Lamisil® tabletter

Speciallæge, dr.med. Peter Hansen og farmaceut, cand.pharm. Birgitte Andersen

Sidst opdateret af redaktionen den 18. april 2023

 


OBS: Lamisil® tabletter er udgået den 02.01.2017. Informationerne i denne artikel er derfor forældede.

Se evt. vores oversigtsside om Lamisil®-serien her.


 

Lamisil® tabletter er et receptpligtigt lægemiddel, der bruges til behandling af svampeinfektioner.

Se evt. også vores artikler om de andre produkter i Lamisil®-serien:

 

Anvendelse

Lamisil® tabletter anvendes til behandling af følgende svampeinfektioner:

Hårbundssvamp (svamp i hovedbunden) forekommer især hos børn.

 

Varighed af behandlingen

Behandlingens varighed afhænger af, hvilken type svamp man har. De anbefalede behandlingsvarigheder med Lamisil® tabletter er følgende:

Hudsvamp

I nogle tilfælde forsvinder symptomerne først fuldstændigt flere uger efter helbredelse.

Hårbundssvamp

 • Svamp i hovedbunden (tinea capitis): 4 uger

OBS: Infektioner med svamparten microsporum canis kan kræve længere behandlingstid end 4 uger.

Neglesvamp

Ved neglesvamp (onykomykose) er varigheden for vellykket behandling i de fleste tilfælde følgende:

 • Svamp i fingerneglene: 6 uger
 • Svamp i tåneglene: 12 uger (behandlingen kan vare længere blandt patienter med nedsat neglevækst)

 

Virkning

Lamisil® tabletter indeholder det virksomme stof terbinafin, som nedbryder svampenes cellevægge og derved dræber dem.

Advarsel

 • Dosisnedsættelse ved nedsat lever- eller nyrefunktion
 • Ved alvorlige hudsygdomme (psoriasis, lupus, Stevens-Johnson syndrom m.fl.) bør Lamisil® tabletter anvendes med forsigtighed
 • Visse sjældne sygdomme (agranulocytose, neutropeni, pancotyopeni og trombocytopeni) er blevet rapporteret hos patienter i behandling med Lamisil® tabletter

Lamisil® tabletter kan påvirke virkningen af andre lægemidler, herunder midler mod depression, tuberkulose, forhøjet blodtryk, hjerterytmeforstyrrelser, hoste, svamp m.fl. (se indlægsseddel for yderligere information). Oplys altid lægen om alle de medicintyper du anvender, inden du behandling med Lamisil® tabletter påbegyndes.

 

Graviditet

Lamisil® tabletter bør som udgangspunkt kun anvendes under graviditeten, hvis fordelene opvejer risiciene.

 

Amning

Aktivstoffet terbinafin udskilles i modermælk og Lamisil® tabletter bør derfor ikke anvendes i ammeperioden.

 

Bivirkninger

De mest almindelige bivirkninger ved brug af Lamisil® tabletter er mavesymptomer, ændringer i appetitten og mæthedsfornemmelsen, hovedpine, ledsmerter, muskelsmerter samt forskellige hudsymptomer.

Her er en komplet oversigt over de indberettigede bivirkninger for Lamisil® tabletter:

Meget almindelige (over 10%):

 • Mave/tarme: nedsat appetit, ubehag i den øverste del af maven (dyspepsi), kvalme, lette mavesmerter, diarré, udspilet bughule.
 • Diverse: mæthedsfornemmelse, nedsat appetit, ledsmerter, muskelsmerter, hovedpine, udslæt i huden, nældefeber (uticaria).

Almindelige (1-10%):

 • Diverse: træthed, smagsforstyrrelser (dysgeusi) inklusiv manglende smagssans (ageusi), depression, svimmelhed, 
  synsforstyrrelser.

Ikke almindelige (0,1 – 1%):

 • Diverse: blodmangel (anæmi), ændring i hudens følesans (paræstesi og hypæstesi), tinnitus, feber (pyreksi).

Sjældne (0,01 – 0,1%):

Meget sjældne (under 0,01%):

 • Blod: forhøjet risiko for infektioner pga. nedsat antal hvide blodlegemer (agranulocytose, neutropeni), øget blødningstendens pga. nedsat antal blodplader (trombocytopeni, pancytopeni).
 • Hud/væv: hårtab, forværring ad psoriasis, forskellige alvorlige reaktioner i huden (toksisk epidermal nekrolyse, toksisk hududslæt, akut generaliseret eksantematøs pustulose, erythema multiforme, eksfoliativ dermatit, bulløs dermatit, psoreasiformt udslæt, Stevens Johnson's syndrom).
 • Diverse: alvorlige allergisk reaktioner (anafylaktisk shock og angioødem), kutan og systemisk lupus erythematosus.

Ukendt hyppighed:

 • Diverse: nedbrydning af muskelvæv (rhabdomyolyse), tab af hørelse, ændret lugtesans (anosmi, hyposmi), serumsygdoms-lignende reaktion, nedsat hørelse (hypoakusis), karbetændelse (vaskulitis), bugspytkirtelbetændelse (pancreatitis), overfølsomhedsreaktion med udslæt, unormalt højt antal eosinofile granulocytter i blodet (eosinofili) med systemiske symptomer, influenza-lignende symptomer.

 

Dosis

 • Voksne: 250 mg én gang i døgnet.
 • Børn over 2 år: efter barnets vægt (se indlægsseddel).

Læs altid indlægssedlen før brug og spørg din læge eller på apoteket, hvis du er har spørgsmål.

 

Pakninger

Lamisil® tabletter findes i pakninger med 28 tabletter à 250 mg. Tabletterne er receptpligtige.

 

Indhold

 • Aktivstof: Terbinafin (som hydrochlorid).
 • Hjælpestoffer: magnesiumstearat, hypromellose, lolloid vandfri silica, mikro-krystallinsk cellulose, natriumstivelsesglycolat type A.
 • Producent: Novartis.

 

Præparater med lignende eller samme virkning

 • Terbinafin (flere mærker)

 

Kilder og yderligere information

Ansvarsfraskrivelse: Alle informationer om medicin på NetPatient.dk stilles til gratis rådighed for vores brugere, men erstatter ikke lægekonsultation eller vejledning fra behandlere, apoteker o.lign. Hvis du er i tvivl om, hvordan et lægemiddel skal anvendes, bør du altid konsultere din praktiserende læge eller spørge på apoteket.