Koffisal® “DAK”

OBS: Dette præparat er udgået og informationerne opdateres ikke længere. Oplysningerne i denne artikel kan være forældede.
Speciallæge, dr.med. Peter Hansen

Sidst opdateret af redaktionen den 14. oktober 2018

Smertestillende midler kan købes billigt her.

 

Koffisal® “DAK” er et svagt smertestillende middel, som udgik i februar 2016. 

Oplysningerne i denne artikel er baseret på produktresuméet for Koffisal® “DAK” og er derfor forældede.

 

Anvendelse

Koffisal® “DAK” anvendes mod svage smerter.

Midlet bør ikke anvendes til børn under 15 år.


 

Advarsel

Ved behandling med Koffisal “DAK” bør følgende patienter følges nøje:

 • Patienter med gastrointestinale lidelser eller mavesår i anamnesen.
 • Patienter med nedsat leverfunktion
 • Patienter med hypertension eller hjertelidelser som forværres af væskeophobning og ødemer.
 • Patienter med bloddyskrasi eller knoglemarvsdepression i anamnesen.
 • Patienter i antikoagulations behandling pga. den øgede blødningsrisiko

Se evt. indlægsseddel.

Medicinen er dopinglistet.

 

Bivirkninger

Hyppigst ses bivirkninger som kvalme, opkastning eller døsighed. Der ses relativt hyppigt allergisk reaktion i form af nældefeber.

Her er oplysningerne om bivirkninger fra Lægemiddelstyrelsen produktresumée:

 • Almindelige: svimmelhed, tremor og hovedpine, kvalme,
  abdominal smerter, opkastning, gastrisk erosion, og oppustethed, uro og søvnløshed.
 • Ikke almindelige: gastrointestinal blødning, anafylaktiske reaktioner hos patienter med astma, kroniske luftvejsinfektioner eller overfølsomhed over for andre analgetika.
 • Sjældne: flimreskotom, nefrotoksicitet, misfavning af urin, erytem, urticaria, medikamentelt udslæt, toksisk epidermal nekrolyse.

Herudover kan hæmolytisk anæmi forekomme (hyppigheden er dog ukendt).

 

Graviditet

Tilbageholdenhed tilrådes, se i øvrigt evt. indlægsseddel.

 

Amning

Kan anvendes, men bør anvendes med forsigtighed.

Dosis

Findes som tabletter.

1-2 tabletter højest x 4 dagligt.

 

Indhold

Aktivstoffer:

 • Caffein (50 mg)
 • Salicylamid (250 mg)
 • Phenazonsalicylat (250 mg )

Hjælpestoffer:

 • Kolloid vandfri silica
 • Magnesiumstearat
 • Povidon
 • Majsstivelse
 • Kartoffelstivelse
 • Mikrokrystallinsk cellulose

 

Præparater med lignende eller samme virkning

Producent: Nycomed Danmark

 

Relevante Links

Ansvarsfraskrivelse: Alle informationer om medicin på NetPatient.dk stilles til gratis rådighed for vores brugere, men erstatter ikke lægekonsultation eller vejledning fra behandlere, apoteker o.lign. Hvis du er i tvivl om, hvordan et lægemiddel skal anvendes, bør du altid konsultere din praktiserende læge eller spørge på apoteket.