Steroidcreme

Speciallæge, dr.med. Peter Hansen og farmaceut, cand.pharm. Birgitte Andersen

Sidst opdateret af redaktionen den 18. april 2023

Steroidcremer indeholder binyrebarkhormon. De bruges ved forskellige lidelser og symptomer i huden, som f.eks. psoriasis, atopisk dermatitis, kløe, solskadet hud o.lign.

Steroidcremerne inddeles efter deres styrke i fire forskellige grupper. Cremerne i gruppe 1 har den svageste virkning, mens cremerne i gruppe 4 har den stærkeste virkning. Cremerne i gruppe 1 fås i håndkøb, mens præparaterne i de øvrige grupper alle er receptpligtige.

 

Grupper af binyrebarkhormoner til huden

Steroidcreme – gruppe I (svagt virkende) – håndkøb

Midlet fås i håndkøb og kan købes her:

Steroidcreme –  gruppe 2 (middelstærkt virkende) – receptpligtige

 • Emovat®
 • Locoid®
 • Locoid Capilar
 • Triamcinolonacetonid

Steroidcreme – gruppe 3 og 4 (stærkt virkende og meget stærkt virkende midler) – receptpligtige

 • Betnovat®
 • Betnovate
 • Bettamousse
 • Clobex®
 • Dermovat®
 • Dermovate®
 • Diproderm®
 • Elocon®
 • Elocom
 • Elopar
 • Metosyn®
 • Mometasonfuroat
 • Ovison
 • Synalar®

 

Om gruppernes opdeling

Gruppernes opdeling viser cremernes styrke: Cremerne i gruppe 1 er svagere end dem, der findes i gruppe 2, hvor gruppe 2 er svagere end dem i gruppe 3 og gruppe er de stærkeste. Jo stærkere cremen er, jo større er risikoen også for bivirkninger. Det er bl.a. derfor, at cremerne i gruppe 1 fås i håndkøb, mens de øvrige – som er stærkere og medfører øget risiko for bivirkninger – er receptpligtige.

Valget af steroidcreme afhænger hovedsagligt af to faktorer: 1) patientens alder (børn behandles normalt med svagere midler end voksne) og 2) hvilket hudområde, der behandles (nogle områder af huden tåler binyrebarkhormon bedre end andre).

 

Om steroidcremer

Alle steroidcremer fremstilles syntetisk, men virker på samme måde som de binyrebarkhormoner, der fremstilles naturligt i vores binyrebark.

Herudover findes der kombinationspræparater, hvor binyrebarkhormon indgår i kombination med et eller flere andre virksomme stoffer. Dette kan f.eks. være bakteriedræbende midler (antibiotika), svampedræbende midler eller salicylsyre.

 

Anvendelse

Måden man anvender steroidcreme på er enkel; steroidcremen smøres direkte på det irriterede hudområde. Området smøres typisk 1 – 2 gange dagligt, men man bør altid huske at læse instruktionerne i indlægssedlen før brug og spørge lægen eller på apoteket, hvis man er i tvivl.

Fordi steroidcremer hæmmer kroppens egen produktion af binyrebarkhormon, skal man som udgangspunkt altid nedtrappe behandlingen gradvist. Dette bør foregå i samråd med en læge eller som minimum ifølge instruktionerne i indlægssedlen. Spørg din læge eller personalet på apoteket, hvis du er i tvivl herom. Man risikerer et tilbagefald med hudirritation, hvis ikke steroidbehandlingen gradvist nedtrappes.

 

Virkning

Steroidcreme er hurtigtvirkende og symptomerne bedres derfor normalt efter kort tids anvendelse. 

Binyrebarkhormon virker anti-inflammatorisk, hvilket betyder, at dæmper inflammation (dvs. vævsreaktioner såsom rødme, hævelse o.lign.). Herudover mindsker det også kløe i huden (1).

 

Bivirkninger

Jo stærkere steroidcremen er, jo større er risikoen for bivirkninger.  Bivirkningerne optræder primært i huden og er typisk en eller flere af følgende: hududslæt, tynd og skrøbelig hud, huden mister sin elasticitet, øget tendens til blå mærker.

Ved de stærkt virkende midler (gruppe 4) er hudkløe og brændende fornemmelse i huden også mulige bivirkninger. Herudover findes der enkelte andre ikke almindelige eller sjældne bivirkninger. Se indlægssedlen for yderligere information herom.

Man bør være opmærksom på, at forkert brug af steroidcremer øger risikoen for bivirkninger markant og man derfor altid skal huske at følge anvisningerne fra lægen, apotekspersonalet eller indlægssedlen (2, 3, 4, 5, 6).

 

Binyrebarkhormernes øvrige anvendelser

Binyrebarkhormoner anvendes ikke kun i steroidcremer til brug på huden; de anvendes også i tabletter og injektionsvæske til systemisk brug samt i lungerne, næsen, øjnene og tarmene til lokal brug.

Udover hudsygdomme som eksempelvis psoriasis og atopisk eksem anvender man også binyrebarkhormoner også ved mange andre sygdomme og symptomer, såsom astma, KOL, leddegigt, autoimmune sygdomme og visse kræftformer (7).

 

Steroidcremer i håndkøb

Du kan købe steroidcremen Mildison® Lipid i håndkøb her:

Ansvarsfraskrivelse: Alle informationer om medicin på NetPatient.dk stilles til gratis rådighed for vores brugere, men erstatter ikke lægekonsultation eller vejledning fra behandlere, apoteker o.lign. Hvis du er i tvivl om, hvordan et lægemiddel skal anvendes, bør du altid konsultere din praktiserende læge eller spørge på apoteket.