Fluconazol

Speciallæge, dr.med. Peter Hansen og farmaceut, cand.pharm. Birgitte Andersen

Sidst opdateret af redaktionen den 18. april 2023

Fluconazol er et stof, der er virksomt mod visse svampe.

Betegnelsen ‘fluconazol' indgår samtidig i navnene på en række lægemidler, der alle indeholder stoffet og bruges til behandling af bestemte svampeinfektioner.

Alle lægemidler med fluconazol er receptpligtige og fås derfor kun på apoteket.

 

Hvor kan man købe lægemidler med Fluconazol?

Lægemidler med fluconazol er receptpligtige og kan derfor kun købes på apoteket med en recept fra lægen.

 

Oversigt over præparater på det danske marked

Alle lægemidler med fluconazol er receptpligtige. Her er en oversigt over præparater med fluconazol på det danske marked:

 • Diflucan® (pulver)
 • Fluconazol “Accord” (kapsler)
 • Fluconazol “Aurobindo” (kapsler)
 • Fluconazol “Bluefish” (kapsler)
 • Fluconazol “Fresenius Kabi” (infusionsvæske)
 • Fluconazol “HEXAL” (kapsler)
 • Fluconazol “KRKA” (kapsler)
 • Fluconazol “Stada” (kapsler)

OBS: I det følgende finder du en generel gennemgang af anvendelserne, bivirkningerne osv. af de præparater, der indeholder fluconazol. Du finder mere detaljerede oplysninger om de enkelte præparater i deres respektive indlægssedler.

 

Anvendelse og virkning

Lægemidler der indeholder fluconazol bruges mod svampe, der er følsomme over for stoffet. Dette kan eksempelvis være:

Fluconazol kan bruges til behandling af alle ovenstående svampeinfektioner. Herudover kan lægemidler med fluconazol også bruges til at forebygge visse svampeinfektioner som f.eks. kryptokokmeningitis- eller candidainfektioner.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%)

 • Mave/tarme: diarré, kvalme, leverpåvirkning, mavesmerter, opkast.
 • Diverse: hovedpine, udslæt i huden, stigninger i visse blodprøve-værdier i relation til leverfunktionen.

Ikke almindelige (0,1-1%)

 • Nervesystemet: kramper, svimmelhed, søvnighed, søvnløshed, ændring følesans i huden (paræstesier), nedsat appetit, smagsforstyrrelser.
 • Mave/tarme: forstoppelse (obstipation), ubehag i den øverste del af maven (dyspepsi), øget tarmluft (flatulens), mundtørhed. 
 • Hud/væv: nældefeber (uticaria), kløe, øget svedtendens.
 • Diverse: muskelsmerter (myalgi), ophobning af galde (kolestase) gulsot, blodmangel (anæmi), forhøjet bilirubin.

Sjældne (0,01-0,1%)

 • Blod/lymfe: øget infektionsrisiko og øget blødningstendens pga. fald i antallet af røde blodlegemer og blodplader (agranulocytose, leukopeni, neutropeni, trombocytopeni), for lidt kalium og for meget fedt og kolesterol i blodet (hypokaliæmi, hypertriglyceridæmi, hyperkolesterolæmi).
 • Hud/væv: allergisk reaktion der kan være farlig, hvis den medfører hævelser i halsen, svælget eller tungen (angioødem), hårtab (alopeci), væskeophobning i ansigtet (ansigtsødem).
 • Diverse: leversvigt, leverbetændelse, leverskader, forstyrrelser i hjerterytmen (torsades de pointes, QT-forlængelse), rysten.

 

Advarsel

Informer altid lægen, sygeplejersken eller personalet på apoteket om alle de typer medicin du anvender, inden behandling med fluconazol-midler påbegyndes.

Midler der indeholder fluconazol bør anvendes med forsigtighed hos patienter med:

 • leverproblemer
 • nyreproblemer
 • hjertesygdom (inkl. forstyrrelser i hjerterytmen)
 • unormale mængder kalium, kalcium eller magnesium i blodet

Hvis du oplever alvorlige reaktioner i huden eller andre usædvanlige symptomer ved brug af fluconazol, bør du kontakte lægen eller apoteket.

 

Graviditet og amning

Lægemidler med fluconazol bør ikke anvendes under graviditet eller amning uden lægens anvisning.

 

Kilder og yderligere information

Ansvarsfraskrivelse: Alle informationer om medicin på NetPatient.dk stilles til gratis rådighed for vores brugere, men erstatter ikke lægekonsultation eller vejledning fra behandlere, apoteker o.lign. Hvis du er i tvivl om, hvordan et lægemiddel skal anvendes, bør du altid konsultere din praktiserende læge eller spørge på apoteket.