgenundersøgelse med henblik på lungekræft.

Lungekræft eller spredning af kræft til lungerne kan undertiden ses ved røntgenundersøgelse af lungerne, men ofte vil der være behov for supplerende undersøgelser af lungerne, f.eks. en CT-scanning af thorax.

Røntgenundersøgelse af lungerne evt. i kombination med CT-scanning af thorax er også velegnet til diagnostisering af lungesarcoidose, lungefibrose og lungeemfysem (bronkitis, store lunger eller rygerlunger).

Ved sammenklappet lunge (også kaldet punkteret lunge eller pneumothorax),lungehindebetændelse (pleuritis) og pus i lungehulen (empyem) er undersøgelsen værdifuld.

Lungeblodpropper kan sjældent ved røntgenundersøgelse, hertil er lungeperfusionsscintigrafiog/eller CT-scanning bedre.

Patienter med hjertesygdom får ofte taget et røntgenbillede af lungerne og hjertet, billedet vil her kunne afsløre om hjertet er stort, om der er væske i lungehulen eller der er ophobet væske i lungevævet (kaldet lungestase/lungeødem).

Detaljer i fremstillingen af hjertets pumpefunktion ses dog meget bedre ved ekkokardiografi.

 

Hvor lang tid tager undersøgelsen?

Undersøgelsen foretages enten på en røntgenklinik eller på sygehus og tager ca. 15 minutter.

 

Hvornår får man svar?

Er man indlagt på sygehus er der som regel svar på undersøgelsen indenfor 1 døgn, på røntgenklinikker sendes svaret enten til – eller med i en kuvert til egen læge.

 

Relevante links