Tema: Morbus Addison (mangel på binyrebarkhormon)

Overlæge, dr.med. Peter Schwarz, speciallæge i medicinsk endokrinologi og intern medicin. Klinisk Biokemisk afdeling, Hvidovre Hospital.

Hovedartikel om morbus Addison

  • Hvad er morbus Addison ?
  • Hvad er årsagen til morbus Addison ?
  • Hvor tit forekommer morbus Addison ?
  • Hvad er symptomerne på morbus Addison ?
  • Hvordan stilles diagnosen morbus Addison ?
  • Hvordan behandles morbus Addison ?
  • Livskvalitet og komplikationer til morbus Addison ?

 

Morbus Addison og knogleskørhed

 

Undersøgelser ved morbus Addison

 

Medicin til behandling af morbus Addison

Medicin med naturligt binyrebarkhormon

 

Medicin med syntetisk binyrebarkhormon

  • Prednisolon
  • Prednison
  • Solu-Medrol®

 

Patientforeninger

 

Relevante links