Letigen®

Speciallæge, dr.med. Peter Hansen og farmaceut, cand.pharm. Birgitte Andersen

Sidst opdateret af redaktionen den 24. april 2023

Letigen® blev taget af markedet i 2002, fordi det medførte alvorlige bivirkninger.

Vi anbefaler i stedet disse slankemidler:

Du kan se flere anbefalede slankemidler her.

 

Om Letigen®

Letigen® var et receptpligtigt slankemiddel, der blev lanceret i starten af 1990'erne og taget af markedet den 22. november 2002 af Lægemiddelstyrelsen og producenten Nycomed. 

Letigen® indeholdt de virksomme stoffer efedrin og koffein, som i kombination kan have en slankende virkning. Allerede i 1993 advarede de amerikanske sundhedsmyndigheder om, at kombinationen af efedrin og koffein kunne have alvorlige bivirkninger.

Efter markedsføringen af Letigen® i Danmark blev der over en periode på 12 år inberettet 124 bivirkninger, hvor de mest hyppigt forekommende var følgende:

  • Bivirkninger i nervesystemet (51 patienter)
  • Psykiske forstyrrelser – f.eks. depression (36 patienter)
  • Hjertekarsygdomme (18 patienter)
  • Krampeanfald (5 patienter)
  • Akut myokardieinfarkt/blodprop i hjertet (2 patienter)

I tre tilfælde fik Lægemiddelstyrelsen indberetninger om tre tilfælde, hvor Letigen® “muligvis var bidragende årsag” til dødsfald. De meget alvorlige bivirkninger af kombinationspræparater med efedrin og koffein fik sundhedsmyndighederne i flere lande til at reagere. Forløbet kan opsummeres således:

1996: EMEA (EUs Lægemiddelagentur) skærper reglerne for ordinering af slankemidler, der indeholder efedrin eller lignende stoffer.

1997: Lægemiddelstyrelsen i Storbritannien melder får adskillige indberetninger af bivirkninger fra patienter, der har anvendt kombinationspræparater med efedrin og coffein.

1999: Lægemiddelstyrelserne i alle EU lande opfordres (af EMEA) til at forbyde slankemidler med efedrin og lignende stoffer.

2000: Lægemiddelstyrelsen i Danmark udmelder, at slankemidler (med efedrin o.lign.) ikke er sikre at anvende og at de kan være sundhedsskadelige. Lægemiddelstyrelsen forklarer dog samtidig, at Letigen® ikke er omfattet af forbuddet i EU. Konsekvensen heraf er, at alle slankemidler med en centralstimulerende virkning tages af markedet – med undtagelse af Letigen®!

2002: Lægemiddelstyrelsen genvurderer Letigen® og udvider nu midlets målgruppe til også at omfatte unge i aldersgruppen 15 – 18 år, hvilket er en kontroversiel og meget uforsvarlig beslutning, der skaber røre i medierne. Både Forbrugerrådet og Apotekerforeningen kræver, at Letigen® fjernes fra markedet. 

2003: Nycomed udmelder at Letigen® får “dødsstødet” – dvs. de dropper alle planer om at genintroducere midlet og udarbejder heller ikke nye undersøgelser af midlets bivirkninger. Kort tid efter tilkendes 9 patienter (der havde fået blodpropper som bivirkning af Letigen®) erstatning af Patientforsikringen.

I stedet for Letigen® anbefaler vi disse slankemidler: 

Du kan se flere anbefalede slankemidler her.

 


OBS: Informationerne i det følgende stammer fra det oprindelige produktresumée for Letigen®, men er forældede, fordi Letigen® er udgået.


 

Anvendelse

Letigen® anvendes som supplement til diætbehandling hos patienter med svær overvægt (Body Mass Index over 30 kg/m2) hvor vægtreducerende program ikke har været tilstrækkeligt.

 

Advarsel

Må ikke anvendes ved nedsat hjertefunktion, ved utilfredsstillende behandlet højt blodtryk og for for højt stofskifte. Forsigtighed ved mavesår.

Medicinen er dopinglistet.

 

Bivirkninger

Svimmelhed, hovedpine, kvalme, opkastning, sure opstød, svedudbrud, rysten, rastløshed, søvnforstyrrelser, vandladningsbesvær m.m. Bivirkningerne svinder sædvanligvis i løbet af få uger trods fortsat behandling (se i øvrigt evt. indlægsseddel).

 

Graviditet

Bør ikke anvendes.

 

Amning

Der er ikke beskrevet bivirkninger hos det ammede barn.

 

Dosis

Findes som tabletter á 200 mg koffein og 20 mg efedrinhydroklorid.

Voksne: Startdosis 1 om morgenen i én uge, derefter 1 om morgenen og 1 til middag i én uge før vedligeholdelsesdosis på 1 x 3 dagligt.

 

Indhold

  • Aktivstof:
  • Hjælpestoffer:
  • Producent: Nycomed Danmark

 

Præparater med lignende eller samme virkning

 

Relevante Links

Ansvarsfraskrivelse: Alle informationer om medicin på NetPatient.dk stilles til gratis rådighed for vores brugere, men erstatter ikke lægekonsultation eller vejledning fra behandlere, apoteker o.lign. Hvis du er i tvivl om, hvordan et lægemiddel skal anvendes, bør du altid konsultere din praktiserende læge eller spørge på apoteket.