Terbinafin

Speciallæge, dr.med. Peter Hansen

Sidst opdateret af redaktionen den 04. januar 2023

Terbinafin er et stof, der indgår i visse svampedræbende lægemidler, hvor det findes som terbinafinhydrochlorid. På det danske marked findes der i dag følgende midler med terbinafin:

Recept

 • Terbinafin “Actavis”
 • Terbinafin “Hexal”
 • Terbinafin “Medical Valley”
 • Terbinafin “Orifarm”
 • Terbinafin “Stada”

Håndkøbslægemidlerne ovenfor er alle enten svampedræbende cremer eller kutanopløsning (Lamisil® Once), mens de receptpligtige lægemidler alle er tabletter. Fælles for alle midlerne er, at de kun er virksomme over for svampe, der kan påvirkes af terbinafin.

 

Terbinafin cremer

Terbinafin creme anvendes især til behandling af fodsvamp, men kan også bruges til behandling af andre svampeinfektioner i huden, som f.eks. ringorm eller pityriasis versicolor. Ved ringorm findes der mange andre midler, der kan bruges som alternativ til terbinafin. Ved pityriasis versicolor vil man normalt behandle med ketoconazol shampoo.

Terbinafin cremer kan købes til en lav pris her:

Lamisil®

 

Finigen

 

Terbinafin tabletter

Terbinafin tabletter anvendes til behandling af svampeinfektioner i hud (ringorm, fodsvamp og lyskesvamp) og neglene (neglesvamp). De kan anvendes også ved svamp i hovedbunden hos børn.

Alle terbinafin tabletter er receptpligtige og kan derfor kun købes på apoteket med en recept fra lægen.

Hvor længe man skal anvende tabletterne, afhænger af, hvilken type svampeinfektion man har og dens omfang. Behandlingsvarigheden er typisk følgende:

 • Svamp i fingernegle: 6 uger
 • Svamp i tånegle: 12 uger
 • Svamp i huden (ringorm og lyskesvamp): 2 – 4 uger
 • Svamp i hovedbunden: 4 uger (i nogle tilfælde op til 16 uger)
 • Fodsvamp: 2 – 6 uger (i nogle tilfælde kan fodsvamp op til 6 måneder)

Oplysningerne ovenfor stammer fra Lægemiddelstyrelsens produktresumé. Husk altid at følge lægens instruktioner om dosering og anvendelse. Læs indlægssedlen og evt. produktresumé før brug.

Bivirkninger

Terbinafin kan medføre bivirkninger, hvis karakter og omfang i høj grad afhænger af hvilken lægemiddelform, der anvendes. Cremer med terbinafin medfører meget få bivirkninger (den eneste der er registreret hos Lægemiddelstyrelsen er allergiske reaktioner), mens tabletter med terbinafin kan medføre langt flere, fordi de påvirker kroppen på en helt anden måde.

 • De mest almindelige bivirkninger, som kan forekomme hos over 10% af de behandlede, ved tabletbehandling med terbinafin er: hovedpine, symptomer i mavetarmsystemet (mæthedsfølelse, nedsat appetit, halsbrand, kvalme, diarré, lette mavesmerter), udslæt, nældefeber, ledsmerter, muskelsmerter.
 • De almindelige bivirkninger, som kan forekomme hos 1 – 10% af de behandlede, er: smagsforstyrrelser (inklusiv tab af smagssans – denne vender dog normalt tilbage efter behandlingens ophør), depression (hvilket kan skyldes smagsforstyrrelserne), synsforstyrrelser, utilpashed, træthed, svimmelhed.
 • De ikke almindelige bivirkninger, som kan forekomme hos 0,1 – 1% af de behandlede, er: blodmangel (anæmi), ængstelse (hvilket kan skyldes smagsforstyrrelserne nævnt ovenfor), ændret følesans i huden (paræstesi og hypoæstesi), tinnitus. lysoverfølsomhedsreaktioner, febertilstand (pyreksi), vægttab (hvilket kan skyldes smagsforstyrrelserne nævnt ovenfor).

Herudover findes der også bivirkninger, som forekommer mere sjældent. Du finder yderligere information om bivirkningerne af terbinafin i det enkelte præparats indlægsseddel samt i Lægemiddelstyrelsens produkresumé.

Ansvarsfraskrivelse: Alle informationer om medicin på NetPatient.dk stilles til gratis rådighed for vores brugere, men erstatter ikke lægekonsultation eller vejledning fra behandlere, apoteker o.lign. Hvis du er i tvivl om, hvordan et lægemiddel skal anvendes, bør du altid konsultere din praktiserende læge eller spørge på apoteket.