Pevaryl®

OBS: Dette præparat er udgået og informationerne opdateres ikke længere. Oplysningerne i denne artikel kan være forældede.
Speciallæge, dr.med. Peter Hansen og farmaceut, cand.pharm. Birgitte Andersen

Sidst opdateret af redaktionen den 23. januar 2023

Pevaryl® er et svampedræbende middel, som ikke længere markedsføres i Danmark.

Pevaryl® bruges til behandling af skedesvamp og svamp i huden, og markedsføres fortsat i andre europæiske lande.

 

Alternativer

Følgende svampedræbende midler har samme eller tilsvarende effekt som Pevaryl®, og markedsføres fortsat i Danmark:


OBS: Informationerne i det følgende stammer fra Lægemiddelstyrelsens produktresumé og er forældede, idet Pevaryl® ikke længere markedsføres i Danmark.


 

Anvendelse

Pevaryl® anvendes mod svampeinfektioner i huden og vagina (skeden).

Midlet kan bruges mod følgende:

Pevaryl® kan vaskes af med vand og farver ikke hud eller tøj.

Må kun anvendes til børn efter aftale med læge.

 

Virkning

Virker svampedræbende ved at øge gennemtrængeligheden i cellernes membransystemer samt ved at hæmme cellernes enzymsystemer.

 

Bivirkninger

Kontaktallergi, kløe, brændende fornemmelser i huden, udslæt, angioødem, nældefeber, smerte, irritation, hudafskalning, hævelse, ubehag på administrationsstedet.

Graviditet

Kan anvendes under graviditeten efter aftale med læge. Lav systemisk absorption, men studier og relevante epidemiologiske data mangler. Bør ikke anvendes i 1. trimester og kun med forsigtighed i 2. og 3. trimester. 

 

Amning

Erfaring savnes, absorberes kun i ringe grad. Der bør udvises forsigtighed ved brug under amning. 

 

Dosis

Pevaryl® findes som:

  • creme á 1%,
  • pudder á 1%,
  • vaginalcreme á 1%
  • vagitorier á 150 mg
  • vagitorier depot á 150 mg

(vagitorier = stikpiller til anvendelse i skeden)

Lokalt på huden påsmøres creme 2 x dagligt. Pudder kan anvendes i stedet for creme.

Vaginalcreme: 50 mg dybt i skeden x 1 dagligt i 15 dage.

Vagitorier: 150 mg x 1 i 3 dage eller vagitorie depot 150 mg  som engangsdosis.

 

Præparater med lignende eller samme virkning

Producent: Janssen-Cilag

 

Relevante links

Ansvarsfraskrivelse: Alle informationer om medicin på NetPatient.dk stilles til gratis rådighed for vores brugere, men erstatter ikke lægekonsultation eller vejledning fra behandlere, apoteker o.lign. Hvis du er i tvivl om, hvordan et lægemiddel skal anvendes, bør du altid konsultere din praktiserende læge eller spørge på apoteket.